Karl Marx, 1818-1883

štítky

26 knih


Komunistický manifest (komiks) 65% Komunistický manifest (komiks) 2019, Karl Marx

Druhá nejprodávanější kniha všech dob, unikátně v komiksovém provedení hlavního kreslíře britského deníku The Guardian. Povinná četba: nemusíte jej milovat, ale měli byste jej znát. Proletáři všech zemí, spojte se!... více


Karl Marx: Životopis intelektuála 82% Karl Marx: Životopis intelektuála 2013, Rolf Hosfeld

Hosfeldova biografie vyplňuje citelnou mezeru, která dosud na českém knižním trhu kupodivu v oblasti Marxových biografií panovala. Neklidný život trierského rodáka, který významě ovlivnil světové dějiny, je sledován n... více


Karl Marx 78% Karl Marx 2002, Francis Wheen

Francis Wheen napsal poutavý, chvílemi nesmírně komický životopis dominantní postavy dvacátého století, jejíž život i myšlenky, osobní kouzlo i nesnášenlivost jsou tu zobrazeny v celé své bohaté složitosti i protichůdnos... více
Jenny Marxová, žena ďáblova 68% Jenny Marxová, žena ďáblova 1996, Francoise Giroud

Život manželky Karla Marxe. více


Marxův Kapitál 86% Marxův Kapitál 2007, Francis Wheen

Okolnosti vzniku a ideový obsah jednoho z myšlenkově nejvlivnějších děl novodobé ekonomické teorie: Marxova Kapitálu. Jiskrný a přístupný text seznamuje s Kapitálem jako knihou, která je na hony vzdálena představě suc... více


Esej o svobodách 90% Esej o svobodách 1992, Raymond Aron

Tato kniha vznikla z přednášek proslovených v dubnu 1963 na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Autor si vybral jako téma svobodu a předsevzal si zabývat se znovu starým rozporem mezi svobodami formálními a svobodami reál... více


Karel Marx v Karlových Varech 85% Karel Marx v Karlových Varech 1949, Egon Erwin Kisch

Reportáž o třech návštěvách K.M. v Karlových Varech na léčení koncem 19. století více


Marx a Satan 87% Marx a Satan 2018, Richard Wurmbrand

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909–2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie.... více


Ekonomické učení Karla Marxe 73% Ekonomické učení Karla Marxe 1958, Karl Kautsky

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Strašidlá Marxa 90% Strašidlá Marxa 2011, Jacques Derrida

V každej krajine a v každej intelektuálnej debate sa vyskytujú celé davy tých, ktorí vyhlasujú"smrť Marxa a marxizmu", víťazstvo nového svetového poriadku a staronových vízií sveta. Jacques Derrida ukazuje, že Marxove my... více


O umění 100% O umění 1949, Karel Marx (p)

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zabudnúť na Marxa 80% Zabudnúť na Marxa 2018, František Novosád

Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vzhľadom na pozitívnu a negatívnu charizmu jeho ideí? Dá sa to vôbec čo už len vzhľadom na to, akú úlohu v 20. storočí hralo politické hnutie, ktoré sa odvolávalo na jeho di... více


Karel Marx k dnešku % Karel Marx k dnešku 2018, kolektiv autorů

Sborník vystoupení z pražské teoreticko-politické konference konané v Praze 19. května 2018 Brožovaná publikace o 168 stranách vyšla jako Sborník vystoupení z pražské teoreticko-politické konference. Mimo samotných... více


Mladý Marx % Mladý Marx 1978, Nikolaj Ivanovič Lapin

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Historické dílo Karla Marxe : Marx a marxismus 0% Historické dílo Karla Marxe : Marx a marxismus 1933, Karl Kautsky

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Od Marxa po Lenina % Od Marxa po Lenina 1933, Ľudovít Žigmund Szeberényi

Podtitul: Boj moderného pohanstva s kresťanstvom. více


Ako vznikal manifest 0% Ako vznikal manifest 1979, Martin Hundt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Život a působení Karla Marxe 0% Život a působení Karla Marxe 1893, František Schaller

Přednáška Františka Schallera v upomínku na desítiletý úmrtní den Karla Marxe, konané dne 12. března 1893 v Odborném spolku dělníků truhlářských pro král. České více


Karel Marx 0% Karel Marx 1955, Walther Victor

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Karel Marx 0% Karel Marx 1968, Roger Garaudy

Výklad Marxova filosofického, ekonomického a politického myšlení podává autor tak, aby se jasně projevil význam jeho důsledného a bojového humanismu a převratná metodologie historické iniciativy. Kniha se opírá o Marxovy... více