Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

štítky

24 knih


Hegelova fenomenologie světa 98% Hegelova fenomenologie světa 2018, Tereza Matějčková

Autorka interpretuje Hegelovu Fenomenologii ducha jako popis cesty, na níž vědomí na každé „zastávce“ formuluje konkrétní model světa. V jednotlivých modelech se kříží deskripce i normativní nárok: modely slouží porozumě... více


Hegel 83% Hegel 1995, Peter Singer

Rozbor některých ústředních myšlenek Hegelovy filozofie. více


Problém bytí v Hegelově filozofii 85% Problém bytí v Hegelově filozofii 1999, Ladislav Benyovszky

Studie zkoumá pojetí problematiky bytí v Hegelově filozofickém systému. více
Hegel 80% Hegel 2005, Alistair Brown

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) je dnes všeobecne pokladaný za zavŕšiteľa vývoja klasického filozofického myslenia. Po jeho smrti sa už filozofi ani len nepokúsili uzavrieť celé poznanie sveta do jediného systé... více


Hegelova dialektika 50% Hegelova dialektika 2008, Jiří Chotaš

Soubor článků k Hegelově dialektické metodě (H. F. Fulda, D. Henrich, H. G. Gadamer, W. Wieland). Sestavili a předmluvu napsali J. Karásek a J. Chotaš. Sborník zkoumá struktury i cíle Hegelovy dialektické metody a kon... více


Schelling a Hegel 90% Schelling a Hegel 1986, Milan Sobotka

studie k světonázorovému a metodologickému vývoji v německé klasické filozofii. více


Stati k Hegelově fenomenologii a filozofii práva 100% Stati k Hegelově fenomenologii a filozofii práva 1993, Milan Sobotka

Zasvěcený rozbor přístupu známého německého filosofa k fundamentálním otázkám práva. více


Stát a náboženství v Hegelově filosofii 60% Stát a náboženství v Hegelově filosofii 2015, Olga Navrátilová

Z čeho žije moderní sekulární stát a kde je možno hledat zdroj jeho legitimity? Nakolik lze říci, že náboženství patří ke kulturnímu podloží, z nějž tento stát, navzdory svému sekulárnímu charakteru, vyrůstá? Co vede jed... více


Hegelovo pojetí zkušenosti 100% Hegelovo pojetí zkušenosti 2019, Martin Heidegger

Překlad byl pořízen podle německého originálu Hegels Begriff der Erfahrung, in: M. Heidegger, Gesamtausgabe, 5: Holzwege, Frankfurt a. M. 1977, str. 115–208. Číslování po straně textu odkazuje ke stránkám originálu. Obsa... více


História veľkých myšlienok 80% História veľkých myšlienok 1977, Genrich Nikolajevič Volkov

Publikácia rozoberá duchovnú atmosféru Nemecka na prelome 18. a 19.storočia. V strede pozornosto sú postavy Goetheho a Hegla, ich tvorba a život. více


Systém a metóda Hegelovej filozofie 100% Systém a metóda Hegelovej filozofie 1981, Konstantin Spiridonovič Bakradze

Dielo gruzínskeho filozofa, v ktorom formuluje "výsledky takmer tridsaťročných výskumov Hegelovej dialektiky a komplexu problémov, ktoré vo vzťahu k nej musí marxistická filozofia riešiť." více


Štúrovci a Hegel 100% Štúrovci a Hegel 1996, Rudolf Dupkala

K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu Z obsahu: Štúrovský variant hegelianizmu 1, Hegelianizmus Ľ. Štúra 2, Ohlas Hegelovej filozofie v názoroch J. M. Hurbana 3, Hegelovské motívy v tvorbe A. ... více


Hegelova fenomenológia ducha a súčastnosť 80% Hegelova fenomenológia ducha a súčastnosť 2008, Zlatica Plašienková

Filozofický svet si pripomínal v roku 2007 výnimočné výročie – dve- sto rokov od prvého vydania geniálnej práce Georga Wilhelma Friedri- cha Hegela Fenomenológia ducha (1807). Dozaista, môžeme mať rôzne hodnotové stup... více


Právní filozofie XX. století: Kantismus, hegelianismus, fenomenologie a teorie myšlenkového řádu 60% Právní filozofie XX. století: Kantismus, hegelianismus, fenomenologie a teorie myšlenkového řádu 1992, Vladimír Kubeš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O G. W. F. Hegelovi 0% O G. W. F. Hegelovi 1932, Georgij Valentinovič Plechanov

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hegel ve Francii: Francouzská recepce Hegelovy filosofie času 0% Hegel ve Francii: Francouzská recepce Hegelovy filosofie času 2018, Tomáš Koblížek

Recepce Hegelovy filosofie představuje klíčovou kapitolu moderního francouzského myšlení. Za zakládající spis bývá považována existenciální interpretace J. Wahla Nešťastné vědomí v Hegelově filosofii (1929), po níž se v ... více


Hegel a pruský stát % Hegel a pruský stát 2023, Franz Rosenzweig

„Hegel a pruský stát si postupně vyšli vstříc.“ Podrobný, ale přitom jiskřivý a interpretačně svébytný rozbor tohoto vztahu, který ve své disertaci Hegel a stát podal teprve šestadvacetiletý komentátor, ohromí vedle suve... více


Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka 0% Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka 2008, Ivan Alexandrovič Iljin

Kniha byla vydána v Moskvě na samém začátku roku 1918. Byla to doba málo vhodná pro zamyšlení nad hutnými problémy bytí. Nahlédneme-li do současné odborné hegeliánské literatury, zjistíme, že jméno Iljin má patřičnou váh... více


Hegelova filozofie a současnost 0% Hegelova filozofie a současnost 1977, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


G. W. F. Hegel 0% G. W. F. Hegel 1975, Jakub Netopilík

Netopilíkova studie o Hegelovi podáva čtenáři v ucelené podobě srozumitelný výklad myšlenkového vývoje tohoto velkého myslitele. Zasvěceně rozebírá celé Hegelovo dílo od raného období přes "Fenomenologii ducha" až k rozb... více