Jan Patočka citáty

česká, 1907 - 1977

Citáty (9)

Bez mravního základu, bez presvědčení, ktoré není věcí oportunity, okolností a očekávaných výhod, žádná sebelépe technicky vybavená společnost nemůže fungovat. Morálka však není zde k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě k tomu, aby človek byl člověkem. Nedefinuje ji člověk podle libovůle svých potřeb, přání, tendencí a tužeb, nýbrž ona to je, která vymezuje člověka.


Dnešní lidstvo, rozervané ideologiemi, spokojené uprostřed možností blahobytu,očekáva toužebne a horečně řešení od nových a nových technických receptů.


Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost.


K inteligenci patří jen ten, kdo se trápí s opravdovostí svého vztahu k pravdě.


Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.


Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.


Ve vědě máme už ne zkušenost problematičnosti života a problematičnosti skutečnosti, nýbrž máme zkušenost zbavenosti jakéhokoli smyslu.


Vychovávat děti znamená učit je, že není v životě jen strach a prospěch, ale i mnohem víc.


Žák nemá se ve škole jenom naučit jistým prostředkům k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího chtít. (s. 367, Péče o duši I)