Války v krajkách (1709–1748)

Války v krajkách (1709–1748) https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/463639/bmid_valky-v-krajkach-X1Z-463639.jpg 4 15 3

Sedmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje v dějové linii na Evropu v plamenech. Je věnován dvěma velkým evropským konfliktům 1. poloviny 18. století, Velké severní válce 1700–1721 a Válce o dědictví rakouské 1740–1748. V té první potáhneme se švédským králem Karlem XII. proti caru Petru I., který jej porazil u Poltavy, a vyplujeme na severská moře s dánsko-norským národním hrdinou admirálem Tordenskjoldem. V té druhé budeme svědky bojů mezi vojsky Marie Terezie a Fridricha II. u Mollwitz, Chotusic, Hohenfriedbergu i Žďáru, krom toho se ale podíváme do Prahy dobyté i vyklizené Francouzi. Stejně tak navštívíme Flandry, kde Francouzi porazili ohromujícími způsobem Brity a Nizozemce u Fontenoy. Průběh francouzské části války i její konec pak budeme sledovat prostřednictvím impozantní osobnosti maršála Maurice de Saxe. Název Války v krajkách není náhodný, neboť se vedly sice krvavě, ale zdvořile, galantně a na smrt šli ti výše postavení s elegancí, podobnou jejich uniformám.... celý text

Přidat komentář

Hor89
15.12.2022 4 z 5

Po předchozím výborném díle je sedmý díl série o trochu horší. Hlavní mínus je dvojí líčení bitvy u Fontenoy - nejdřív stručněji v životopisu maršála se Saxe a pak znovu v samostatné kapitole, a bohužel ani jedno není úplně ideální. Nejzajímavější kapitoly jsou miniživotopis admirála Tordenskjolda, prohra u Chotusic, tažení Karla XII, a bitva u Mollwitz.

sarkafarka1900
29.07.2022 2 z 5

Za zhruba první třetinu knihy 5 hvězdiček, za zhruba poslední třetinu odpad. Prostřední třetina je jako na houpačce. Vylíčení tažení švédského krále Karla XII a života admirála Tordenskjolda jsem si "vychutnal" (myšleno veskrze pozitivně). Popis bitvy u Mollwitz je rozporuplný, např. nerozumím tomu, proč vedle srozumitelného plánku bitvy na straně 190 je přetištěna málo vypovídajíci reprodukce plánu bitvy na straně 195 (ale v některých knihách je to ještě horší, zde je alespoň zhruba dodržena orientace mapy a pokud má čtenář před sebou plánek ze strany 190, tak se zhruba vyzná i v tom na straně 195). Kapitoly 4 a 5 hlavně o dění v Čechách jsou OK, i když pokud bych o těch událostech neměl určité povědomí, byl bych asi kritičtější. Dvě kapitoly na stranách 275-375 byly ale "čtenářovo utrpení". Absolutně se nepovedlo skloubení vylíčení života maršála de Saxe se všeobecným líčením událostí z té doby v následující kapitole. Bitva u Fontenoy je líčena zbytečně dvakrát s tím, že ten druhý jako by podrobnější popis pro mě byl zcela nesrozumitelný. Přitom stačilo trochu málo rozšířit popis bitvy u Fontenoy v kapitole o de Saxe a pak se už jen odkazovat. Ze čtyř plánků bitvy u Fontenoy na stranách 356-369 není pořádně použitelný ani jeden (jakž takž ten na straně 367). Přitom stačilo pracovat s tím pátým plánkem na straně 310 a rozkreslit ho pro více časů (ale jaká je orientace z hlediska světových stran?). Poslední kapitola už tak nějak dovleče autorovo líčení ke konci, neomluvitelné je, že zářijová bitva u Žďáru se najednou odehrává v květnu...


Forestwalker
22.04.2022 5 z 5

Kniha přináší přesně to, co se tvrdí v anotaci. Myslím, že konflikty první poloviny 18. století nepatří k nejoblíbenějším historickým událostem, ale Kovaříkova knížka je představuje dostatečně čtivě na to, aby se stala jakýmsi "otvírákem", který nasměřuje nalákané zájemce správným směrem k dalšímu studiu. Než jsem knihu dočetl, stačil vyjít už daší díl "Sedmiletá válka" a ten si určitě taky přečtu.
Knihu si zároveň zařazuji do ČV 2022 díky rozsáhlému životopisu maršála de Saxe. Ten trpěl tak vážnými fyzickými potížemi (vodnatelností), že se do bitev musel nechat vozit v kočáře.