gnosticismus, gnóze

štítky

44 knih


Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova 89% Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova 2001, Neil Douglas-Klotz

Duchovní tradice Blízkého východu poukazují na to, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního zvažujeme vnější, ... více


Píseň o perle 90% Píseň o perle 1986, Petr Pokorný

Gnose byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Rozšířila se ve východním Středozemí, ovlivnila filozofii helénismu, zejména novoplatonismus, a po dlouhou dobu... více


Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky 91% Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky 2010, Kurt Rudolph

První část podává přehled antických pramenů a moderního bádání o gnózi, druhá se pokouší o charakteristiku gnostického myšlení a náboženské praxe a poslední se zabývá otázkou inspirační zdrojů a vývoje. Gnóze neboli ná... více
Tajemství Grálu 67% Tajemství Grálu 2006, Peter Fiebag

Prastaré mystérium vyřešeno. Autoři sledují 3 200 let staré stopy nejtajuplnějšího artefaktu, který kdy na zeměkouli existoval. A jejich objev je senzační: Grál není z tohoto světa… Nyní je prokázáno, že Wolfram von E... více


Tajemství templářů 77% Tajemství templářů 2006, Lynn Picknett

Podtitul: Tajní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše Krista Populárně naučná kniha o tajemství svatého grálu, starých křesťanských sektách a Leonardu da Vincim, která odhaluje kořeny a pravou tvář křesťanstv... více


Jidášovo evangelium 71% Jidášovo evangelium 2006, neznámý - neuveden

Jidášovo evangelium je starověký náboženský text, jehož senzační objev v poslední době vyvolal oprávněné vzrušení u odborné i laické veřejnosti. Silně poškozený rukopis se objevil za dosud ne zcela objasněných okolností,... více


Ježíš žil v Indii 91% Ježíš žil v Indii 1996, Holger Kersten

Autor se dlouhodobě zabývá religiozně-historickým zkoumáním osoby a života Ježíše Nazaretského. Nashromáždil mnoho průkazných fakt, které použil v této knize a která jsou velmi překvapivá. Zabývá se i otázkou tzv. Turíns... více


Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 91% Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 2007, Hana Blochová

V apokryfním Filipově evangeliu se uvádí, že Ježíše na jeho "pozemské pouti" vždy provázely tři Marie: jeho matka, jeho sestra a jeho snoubenka. Jedná se o reálné postavy, a to o Marii, Ježíšovu matku, jeho sestru Marii ... více


Rukopisy z Nag Hammádí 1 96% Rukopisy z Nag Hammádí 1 2008, neznámý - neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Monsieur aneb Kníže temnot 78% Monsieur aneb Kníže temnot 2001, Lawrence Durrell

Gnostický román odehrávající se v kraji Provence, je příběhem hledání ztraceného zlatého pokladu rytířského řádu templářů, které se stává obecnějším hledáním smyslu života, smrti a moudrosti. Kniha je zároveň zasvěceným ... více


Carl Gustav Jung a ztracená evangelia 97% Carl Gustav Jung a ztracená evangelia 2005, Stephan A. Hoeller

Až do roku 1945 měla veřejnost k dispozici pouhých pár zlomků evangelií, která kdysi z různých důvodů nebyla zařazena do Bible a byla považována za ztracená. Svitky od Mrtvého moře, dílo mužů z asketické židovské komunit... více


Carl Gustav Jung a gnóze : 7 promluv k zemřelým 100% Carl Gustav Jung a gnóze : 7 promluv k zemřelým 2005, Stephan A. Hoeller

V roce 1916 měl švýcarský duchovědný badatel Carl Gustav Jung sérii hlubokých mystických zážitků. Krátce poté napsal Sedm promluv k zemřelým a pod text se podepsal jako Basileides Alexandrijský. „Curyšský čaroděj“ se teh... více


Zakázaná víra 70% Zakázaná víra 2009, Richard Smoley

Autor zkoumá vznik, rozmach i zánik předkřesťanského nábožensko-filozofického proudu skrývajícího se pod pojmem gnosticismus, a důvody, proč je o něj v současnosti tak velký zájem. Nabízí odpověď na otázku, co je gnose, ... více


Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě 80% Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě 2006, Josh McDowell

Brilantní směs faktů a fikce ve strhujícím příběhu Šifry mistra Leonarda vyvolává sérii zásadních otázek o původu křesťanství a jeho učení. Četba této knihy anebo shlédnutí stejnojmeného filmu otřáslo vírou mnoha lidí, d... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2 100% Rukopisy z Nag Hammádí 2 2009, neznámý - neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


Rukopisy z Nag Hammádí 3 96% Rukopisy z Nag Hammádí 3 2011, neznámý - neuveden

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných s... více


Skryté evangelium 60% Skryté evangelium 2009, Neil Douglas-Klotz

Podtitul: Jak dešifrovat duchovní poselství aramejského Ježíše. Nové pojetí spirituality aramejského Ježíše v díle známého badatele přináší jedinečný blízkovýchodní pohled na otázky našeho duchovního života a víry. A... více


Tajemný Egypt 92% Tajemný Egypt 2002, Erik Hornung

Přes sílící proud vědeckých informací o starém Egyptě přetrvává představa Egypta jako tajuplné země. Egypt stále přitahuje mnohé, pro něž jsou výsledky vědeckého bádání až příliš racionální. Jeden z největších soudobých ... více


Strážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně 88% Strážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně 2007, Laurence Gardner

Sionské převorství odhaluje pravdu o mystickém řádu templářů a podzemním hnutí, které chránilo posvátný rod mesiánských potomků. Magdalénino evangelium obsahuje tajné záznamy, které odkrývají její postavení mezi apoštoly... více


Gnose 80% Gnose 1995, Jaroslav Matoušek

Gnose, čili, Tajné učení náboženské posledních století pohanských a prvních křesťanských V českém jazyce dosud nejobsáhlejší a nejdůkladnější pojednání o gnostických naukách. více