Kate Morton citáty

australská, 1976

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (14)

“Popisy plné krve, na které si dnes všichni tak potrpí, mi jdou proti srsti.” “A to jste pracovala v nemocnici!” “Ano, možná právě proto.” Dům u jezera


Ale štěstí ... štěstí se rodí u vlastního krbu. Nedá se trhat v cizí zahrádce. Dům u jezera


Čas dokáže vymazat skutečné životy a zanechá po nich jen nezřetelný otisk. Krev a duch se vytratí a zůstanou pouze jména a data. Dům u jezera


Dejte člověku dost času a bude to vypadat, že s ním naložil opravdu efektivně. (Dům u jezera)


Je to kruté, ironické umění, to fotografování. Zvěčňovat pomíjivé okamžiky pro budoucnost, okamžiky,které měly vyprchat s minulostí, měly existovat pouze ve vzpomínkách, zahalené mlhou událostí, které přišly po nich. Fotografie nás nutí dívat se na lidi předtím, než je dostihne budoucnost a poznají svůj konec. Dům u jezera


Mlčení povzbuzuje druhé ke svěřování. Dům u jezera


Moderní svět zabil noc. Zapomenutá zahrada


Nikdy se neoprostíme od systému víry a přesvědčení, které jsme si osvojili z dětství (Tajemství letního odpoledne)


Nuda je projev omezenosti - politováníhodný stav. (Ztracený slib)


Pochopitelně se jí svět musí zhroutit právě za bouře, při níž hrozí, že se nebesa roztrhnou na kusy. Tak to má být. Všechny tragické životní okamžiky si zasluhují, aby jejich osudovost podtrhlo běsnění živlů (Šepot vzdálených chvil)


Ten tichý naléhavý rytmus, který odpočítával plynoucí čas: trpělivě, neochvějně, chladně - jako kdyby už tehdy bylo jasné, že čas není přítelem obyvatel tohoto domu. Dům u jezera


V běžném životě se mezníky přikrádají pomalu. Procházejí bez označení a bez povšimnutí. Příležitost pomine promarněná, katastrofa se pošetile oslavuje. Milníky jsou označeny až později dějepisci, kteří se pokoušejí vnést pořádek do životního běhu propletených okamžiků. (Dům u jezera)


Války vnášejí do historie klamný pocit přehlednosti. Představují zřetelné mezníky, jednoduché hranice: předtím a potom, vítězové a poražení, dobro a zlo. Skutečná historie, skutečná minulost, je však jiná. Není plochá ani lineární. Není to jen obrys. Je kluzká, neuchopitelná jako tekutina, nekonečná a neprobádaná, jako vesmír. Dům u jezera


Život si buduješ z toho, co máš, ne z toho, co ti schází. (Zapomenutá zahrada)