Prusko

štítky

31 knih


Sůl moře 92% Sůl moře 2016, Ruta Sepetys

V roce 1945 se druhá světová válka chýlila ke svému konci a poblíž Východního Pruska se tisíce uprchlíků vydalo na pouť za svobodou a většina z nich měla co skrývat. Mezi nimi i Joana, Emilia a Florian, jejichž cesty se ... více


Písečná kosa 83% Písečná kosa 1995, Vladimír Körner

Příběh, který se odehrává ve 13. století na pozadí válek mezi křižáky a Prusy, je ale přes své dobové zařazení moderním románem, který soustředěně popisuje nelidskost chování lidí uprostřed řádu, necitelnost a chladnost ... více


Ženy ze statku Falkensee 74% Ženy ze statku Falkensee 2022, Luisa von Kamecke

Západní Prusko 1904: Hrozící neúroda a epidemie, která se šíří chovem vzácných koní, přivádějí statek Falkensee na pokraj zkázy. Aby zachránila zadlužené rodinné sídlo, zasnoubí se dcera statkáře, mladá Charlotta von Ba... více
Útěk 80% Útěk 2011, Tatjana Dönhoff

Příběh dramatického útěku před Rudou armádou Lena, hraběnka von Mahlenberg, se v roce 1944 vrací se svou nemanželskou dcerou domů, na panství ve Východním Prusku. Před lety se nepohodla s otcem právě kvůli narození dí... více


Císařský kurýr Marie Terezie 82% Císařský kurýr Marie Terezie 2018, Zdeněk Grmolec

Věčné téma – vztahy mezi rodiči a dětmi – se táhne jako vodící nit novým historickým románem Zdeňka Grmolce. Prolínají se v něm osudy Šimona Vidláka, příslušníka zchudlého rodu pocházejícího ze Svatoslavi na Třebíčsku, b... více


Prusko: Vzestup a pád železného království 89% Prusko: Vzestup a pád železného království 2008, Christopher Clark

Role Pruska ve vývoji Evropy v průběhu staletí dosud nebyla zcela popsána. Clarkova studie představuje první větší knihu věnovanou tomuto tématu. Za svou moc vděčilo Prusko řadě geniálních státníků (z nich se proslavili ... více


Válka 1866 99% Válka 1866 2005, Pavel Bělina

Válka roku 1866 vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední Evropě, a to mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny. Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a Itálie a přinesla zásadní př... více


O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779 84% O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779 2018, Miroslav Šedivý

Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v její... více


Zapomenutá Hellas 86% Zapomenutá Hellas 2011, Philipp Vandenberg

Historická místa jako Trója, Mykény a Pergamon byla dlouhá století považována za dávno zaniklá a nezvěstná, dokud muži jako Ernst Curtius a Heinrich Schliemann znovu neobjevili starověké Řecko. Autor knihy se opírá o aut... více


Fridrich Veliký 85% Fridrich Veliký 1998, František Stellner

Cesta Pruska k velmocenskému postavení. Obsáhlý portrét jedné z nejvýznamnějších osobností evropského novověku – pruského krále Fridricha Velikého, který dovedl Prusko k velmocenskému postavení, zároveň však hrál důle... více


Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866 65% Třeba i železem a krví: Prusko-rakouské války 1740-1866 2007, Karel Richter

Kniha českého historika a zároveň i spisovatele podrobně, ale i čtivě líčí vznik, průběh i konečné důsledky prusko-rakouských válek od poloviny 18. století do poloviny 19. století. Autor s dokonalou znalostí tématu po... více


Fridrich Veliký 82% Fridrich Veliký 2000, Nancy Mitford

Životopis zakladatele pruského státu a nejsilnějšího protihráče Rakouska na poli evropské mocenské politiky v 18. stol. Soukromý život a profil osobnosti panovníka. Budování pruského státu a upevňování jeho postavení v ... více


Řád německých rytířů 1190-1561 83% Řád německých rytířů 1190-1561 2009, David Nicolle

Kniha, bohatá na detailní ilustrace a fotografie, představuje ucelený pohled na rytířský i řeholní řád Německých rytířů. více


Řád německých rytířů 77% Řád německých rytířů 2009, Henry Bogdan

Obsáhlý výklad dějin řádu německých rytířů - od počátků ve Svaté zemi na konci 12. století po současnost. Bratři špitálu Panny Marie Němců v Jeruzalémě, proměna církevního řádu na řád vojenský, činnost řádu v Palestin... více


Hrady Řádu německých rytířů 88% Hrady Řádu německých rytířů 2008, Stephen Turnbull

Cihlové hrady v Prusku 1230 – 1466. Do dějin se Řád německých rytířů zapsal nesmazatelným dojmem a s pozůstatky jejich působení se setkáváme dodnes. Patří k nim především mohutné hrady, které lze spatřit na území Polska... více


Dějiny Pruska 90% Dějiny Pruska 2004, Hans-Joachim Schoeps

Prusko jako významná součást historie staré Evropy dnes již neexistuje a idea pruského státu a jeho stylu zůstávají již jen pouhou vzpomínkou. Profesor náboženských a duchovních dějin na univerzitě v Erlangenu, Hans-Joac... více


Teutonští rytíři I.: Od Akkonu po Malbork 1190-1309 73% Teutonští rytíři I.: Od Akkonu po Malbork 1190-1309 2012, František Kuník

Původní česko-německá publikace Teutonští rytíři přináší čtenářům doposud málo známá fakta z historie jednoho z nejvýznamnějších církevních a rytířských řádů. Dějiny tohoto řádu jsou vzrušující nejen tím, že jeho členové... více


Exulantský kazatel 100% Exulantský kazatel 2007, Edita Štěříková

Biografická novela o Václavu Blanickém (1720–1774), zakladateli exulantských kolonií v pruském Slezsku / Edita Štěříková patří ke kmenovým autorům nakladatelství Kalich. Čtenářům je dobře známa jako neúnavná autorka rozs... více


Dětství ve Východním Prusku 90% Dětství ve Východním Prusku 2001, Marion Gräfin Dönhoff (p)

Hraběnka Marion Dönhoffová v této půvabné knížce líčí své dětství a dospívání na zámku Friedrichstein nedaleko Königsbergu, pozdějšího Kaliningradu, kde se narodila roku 1909. Spatříme ztracený svět pruské šlechty i pros... více


Černý vesmírný popel 60% Černý vesmírný popel 2019, Martin Šenkypl

Sbírka Černý vesmírný popel představuje autorovy básně z let 2008–2018. Ve všech textech se ukazuje „nahá“ přítomnost, jakási vivisekce okamžiku, doba mezi cíděním hrobů a promluvami o budoucnosti. K tomu všemu nás tady ... více