Koupit knihy

Émile Zola

francouzská, 1840 - 1902


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (24)

„Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná.“


„Člověk nenávidí z lásky, nikoli z nenávisti.“¨


„Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.“


„V každé ženě je zárodek dobré manželky - jaký pán, takový krám.“


Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.


Civilizace nedosáhne svého vrcholu dotud, dokud poslední kámen z posledního kostela nedopadne na posledního kněze.


Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná.


Dar vidět je ještě vzácnější než dar tvořit. Vidět však není vše, je nutno vystihnout.


Duch skrývající se za tělesnou schránkou, a ne tělesná dokonalost, vyzdvihuje ženu nad její ostatní družky.


Jací jsou padouši, ti počestní lidé!


Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi.


Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.


Není malířství pro Tebe rozmar, který sis vzal do hlavy, když ses jednoho krásného dne otravoval?


Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.


Problém zvierat je nerozlučne spojený s problematikou ľudí, a to v tom smere, že každé vylepšenie nášho vzťahu k zvieratám znamená zlepšenie na našej ceste k ľudskému šťastiu.


První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.


Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!


Se dvěma láskami v srdci, k ženě a ke krásnu, není k zoufalství pražádný důvod.


Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.


Umělec není ničím bez nadání, ale nadání není ničím bez práce.


V každé ženě je zárodek dobré manželky - jaký pán, takový krám.


V umělci jsou dva lidé - básník a dělník. Básníkem se člověk rodí, dělníkem se teprve stává.


Ví se vůbec v umění, kdo je blázen?


Záležitosti zvířat mají pro mne větší význam než starost, že se zesměšním; neboť jsou nerozlučně spojeny se záležitostmi lidí.