Mr.Fox

Oblíbené citáty

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil?

Guy de Maupassant


Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

Jan Amos Komenský


Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk, jenž nikdy nečte, prožije jen jeden.

George R. R. Martin


Myslím, že si v určitém okamžiku musíš vybrat, jaký člověk chceš být. A v tu chvíli potřebuješ vedle sebe rodiče nebo kamaráda. A když ses naučil rodiče nenávidět a kamarády nemáš.... tak jsi úplně sám. A být sám je strašlivě těžké.

Joanne Rowling


Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíce překvapuje, odpověděl: "Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost, takže nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít. A potom zemřou bez toho, aby předtím žili."

Tändzin Gjamccho


"Ad astra per aspera" - Ke hvězdám přes nepřízeň.

Morgan Matson


Či se jen proto narodil, aby nablízku tvému srdci alespoň malou chvíli byl?

Ivan Sergejevič Turgeněv


Kua Kefka! Ešče jenda promněna a uďlám sváma krádkej proces!

Jaz


Nemůžeš přimět lidi, aby tě milovali. To je nevyvratitelné pravidlo. Nikdo ti nikdy nedá lásku jen proto, že ji chceš. Skutečná láska proudí neomezeně oběma směry. Neplýtvej časem a nesnaž se to změnit.

Cheryl Strayed


Neboj se změny. Možná to dopadne ztrátou něčeho dobrého, ale pravděpodobně to dopadne získáním něčeho lepšího.

Ralph Smart


To, co se v životě počítá, není pouhý fakt, že jsme žili. To, jak jsme změnili životy druhých k lepšímu, rozhodne o významu života, který vedeme.

Nelson Mandela


Pokud bolest ignorujeme, či skrýváme, roste a roste, až do chvíle, kdy před námi vyvstanou dvě poslední možnosti: změna, nebo šílenství.

Dan Millman


Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě.

Alexandr Sergejevič Puškin


Muž vyzná lásku hned, ale dlouho váhá, než se přizná, že už nemiluje. U ženy je to naopak.

Alexandr Sergejevič Puškin


První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.

Émile Zola


Vytrhuji se z filozofického rozjímání, ke kterému dává konec roku výbornou příležitost a pohled spočine na Bobovi. Sedí na sněhu a kouká na světýlka města blikající kdesi daleko před a pod námi. Copak se asi v té jeho chlupaté hlavě děje, co napadá jeho? Určitě něco jiného než mě. To tak vědět! Poznat psí myšlenky, jeho názor na budoucnost. Hledáme kontakt s mimozemskými civilizacemi a neznáme ani svět těch, co žijí po tisíciletí s námi!

Josef Ptáček


"Skoč, křídla roztáhneš cestou."

Raymond Douglas Bradbury


z doslovu v knize Kaleidoskop ... Co myslíte, že právě v této chvíli dělají miliony Američanů, Italů, Francouzů, Japonců a tak dále? Dívají se na televizi. Nemyslí. Nepohybují se. Nežijí. Prostě se dívají. Televize myslí za ně. Žije za ně. Ale žije skutečně...? Formuje je do stavu apatie, aniž si to uvědomují, protože se pořád jen dívají a dívají. V té proklaté bedně, která stoji jako oltář uprostřed pokoje, číhá velké nebezpečí, a přesto všichni před ní klečí bez hlesu jako před skutečným oltářem.

Raymond Douglas Bradbury


Naučíte se vyhazovat věci, myšlenky, vzpomínky, přátele, naučíte se ztrácet. Čím lepší v tom jste, tím snadněji se životem protlučete.

Henry Rollins


Zemřel bych pro Tebe. Ale nebudu pro Tebe žít.

Stephen Chbosky


Člověk totiž nemá žádnou radost z toho, má-li něco dobrého sám, bez druha.

Erasmus Rotterdamský


Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.

Erasmus Rotterdamský


Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli.

Ota Pavel


„Věř tomu, kdo Tě nezklamal a nezklam toho, kdo Ti věří.“

William Shakespeare


Když se stane něco špatného, pijete, abyste na to zapomněli; když se přihodí něco dobrého, pijete, abyste to oslavili; a když se nestane nic, pijete, aby se něco stalo.

Charles Bukowski


Problém ve světě je ten, že inteligentní lidé jsou plní pochyb, kdežto blbci plní sebedůvěry.

Charles Bukowski


Duše se přece nerodí černá. Zpočátku je jasná a průsvitná. Teprve postupně tmavne, skvrna za skvrnou, kdykoli si odpustíš něco zlého, najdeš pro to ospravedlnění, namluvíš si, že je to přece jen hra. Jednou čerň převládne. Člověk si sám toho okamžiku všimne jen málokdy, protože zevnitř se dá jen obtížně poznat. Ale mně bylo najednou jasné, ze právě nyní a teď překračuji hranici a od té chvíle budu jiný člověk. Navždy. (Metro 2034)

Dmitry Glukhovsky


Strach a zděšení nejsou v žádném případě jedno a totéž. Strach člověka pobízí a nutí jednat a objevovat nové cesty, zatímco zděšení ochromuje tělo i mysl a zbavuje všeho lidského. (Metro 2034)

Dmitry Glukhovsky


Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.

Romain Rolland


Pokud chceš vědět, jaký někdo doopravdy je, všimni si, jak se chová ke svým podřízeným, ne k sobě rovným.

Joanne Rowling


Člověk,který nikdy neplakal nežil opravdový život.

Jan Werich


Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen. (Alchymista)

Paulo Coelho