Pan Kaplan má třídu rád a milovníci jazyka mají rádi pana Kaplana

recenze

Pan Kaplan má třídu rád (1970) 3 z 5 / _Michelle_
Pan Kaplan má třídu rád

Jak již samotný název knihy "Pan Kaplan má třídu rád" předesílá, ústřední postavou celého literárního počinu pana Leonarda Q. Rosse a nebojácného překladu pana Pavla Eisnera, je pan Hyman Kaplan, důvěrněji Hymie Kaplan. Psáno rukou Kaplanovou: "H*y*m*a*n K*a*p*l*a*n". Pro úplnost je třeba dodat, že jméno je v ideálním případě psáno červenou tužkou, písmena jsou mohutná, každé písmeno je zdvojeno další obrysovou čarou vyvedenou sytou modří a hvězdičky jsou barvy zelené.
Už to napovídá, že Mr. Parkhill, pedagog vedoucí začátečnický kurz večerní americké přípravky pro dospělé, bude mít příležitost zjistit, kam až sahají jeho učitelské schopnosti a jak daleká je jeho trpělivost. Mezi cca třiceti kurzisty ve třídě totiž právě pan Kaplan vzbuzuje celým svým přemýšlivým já zvláštní pozornost. Jeho zájem o jazyk v kombinaci se schopností všechno poplést vede k úsměvným situacím, které píše sám život, bohatost jazyka a představivost tvůrců.
Celá kniha je rozdělena do tematických kapitol, které čtenáře provedou celým jazykovým kurzem. V úvodu je obecně vylíčen nesnadný případ pana Kaplana, dále pak následují zejména jednotlivá jazyková úskalí, jakými jsou například komparativ a superlativ, frazeologie, slovní zásoba, či výslovnost ve vazbě na slovo "koňáček". V knize se lze setkat také s tematickou hodinou zasvěcenou Shakespearovi a různými úsměvnými příhodami, které vznikají mezi šikovnými a různě popletenými studenty. Zábavné jsou zejména interakce pana Kaplana a premiantky slečny Mitnickové a paní Moskowitzové, která má ke studijním úspěchům daleko, ale nebojí se podělit o svůj názor.
Cílem veškerého studijního úsilí účastníků kurzu je ovládnout jazyk, zvládnout závěrečnou zkoušku a postoupit do pokročilejšího kurzu vedeného slečnou Higbyovou, která rozvíjí skladbu, sloh a občanskou nauku.
Pan Kaplan je snaživec a pohodář, takže ať nakonec dopadne jeho úsilí jakkoliv, bude mít svou třídu rád. Lépe to však působí jeho rukou, tak tedy závěrem cituji: "Mě je jedno, gdyž půknu, Já mám čídu rád."
Chcete-li znát veselé podrobnosti, neváhejte a knihu, která se už trochu skryla pod prach času, si přečtěte.

Komentáře (0)