Dan Millman citáty

americká, 1946

Citáty (13)

Aj nezmyselné myšlienky, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť, sú symptómy. Upozorňujú ťa, že si rozladený, že nie si v súzvuku s okolitým svetom. Keď hlava odporuje chodu života, vznikajú myšlienky. Keď ťa niečo upozorní, že odporuješ svojim pevne stanoveným zásadám, začínaš rozhutovať. Takéto zahĺbenie - to je nevedomí odpor voči životu.


Aj nezmyselné myšlienky, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť, sú symptómy. Upozorňujú ťa, že si rozladený, že nie si v súzvuku s okolitým svetom. Keď hlava odporuje chodu života, vznikajú myšlienky. Keď ťa niečo upozorní, že odporuješ svojim pevne stanoveným zásadám, začínaš rozhutovať. Takéto zahĺbenie - to je nevedomý odpor voči životu.


Jestliže dokážeme setrvat u změny zhruba třicet dní, základní já ji uzná coby nový vzorec.


Když máme pocit, že jsme v koncích, nejdeme dopředu, nebo začínáme dokonce sklouzávat nazpátek, je možné, že ve skutečnosti, už jen přiklekáme na startovní čáru, abychom mohli vyběhnout vpřed.


Když spojí síly zlost s odhodláním, nemusíme se "pokoušet" - zkrátka to uděláme.


Keď sa postavíš situácii na odpor, tvoje myšlienky začínajú rotovať a vytrvalo na teba doliehajú. Nie sú však ničím iným, len tvojim vlastný produktom.


Ne každý, kdo nás podělá, musí být naším nepřítelem. Ne každý, kdo nás vytáhne ze špíny, musí být naším přítelem.


Pokud bolest ignorujeme, či skrýváme, roste a roste, až do chvíle, kdy před námi vyvstanou dvě poslední možnosti: změna, nebo šílenství.


Protivenství může být i dar, protože náš staví před dvě jednoznačné volby: buď budeme snášet následky stagnace, nebo budeme čelit výzvě, kterou pro nás představuje změna.


Součástí volby je, že se vzdáme něčeho, co chceme, kvůli něčemu, po čem toužíme víc.


To cesta, cesta nám přináší štěstí, ne cíl.


To nejlepší, co někdy můžeme udělat, je, že neuděláme vůbec nic - to je činnost nejvyššího druhu. Bojovník si váží chvil nehybnosti a rozjímání, v nichž nejvyšší moudrost přijímá přirozený běh života.


V každém daru se skrývá protivenství, v každém protivenství se skrývá dar.