básně v próze

štítky

55 knih


Květy slunce 76% Květy slunce 2019, Rupi Kaur

Rupi Kaur, autorka bestselleru #1 podle New York Times milk and honey, přichází se svou dlouho očekávanou druhou sbírkou poezie. Živá a transcendentní cesta růstu a zahojení. Původ a vyjádření úcty ke svým kořenům. Vy... více


O princezně, která se zachránila sama 77% O princezně, která se zachránila sama 2018, Amanda Lovelace

Výherce 2016 Goodreads Choice Award Sbírka básní rozdělená do čtyř oddílů: Princezna, Vévodkyně, Královna a Ty. První tři oddíly s obdivuhodnou upřímností komentují jednotlivá stádia dospívání autorky Amandy Lovelace, z... více


Moji přátelé 71% Moji přátelé 2000, Jakub Deml

Poetické texty (promluvy k rostlinám, které autor miloval), z nichž každý má více významových rovin, vycházejí tentokrát s ilustracemi akademického malíře Vojtěcha Štolfy. Vzniklo tak vyvážené dílo dvou uměleckých osobno... více
Prorok / Zahrada prorokova 91% Prorok / Zahrada prorokova 2005, Chalíl Džibrán

Nejslavnější z děl oblíbeného libanonského spisovatele a malíře. Básnické prózy významného libanonského spisovatele a malíře Chalíla Džibrána jsou dnes už proslaveným poselstvím moudrosti a lásky. Džibrán původně zamýšle... více


Já se tam vrátím... 85% Já se tam vrátím... 1948, František Halas

O kraji Halasova mládí (Kunštát, Českomoravská vrchovina). Jedná se o lyrizovanou prózu. S 8 dřevoryty Bohdana Laciny. V typografické úpravě Methoda Kalába. Bibliofilie. více


Sezóna v pekle, Iluminace, Dopisy vidoucího 90% Sezóna v pekle, Iluminace, Dopisy vidoucího 2004, Arthur Rimbaud

Iluminace, obsahující čtyřicet básní v próze a dvě básně ve volném verši, je text uhrančivé krásy, v níž se hroutí hradba mezi realitou a halucinací. Rimbaud je napsal mezi 17. a 19. rokem a poprvé je bez jeho vědomí (ač... více


Tarantule 71% Tarantule 1997, Bob Dylan (p)

Básnické texty v próze amerického písničkáře pocházející z let 1965-1966. více


Burití 90% Burití 2008, João Guimarães Rosa

Novela jednoho z největších latinskoamerických autorů 20. století, z jehož díla byl do češtiny již v 70. letech přeložen román Velká divočina: cesty, vtahuje čtenáře do magického světa brazilského sertaa. Spolu s agrotec... více


Startuji ze San Francisca 79% Startuji ze San Francisca 1964, Lawrence Ferlinghetti (p)

Sbírka veršů amerického básníka, vytěžená z cest po jeho rozlehlé vlasti. Autor zde usiluje o antipoezii, uchyluje se k příběhu, rozpravě. Přeložil, poznámkou a doslovem opatřil Jan Zábrana. 1. vydání v roce 1964. více


Zlá milá 81% Zlá milá 1997, Pavel Šrut

Šrutův román ve verších vypráví příběh o lásce a jejím mizení, o zanikání věcí, míst i dějů, ale i o výčepním, který milostný příběh nezúčastněně glosuje. Kniha je ojedinělým dílem současné české poezie, v níž autorův ci... více


Slzy a úsměv 96% Slzy a úsměv 2006, Chalíl Džibrán

Libanonský spisovatel a malíř Chalíl Džibrán (1883–1931) proslul svojí snahou s filozofickou hloubkou a poetickým stylem odhalit tajemství základních lidských hodnot. I v řadě podobenství a zpěvů sebraných pod názvem „S... více


Zvěstovatel 83% Zvěstovatel 2013, Chalíl Džibrán

I když se Chalíl Džibrán již v mladém věku s oficiální církví rozešel, duchovní náměty a východiska představovaly dominantní tón jeho tvorby – v jistém smyslu tím více, protože jak praví v jednom z textů Zvěstovatele „ja... více


Jsem město 80% Jsem město 2013, Pavel Brycz

Sbírka mikropříběhů, povídek, básní, inspirovaná Mostem a jeho obyvateli. Kniha získala v roce 1999 Cenu Jiřího Ortena pro autory do 35 let. "Jsem město" je možná knihou básní v próze, možná knihou lyrizované prózy a ... více


Kašpar Noci 94% Kašpar Noci 1989, Aloysius Bertrand

Kašpar Noci: fantazie na způsob Rembrandta a Callota. Soubor básní v próze, který založil tento žánr ve francouzské literatuře a inspiroval symbolistické básníky. Gaspard de la nuit byl dokončen už v roce 1836, ale p... více


Žibřid 83% Žibřid 2006, Radek Fridrich

Autor je čtenářskému publiku znám jako básník, autor sbírek V zahradě Bredovských, Erzherz či Molchloch. V Žibřidovi se tento děčínský básník představuje v jiném světle. Stylově rozmanitý cyklus bychom mohli označit jako... více


Básne v próze 91% Básne v próze 2011, Ivan Sergejevič Turgeněv

Ivan Sergejevič Turgenev (1818 - 1883) vytvoril na sklonku svojho života lyricko-filozofické Básne v próze, ktoré dodnes žiaria ako moderný skvost v diele tohto svetového klasika, predstavujú prozaikov vrcholný tvorivý č... více


Kostel v mlze 77% Kostel v mlze 2008, Josef Straka

Krátké existenciální texty na pomezí poezie a prózy. Josef STRAKA (nar. 1. 12. 1972 v Jablonci nad Nisou) byl odborným asistentem v Psychologickém ústavu UK FF, redaktorem časopisu Weles, kde také publikoval svou poezii... více


Nevyhnutelnosti 87% Nevyhnutelnosti 1996, Emil Juliš

Rozsáhlý výbor z dosud nepublikovaných básní, básní v próze a jiných textů. Doprovozeno řadou kreseb, fotografií, grafik a koláží – tato stránka knihy zdůrazňuje Julišovo sepětí s moderním výtvarným uměním. Texty v... více


Kniha básní v próze 84% Kniha básní v próze 1985, Vítězslav Nezval

Básně v próze – Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti – Juvenilie – Náměty k filmům. Praha: Čs. spisovatel, 1985. 180 s. Dílo Vítězslava Nezvala; sv. XIII. Náklad 6 000 výtisků. Vybral a uspořádal Milan Blahynka, text ... více


1° 80% 2022, Eliška Beranová

Soubor poezie v próze české autorky o enviromentálních problémech současnosti. Poezie Beranové je vyváženým mixem angažovanosti a upřímného zaujetí, lásky a rozčarování. Je to navýsost současná poezie, která jednoznačně... více


Prvotiny 90% Prvotiny 2013, Jakub Deml

První svazek obsahuje čtyři knihy Demlových raných textů – z doby, kdy byl na jedné straně uchvácen literárním světem Otokara Březiny a výtvarným světem Františka Bílka, a na druhé straně vypjatým katolickým apokalyptism... více


Obrázková kniha bez obrázků 85% Obrázková kniha bez obrázků 1931, Hans Christian Andersen

Obrázková kniha bez obrázkov je albumom tridsiatich troch krátkych próz, ktoré Mesiac po večeroch rozpráva chudobnému mladíkovi. Zavedie ho do vzdialených kútov sveta, aby mu ukázal radosť i žiaľ, krásu i utrpenie. Sám A... více


Krtci a jiné básně 93% Krtci a jiné básně 2003, Günter Eich

Výbor z díla jednoho z nejvýraznějších německých básníků druhé poloviny 20. století Güntera Eicha, jehož znepokojivě úsporné verše svou gnómičností místy připomínají japonské haiku, staví tentokrát především na jeho praz... více


Hudba o křehkosti 93% Hudba o křehkosti 1983, Vít Obrtel

Soubor básní v próze, tichých lyrických kontemplací bohaté obraznosti, koncentrovaných významů a symbolické platnosti, v nichž se prolíná originální vidění předmětného světa s metafyzickou reflexí. více


Řeč mrtvejch / Die Totenrede 100% Řeč mrtvejch / Die Totenrede 2001, Radek Fridrich

Básnická sbírka textových variant na náhrobky zničených německých hřbitovů v severních Čechách je v česko-německé verzi. více


Nénie 80% Nénie 1902, Rudolf Těsnohlídek

Čtyři nénie — starořímské pohřební písně — Rudolfa Těsnohlídka vyprávějí příběhy lidí, kteří si uvědomují vlastní předurčenost k předčasné smrti nebo jiné podobě zkázy. Texty mají formu lyricko-epických dialogů se scénic... více


Hotel Bristol 73% Hotel Bristol 2004, Josef Straka

texty z let 1999-2003 Hotel Bristol... Svět, který je dán hotelovými pokoji, rozmluvami na recepcích a v kavárnách, když padá tma a ulice se pomaly zalidňují. Otisk existence člověka, jménem Leon Zirkt, jehož siluetu lz... více


Zpěvy Maldororovy / Poesie / Dopisy 93% Zpěvy Maldororovy / Poesie / Dopisy 1993, Comte de Lautréamont

Lautréamontovy Zpěvy Maldororovy, Poesie a Dopisy poprvé souborně v českém překladu. Předmluva Ludvík Kundera, překlad Prokop Voskovec a Petr Turek. První české souborné vydání díla francouzského "prokletého" básníka... více


Giacumbert Nau: Pastýř na Greině 93% Giacumbert Nau: Pastýř na Greině 2016, Leo Tuor

Giacumbert Nau: Pastýř na Greině je elegická píseň, pastýřský román zbavený idyly. Do charakteristiky jejího hlavního protagonisty, osamělého, hrdého rebela, vložil Leo Tuor ledacos z vlastní zkušenosti, neboť i on sám s... více


Dar bílého obláčku 100% Dar bílého obláčku 2021, Daggy

Kniha pokorné úcty darů slunci a moři, vložena do básní a obrazů. Klidná mořská hladina v tvém nebi vždy začíná. Jasné nebe bez mráčků, jest odrazem tvých obláčků. Jeden s druhým věčně spjati. Odrazem svým prolínati, sv... více


Město Mons 100% Město Mons 2005, Josef Straka

V krátkých existenciálních textech balancujících na pomezí poezie a prózy putuje Leon Zirkt krajinou duše a světa. více


105 roků samoty 100% 105 roků samoty 2022, Denis Peričić

Ústředním motivem sbírky básní v próze je válečná tematika, počínaje hrůzami první a druhé světové války přes útrapy válečného konfliktu v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině v 90. letech až po všudypřítomné Lebky – Golgoty... více


Kentaur a bakchantka 70% Kentaur a bakchantka 1913, Maurice de Guérin

Dvě básně v próze, které byly vydány až po smrti předčasně zesnulého francouzského romantického básníka. V prvním textu stařičký kentaur Makareos vypráví učenci a králi Melampovi, který jej vyhledal na vrcholku hory, o s... více


Svítání 100% Svítání 2021, Daggy

Kniha láskyplných odrazů autorky a malířky vznikla prvotní malbou obrazů, ke kterým posléze jako vodopád přišly i básně z vibrací nitra, které tyto obrazy vyjadřují. Svítání je knihou básní a obrazů, láskyplných odrazů. více


Nokturny 60% Nokturny 1966, František Daniel Merth

Nokturny : Básně prózou. Bibliofilie. více


Ráno nad střechami 100% Ráno nad střechami 1948, Jan Vladislav

Lyricky laděné básně v próze. více


Dívka na území mužů 100% Dívka na území mužů 1926, Jean Giraudoux

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Letokruhy 100% Letokruhy 2000, Věroslav Mertl

Výbor poetických a nadčasových výňatků z literárních děl Věroslava Mertla doprovozený grafikami Jiřího Müllera. 9 dvojlistů v přebalu. Publikace nemá přiděleno ISBN. Zdroj: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_numb... více


Jak jsem potkal básníky 100% Jak jsem potkal básníky 2011, Karel Trinkewitz

Kniha zaznamenává autorova osudová setkání s postavami české i světové literatury, které významně zasáhly do jeho života a tvorby - ať už šlo o přímé osobní kontakty a přátelství nebo setkání prostřednictvím četby. Texty... více


Lov žen a jiné odložené slavnosti 100% Lov žen a jiné odložené slavnosti 1993, Václav Vokolek

První část této básnivé knihy, De natura sonoris, byla psána deset let, od roku 1971 do roku 1981. Od té doby kolovala v opisech, autor tehdy ani nepomýšlel na její možné vydání. Občas ji předčítal svým přátelům, z nichž... více