Karel Hynek Mácha

štítky

43 knih


Máj 72% Máj 1941, Karel Hynek Mácha

Druhé jubilejní vydání. Literární úvod napsal Dr.Miroslav Rutte. více


Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy 70% Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy 2007, Karel Hynek Mácha

Od konce 19. století se Máchovy autobiografické texty stávají organickou součástí jeho vydávaného díla. Problémem zůstával deník na rok 1835, částečně psaný v šifrách, popisující většinou Máchův intimní vztah se snoubenk... více


Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi 91% Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi 2010, Miroslav Ivanov

Miroslav Ivanov, milovník literárněhistorických tajemství a záhad, nás ve své knize zavede po stopách jednoho z největších moderních českých básníků, autora proslulého Máje, Karla Hynka Máchy. Nastíní, jaký byl jeho živo... více
Cesty s Karlem Hynkem Máchou 84% Cesty s Karlem Hynkem Máchou 2010, Jiří Padevět

Vydat se za Karlem Hynkem Máchou na strmou cestu k výšinám poezie bylo (a bude) dopřáno jen těm nejlepším z českých básníků. Mácha však vynikl také jako mimořádně zdatný chodec a neúnavný a vynalézavý poutník po českých ... více


Karel Hynek Mácha - Dílo 1: Máj, básně, dramatické zlomky, dopisy 88% Karel Hynek Mácha - Dílo 1: Máj, básně, dramatické zlomky, dopisy 1986, Karel Hynek Mácha

Čtenářské vydání Díla Karla Hynka Máchy vychází v roce, kdy uplynulo 150 let od smrti autora. První svazek obsahuje Máj, básně německé s českými překlady, všechny básně české, mj. znělky i ohlasy národních písní, včet... více


Intimní Karel Hynek Mácha 75% Intimní Karel Hynek Mácha 1993, Miloš Pohorský

Knížka Intimní Karel Hynek Mácha je sepsána z Máchových zápisníků, deníků, poznámek a dopisů, které se až dodneška zachovaly. Velká část těchto zápisků je zašifrována, hlavně pasáže z intimního Máchova života. více


Poutník Mácha 92% Poutník Mácha 2006, Jan Čáka

Pro Karla Hynka Máchu nebyla láska k rodné zemi jen něčím, co naplňovalo obecný romantický kánon a osobnost Máchy-básníka si bez Máchy-poutníka nelze představit. Kniha Jana Čáky o jeho poutích a cestách se nechce řadit m... více


Dvě máchovské studie 85% Dvě máchovské studie 2007, Jan Patočka

Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Stati o Máchovi činí zkušenost básníka předmětem filosofické reflexe a zjišťují, že se tvorba toh... více


Karel Hynek Mácha - Dílo 2: prózy, zápisníky, deníky 84% Karel Hynek Mácha - Dílo 2: prózy, zápisníky, deníky 1986, Karel Hynek Mácha

Druhý svazek Díla Karla Hynka Máchy přináší soubor Máchových prací prozaických, jak dokončených, tak i torz; mimo jiné torzo románové čtveřice Karlův Tejn - Valdek - Vyšehrad - Křivoklad, Sen, Pouť krkonošská, Obrazy ze... více


Tajemná tvář 75% Tajemná tvář 2011, Aleš Česal

Záhady a tajemství v životě a díle Karla Hynka Máchy. Osobnost romantického rozervance Karla Hynka Máchy zůstává dodnes opředena množstvím záhad a tajemství. Kam básník putoval? Koho miloval? O čem skutečně vypráví „M... více


Můj Mácha 90% Můj Mácha 2003, Josef Kroutvor

Kniha je osobním pohledem autora na osobnost K. H. Máchy. Kroutvorova kniha obsahuje šest esejí. Všímá si v nich Máchových poutnických cest, při nichž objevoval nejen českou zemi, ale absolvoval také i velmi náročný pě... více


Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami 90% Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami 1996, Miroslav Ivanov

Autoři spolu rozebírají životní osudy dvou významných postav českých dějin, K. H. Máchy a B. Němcové. Luba Skořepová z hlediska astrologie a Miroslav Ivanov na základě doložených historických pramenů. více


Demystifikovat Máchu 67% Demystifikovat Máchu 1969, Oldřich Králík

Tři literárně-historické studie, snažící se vysvětlit rozpornost Máchova zjevu a odkazu. více


Kniha o Máchově Máji 86% Kniha o Máchově Máji 2010, Dušan Prokop

Kniha přináší kritické shrnutí dosavadních zkoumání, rozborů a výkladů různých složek a problémů základního díla české poezie. Autor však předkládá také výsledky vlastních výzkumů a analýz z poslední doby. Důstojně vypra... více


Píseň o zemi 100% Píseň o zemi 1994, Bedřich Fučík

Autorovy kritické texty věnované převážně české poezii z let 1945-84. více


Máchovské mýty a omyly 33% Máchovské mýty a omyly 2010, Marek Sekyra

Studie, psaná původně pro sborník Kalmanach v roce 2006, vyšla v rozšířené podobě k 200. výročí Máchova narození. Upozorňuje na některé přetrvávající mýty a omyly za zhruba posledních patnáct let, ale především je holdem... více


Krkonošská pouť 80% Krkonošská pouť 2010, Zdeněk Susa

Putování po stopách Karla Hynka Máchy do Krkonoš a zase zpátky. více


Literární pouť Karla Hynka Máchy 90% Literární pouť Karla Hynka Máchy 2004, Pavel Vašák

Kniha Literární pouť Karla Hynka Máchy, sestavená dnes nejvýznamnějším máchovským badatelem Pavlem Vašákem, je od svého prvního vydání dodnes základní příručkou pro studenty, literární historiky a všechny vážné zájemce o... více


Lori : múza Karla Hynka Máchy 70% Lori : múza Karla Hynka Máchy 2008, Dagmar Štětinová

Knihu o Máchově milence Eleonoře (Lori) Šomkové (1817-1891) napsala autorka s cílem představit veřejnosti tuto tehdy velice mladou dívku, kterou literární historici odbývali několika větami a označením většinou pohrdavým... více


Prokletý hrad Houska aneb Hynkovo tajemství 60% Prokletý hrad Houska aneb Hynkovo tajemství 2007, Dušan Ospalík

Neuvěřitelný tragický příběh K. H. Máchy, který ve své době zoufale hledá dívku, kterou za záhadných okolností potkal v první polovině 20. století. www.ospalik.cz více