Francesco Petrarca

italská, 1304 - 1374

Nahrávám...

Životopis

Francesco Petrarca, italský středověký básník, se narodil v roce 1304 stejně jako Dante ve Florencii a stejně jako Dante byl i vypovězen ze svého rodného města. Petrarca odešel do jihofrancouzského Avignonu. Navštívil i Čechy, byl v písemném styku s císařem Kalem IV. Rozhodující událostí Petrarcova života bylo setkání se ženou, kterou proslavil ve svých znělkách pod jménem Laura (zemřela v roce 1348).

Kromě italsky psané milostné poezie je Petrarca autorem řady děl psaných klasickou latinou – eposy, eklogy, traktáty, epištoly atd. Celou svou rozsáhlou tvorbou se zasloužil o rozkvět evropského humanismu a stál u zrodu monumentálního myšlenkového proudu renesance v době, kdy v jiných zemích kultura středověku teprve vstupovala na svůj vrchol.

Francesco Petrarca zemřel v roce 1374.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Charles Bukowski

1920 - 1994