Sedmiletá válka (1756–1763)

Sedmiletá válka (1756–1763) https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/481583/bmid_sedmileta-valka-1756-1763-gM0-481583.jpg 5 15 5

Osmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků zachycuje konflikt, který propukal daleko od Evropy za Atlantickým oceánem na pomezí dnešních USA a Kanady, kde soupeřily Francie s Velkou Británií. Přelil se do Středozemního moře a poté vzplanul v Sasku, Čechách, ve Slezsku i na Moravě, kde spolu od předchozí války o rakouské dědictví zápolily Prusko s habsburskou říší. Strhával do sebe další země, německé státy ve Svaté říši římské, Švédsko, Španělsko i Rusko. Britsko-francouzské soupeření se přelilo i na další kontinent, do Asie, kde se válčilo o to, kdo získá větší díl z vlivu v Indii, a okrajově zasáhlo i Afriku. V knize najdete boje v Severní Americe (mj. i o pevnost William Henry, známou z Posledního Mohykána), velké bitvy v Čechách u Lovosic, Štěrbohol a Kolína, vítězství a prohry Fridricha Velikého (Leuthen, Rossbach, Zorndorf, Kunersdorf, Liegnitz, Torgau) i boje na západě Evropy (Bergen, Minden, Cardinaux). Ke ztrátě francouzské Kanady vás povede životní příběh markýze de Montcalm a po stopách války v Evropě pojedete spolu s legendárním jezdeckým generálem von Zietenem.... celý text

Přidat komentář

Forestwalker
05.01.2023 5 z 5

Další pěkná knížka z Kovaříkovy série, mapující to nejzajímavější z období sedmileté války. Je sympatické, že autor přímo v textu neváhá upozorňovat na další práce, které danou problematiku rozebírají do detailu. Sedmiletá válka je opravdu komplexní událost a z této knihy čtenář celkový přehled nezíská. To ovšem ani není záměr celé série.
Stejně jako v minulých dílech mě mrzí zbytečné chyby v textu ("protěžování", neukončené závorky, pravopisné chyby), kdy odbytá redakční práce zbytečně sráží jinak pěknou knihu. I když jsem měl pocit, že je to o něco lepší než minule. A kapitolou pro sebe jsou zase ty prokleté mapy, na čemž má bohužel svůj podíl formát knihy a těžko to kdy někdo vyřeší... Nejpřehlednější je nakonec mapa námořní bitvy, kde přehlednosti pomáhá samozřejmá absence terénu.

Martinmmm
18.12.2022

Prehľad dôležitých bitiek a udalostí sedemročnej vojny..


Hor89
16.12.2022 5 z 5

Už osmý díl série je zaměřený na Sedmiletou válku, včetně jejího začátku v Severní Americe na pomezí Kanady a USA. Opět velice dobrý díl, u kterého mi jen trochu chybí přehled klíčových událostí a bitev s daty. Nejlepší kapitoly jsou podle mě - bitva u Kolína, miniživotopis generála von Zietena, celá Severoamerická část a bitva u Leuthenu.

sarkafarka1900
30.07.2022 4 z 5

Po hodně rozporuplném předchozím dílu je kvalita dílu o sedmileté válce vyšší a konzistentní přes celou knihu. Kapitoly o dějích na americkém kontinentu mi hodně rozšířily obzory. Srozumitelnost plánků a mapek je na rozdíl od některých jiných dílů většinou dostatečná, i když někdy je to hodně na hraně. Nevím, proč není autorovi a nakladatelství jasné, že pokud je text nečitelný i při použití lupy, tak je taková informace bezcenná. Např. místo 4 nedokonalých mapek k bitvě u Leuthenu by stačila jedna pořádně a srozumitelně vyvedená. Taky by na každé mapě měla být jasná orientace k severu. Líčení většiny bitev je čtivé a je vypíchnut zlomový okamžik. I když v případě popisu bitvy u Kolína důvod prohry Prusů bezprostředně jasný není (je zmíněn ale zcela potlačen a až za několik stran při líčení jiné bitvy je retrospektivně explicitně uveden). Není moc srozumitelný popis bitvy u Torgau, protože Prusové útočili a Rakušané se bránili na dvou frontách a v popisu je zmatek s levými a pravými křídly. Strhující je kapitola o vojevůdci Zietenovi. Jako u ostatních knih této řady by se hodila jako příloha podrobnější časová osa událostí (včetně těch, které nejsou podrobně popsány), aby bylo vše zasazené do kontextu.

Velkomožný
19.02.2022 4 z 5

Jako vstupní kniha do Sedmileté války super.
Občas jsem si sice ztrácel v množství jmen, ale to byl to dáno podobou jmen prušáků a “našich” rakušanů.. Atraktivitě přispíval i konflikt na našem území, kdy mi reálie Kolína byly milejší než průsmyky někde ve Španělsku.