sedmiletá válka (1756-1763)

štítky

12 knih


Posledný MohykánPosledný Mohykán1954, James Fenimore Cooper

Dej románu Posledný Mohykán sa odohráva v čase, keď Francúzi a Angličania bojovali o kanadské a americké kolónie. V priebehu týchto bojov sa Francúzi často spájali s Indiánmi. Výsledky takýchto aliancií boli nepredvídate... více


Sedmiletá válka v EvropěSedmiletá válka v Evropě2007, František Stellner

Druhé vydání populárně-naučné knihy, která je zasvěcena prvnímu celosvětovému konfliktu - sedmileté válce z let 1756-63 - na evropském kontinentu. Protagonisté konfliktu jsou jak tehdejší panovníci - Marie Terezie, Fridr... více


Válka MohykánůVálka Mohykánů2000, Josef Opatrný

Podtitul: Sedmiletá válka v Americe Průběh sedmileté války ve francouzských a britských koloniích v Americe a počátky zrodu samostatné zámořské velmoci. Britská a francouzská koloniální politika v severní Americe v... více
Kolín 1757 - První porážka Fridricha VelikéhoKolín 1757 - První porážka Fridricha Velikého2007, Simon Millar

V květnu 1757 vpadl pruský král Fridrich II. do Čech, porazil Rakušany u Prahy a město sevřel v obležení. Marie Terezie vyslala maršála Dauna v čele 60 000mužů, aby druhé nejdůležitější město její říše zachránil. Fridric... více


Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-18662007, Karel Richter

Kniha českého historika a zároveň i spisovatele podrobně, ale i čtivě líčí vznik, průběh i konečné důsledky prusko-rakouských válek od poloviny 18. století do poloviny 19. století. Autor s dokonalou znalostí tématu po... více


Sedmiletá válka (1756–1763)Sedmiletá válka (1756–1763)2021, Jiří Kovařík

Osmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků zachycuje konflikt, který propukal daleko od Evropy za Atlantickým oceánem na pomezí dnešních USA a Kanady, kde soupeřily Francie s Velkou Británií. Přelil se do Středozemního... více


Sedmiletá válka v OrientuSedmiletá válka v Orientu2001, Michal Wanner

Poslední díl triptychu (J. Opatrný: Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, F. Stellner: Sedmiletá válka v Evropě) je věnován prvnímu celosvětovému konfliktu v dějinách lidstva. Sedmiletá válka, kterou na mimoevropský... více


Kolín: 18.6.1757Kolín: 18.6.17571997, Pavel Bělina

Kniha v úvodu rozebírá události předcházející bitvě u Kolína, kde se v rámci Sedmileté války střetly armády Pruského království a habsburské monarchie. Samotná bitva je velmi podrobně rozebrána a popsána. Kniha obsahuje ... více


Za vlast a císařovnuZa vlast a císařovnu2008, Alois Jirásek

Povídky o válkách a osudech lidí na Náchodsku v 18. století.Výbor obsahující osm autorových válečných povídek byl uspořádán se záměrem přiblížit kus historie Náchodska. Proto je kniha doplněna historickým a literárněhist... více


Jemeljan Pugačov - Mužický carJemeljan Pugačov - Mužický car1950, Vjačeslav Jakovlevič Šiškov

První díl rozsáhlé historické trilogie o vůdci mužického povstání v druhé polovině 18. století za vlády Kateřiny Veliké v Rusku. Na základě autorova zevrubného studia historických pramenů sleduje tu čtenář carevnino úsil... více


Olomouc - Domašov 1758Olomouc - Domašov 17581998, Pavel Bělina

Pojednání o obléhání Olomouce a bitvě u Domašova (r.1758) v rakousko-pruské sedmileté válce, kdy rak.generál G. Laudon dosáhl významného vítězství. více


Prusové na Moravě r. 1758Prusové na Moravě r. 17581900, Alois Chytil

Popis knihy není zatím k dispozici. více