sonety

štítky

25 knih


Sonety 88% Sonety 1970, William Shakespeare

Páté vydání 154 Shakespearových sonetů, tentokrát v překladu Jana Vladislava. Prémiový svazek 8. ročníku edice Máj. více


Sto sonetů Lauře 76% Sto sonetů Lauře 2015, Francesco Petrarca

Půvabné milostné básně konce středověku. Vybral, přeložil, vysvětlivkami a doslovem opatřil Václav Renč. více


Sonety / The Sonnets (dvojjazyčná kniha) 95% Sonety / The Sonnets (dvojjazyčná kniha) 2007, William Shakespeare

Svazek začíná Hilského studií, která má tři části: Text a kontext, Literární geneze, Čtení, interpretace, překlad. Následují anglický originál Sonetů a jejich český překlad, které jsou uspořádány na stránkách proti sobě ... více
Portugalské sonety 83% Portugalské sonety 1961, Elizabeth Barrett Browning

Vrcholná milostná poezie anglické básnířky Elizabeth Barrettové-Browningové. Anglická básnířka Elizabeth Barrettová-Browningová náležela v první polovině 19. století k těm ženám, které se účastnily prvních emancipačních... více


Elegie a sonety 91% Elegie a sonety 2002, Rainer Maria Rilke

Pražský rodák Rilke – považujme ho za integrální součást české poezie – vedl celý život ,,dialog s nekonečnem'', jehož vyvrcholením, konečným tvarem jsou Elegie z Duina (zde v moderním překladu Jiřího Gruši) a jejich pan... více


Sonety 83% Sonety 2015, Jiří Žáček

Musím se přiznat, že dlouho mi sonety připadaly příliš staromódní, artistní. Zvláště renesanční velikáni Dante a Petrarca mě upřímně znudili opěvováním fatálních žen — zato jejich vrstevník, ironik a buřič Cecco Angiolie... více


Almanach neodekadence 92% Almanach neodekadence 2012, * antologie

Kamil Princ navazuje tímto dílem na svou bakalářskou práci, zabývajcí se tématem "Neodekadence v současné české poezii". Touto knihou realizoval Kamil Princ svou vizi představit veřejnosti alespoň některé současné básn... více


Sonety Orfeovi / Die Sonette an Orpheus 91% Sonety Orfeovi / Die Sonette an Orpheus 2003, Rainer Maria Rilke

Svazek obsahuje dnes již klasickou sbírku významného rakouského básníka českého původu, která byla dokončena v roce 1922. „Sonety Orfeovi“ jsou považovány za jedno z vrcholných autorových děl, které je dokonce označo... více


Osm sonetů 72% Osm sonetů 1972, Edgar Degas

Sbírka obsahuje přibližně jednu třetinu sonetů v originále i v překladu, které doprovázejí reprodukce obrazů autora (1834-1917), čelného představitele francouzského impresionismu v malířství a sochařství. Podobně jako je... více


Červené paraplíčko 86% Červené paraplíčko 2010, Jiří Žáček

Červené paraplíčko je nová sbírka sonetů. Jejich klasickou formu Jiří Žáček virtuózně naplnil moderní básnickou řečí, pramenící z životních pocitů a zážitků, které v člověku zůstávají jako podstata jeho obnovující se exi... více


Svatá rodina 69% Svatá rodina 1987, Oldřich Vyhlídal

Svatá rodina je Vyhlídalovou první knihou sonetů. více


Kopa sonetů : první, druhý, třetí, čtvrtý mandel sonetů 100% Kopa sonetů : první, druhý, třetí, čtvrtý mandel sonetů 2022, Miloň Čepelka

Soudě dle čtenářské obliby a krásy, kterou do nich tvůrce zasadil, jsou sonety Miloně Čepelky trvalky. V původních vydáních rozkvétaly bez ohledu na roční dobu, povětrnostní podmínky a svět za plotem libosadu. A protože ... více


Prosby o milost 65% Prosby o milost 1975, Oldřich Vyhlídal

Padesát sonetů o lásce více


Nepřetržitá něha 33% Nepřetržitá něha 1986, Petr Skarlant

Padesát milostných sonetů. „Zkouším to od rána: na tebe nemyslet, kéž bys tak zmizela ze všech mých představ, vždyť jsi jen trápení, sestup, pád, žádný let, výtahem stále níž. Chci vystoupit. Tak zastav!“ více


Milostné sonety 87% Milostné sonety 2004, Pierre de Ronsard

Třebaže se Ronsard snažil stát francouzským Homerem a Pindarem, stal se nakonec spíše francouzským Petrarkou Francouzský renesanční básník Pierre de Ronsard (1524 - 1585) žil ve velmi neklidné době, poznamenané v jeho ml... více


Věnec sonetů / A Wreath of Sonnets 70% Věnec sonetů / A Wreath of Sonnets 1987, Jaroslav Seifert

Dvojjazyčné česko-anglické vydání Seifertovy poezie. První, exilové vydání nakladatelství Sixty-Eight Publishers manželů Škvoreckých v Torontu. Do angličtiny přeložili J. K. Klement (Václav Pinkava) a Eva Stucke, roz.... více


Lyrika 80% Lyrika 1957, Luís de Camões

Lyrika největšího portugalského básníka vyniká tím, že dovedl na základě vlastních hlubokých zážitků geniálně spojit trojí ideovou a uměleckou oblast: lidovou básnickou tradici svého národa, kulturu antickou, jak ji práv... více


14:3: sonet ku haiku 100% 14:3: sonet ku haiku 2011, Miloň Čepelka

Výbor z nepublikovaných veršů vydal Spolek českých bibliofilů pro své členy k Valné hromadě. Perokresbou ilustroval Jiří Hovorka. Pro edici vybral, výtvarně upravil a o tisk pečoval Martin Dyrynk. Písmem PC garmond Dauph... více


Svatební píseň 90% Svatební píseň 1975, Edmund Spenser

První český překlad lyrické poezie významného anglického lyrika a epika, básnického předchůdce W. Shakespeara, přináší výbor ze Sonetů a Svatební píseň. Autor v nich opěvá reálnou lásku k Elizabeth Boylové a sňatek s ní.... více


Milost milosti: 100 francouzských sonetů 100% Milost milosti: 100 francouzských sonetů 1997, Lumír Čivrný

Dva oddíly, Milost milosti a Milost, milosti, přináší jednak básně milostné až galantní, jednak průhledy do „věcí veřejných“. Zastoupeni jsou největší mistři francouzské poezie a knihu doplňuje překladatelova studie Sen ... více