Koupit knihy

Vít Hušek

česká, 1971


Nahrávám...

Životopis

Vzdělání
1999-2003 postgraduální studium na CMTF UP, obor systematická teologie a křesťanská filosofie (se zaměřením na filosofii)
2003 Th.D.; doktorská práce: Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, vedoucí prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
2001 ThLic.; licenciátní práce: Filosofická interpretace náboženské a snové symboliky v dílech P. Ricoeura La symbolique du mal a De l'interprétation, vedoucí prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
1994-98 studium psychologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci
1998 Mgr.; diplomová práce: Standardizace a validizace testů životního smyslu
1992-97 studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci
1997 Mgr.

Badatelské pobyty
září-říjen 2003 Katholische Universität Eichstätt (stipendium ZIMOS)
říjen 01 - únor 02 Institut Catholique du Paris, prof. Jean Greisch (Bourse du Gouvernement français)

Zaměstnání
2004 - odborný asistent katedry filosofie a patrologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
2000 - vědecký pracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (2000-2004 výzkumné centrum LN00A011, 2005-2011 výzkumný záměr MSM 6198959202)
1998/99 externí výuka na katedře filosofie CMTF UP

Grantové projekty
2005-07 „Pojetí svobody u křesťanských autorů 4.-6. století“, postdoktorandský grantový úkol GAČR (grant 401/05/P035)

Členství v odborných sdruženích
od r. 2008, člen Association Internationale des Études Patristiques / International Association of Patristics Studies
od r. 2008, zakládající člen Patristické společnosti České republiky
od r. 2007, spolupracovník redakce časopisu Ostium
od r. 2006, předseda redakční rady časopisu Studia theologica
od r. 2006, předseda redakční rady časopisu AUPO - Theologica Olomucensia
od r. 2004, člen České platónské společnosti(zdroj životopisu: http://kfcmtf.upol.cz/vit/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882