sedmiletá válka (1756-1763)

štítek, 8 knih


Posledný MohykánPosledný Mohykán1954, J. F. Cooper

Dej románu Posledný Mohykán sa odohráva v čase, keď Francúzi a Angličania bojovali o kanadské a americké kolónie. V priebehu týchto bojov sa Francúzi často spájali s Indiánmi. Výsledky takýchto aliancií boli nepredvídate... více


Sedmiletá válka v EvropěSedmiletá válka v Evropě2007, F. Stellner

Druhé vydání populárně-naučné knihy, která je zasvěcena prvnímu celosvětovému konfliktu - sedmileté válce z let 1756-63 - na evropském kontinentu. Protagonisté konfliktu jsou jak tehdejší panovníci - Marie Terezie, Fridr... více


Válka MohykánůVálka Mohykánů2000, J. Opatrný

Podtitul: Sedmiletá válka v Americe Průběh sedmileté války ve francouzských a britských koloniích v Americe a počátky zrodu samostatné zámořské velmoci. Britská a francouzská koloniální politika v severní Americe v... víceKolín 1757 - První porážka Fridricha VelikéhoKolín 1757 - První porážka Fridricha Velikého2007, S. Millar

V květnu 1757 vpadl pruský král Fridrich II. do Čech, porazil Rakušany u Prahy a město sevřel v obležení. Marie Terezie vyslala maršála Dauna v čele 60 000mužů, aby druhé nejdůležitější město její říše zachránil. Fridric... více


Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-18662007, K. Richter

Kniha českého historika a zároveň i spisovatele podrobně, ale i čtivě líčí vznik, průběh i konečné důsledky prusko-rakouských válek od poloviny 18. století do poloviny 19. století. Autor s dokonalou znalostí tématu po... více


Sedmiletá válka v OrientuSedmiletá válka v Orientu2001, M. Wanner

Poslední díl triptychu (J. Opatrný: Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, F. Stellner: Sedmiletá válka v Evropě) je věnován prvnímu celosvětovému konfliktu v dějinách lidstva. Sedmiletá válka, kterou na mimoevropský... více


Kolín: 18.6.1757Kolín: 18.6.17571997, P. Bělina

Kniha v úvodu rozebírá události předcházející bitvě u Kolína, kde se v rámci Sedmileté války střetly armády Pruského království a habsburské monarchie. Samotná bitva je velmi podrobně rozebrána a popsána. Kniha obsahuje ... více


Jemeljan Pugačov - Mužický carJemeljan Pugačov - Mužický car1950, V. Šiškov

První díl rozsáhlé historické trilogie o vůdci mužického povstání v druhé polovině 18. století za vlády Kateřiny Veliké v Rusku. Na základě autorova zevrubného studia historických pramenů sleduje tu čtenář carevnino úsil... více


Doporučené štítky

kozáci prusko-rakouská válka (1866) vojenství Indiáni války Německo 18. století Prusko bitvy 18.-19. století