Karel Hynek Mácha

štítky

41 knih


MájMáj1941, Karel Hynek Mácha

Druhé jubilejní vydání. Literární úvod napsal Dr.Miroslav Rutte. více


Šifrovaný deník Karla Hynka MáchyŠifrovaný deník Karla Hynka Máchy2007, Karel Hynek Mácha

Od konce 19. století se Máchovy autobiografické texty stávají organickou součástí jeho vydávaného díla. Problémem zůstával deník na rok 1835, částečně psaný v šifrách, popisující většinou Máchův intimní vztah se snoubenk... více


Důvěrná zpráva o Karlu Hynku MáchoviDůvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi2010, Miroslav Ivanov

Miroslav Ivanov, milovník literárněhistorických tajemství a záhad, nás ve své knize zavede po stopách jednoho z největších moderních českých básníků, autora proslulého Máje, Karla Hynka Máchy. Nastíní, jaký byl jeho živo... více
Intimní Karel Hynek MáchaIntimní Karel Hynek Mácha1993, Miloš Pohorský

Knížka Intimní Karel Hynek Mácha je sepsána z Máchových zápisníků, deníků, poznámek a dopisů, které se až dodneška zachovaly. Velká část těchto zápisků je zašifrována, hlavně pasáže z intimního Máchova života.... více


Karel Hynek Mácha - Dílo 1: Máj, básně, dramatické zlomky, dopisyKarel Hynek Mácha - Dílo 1: Máj, básně, dramatické zlomky, dopisy1986, Karel Hynek Mácha

Čtenářské vydání Díla Karla Hynka Máchy vychází v roce, kdy uplynulo 150 let od smrti autora. První svazek obsahuje Máj, básně německé s českými překlady, všechny básně české, mj. znělky i ohlasy národních písní, včet... více


Cesty s Karlem Hynkem MáchouCesty s Karlem Hynkem Máchou2010, Jiří Padevět

Vydat se za Karlem Hynkem Máchou na strmou cestu k výšinám poezie bylo (a bude) dopřáno jen těm nejlepším z českých básníků. Mácha však vynikl také jako mimořádně zdatný chodec a neúnavný a vynalézavý poutník po českých ... více


Dvě máchovské studieDvě máchovské studie2007, Jan Patočka

Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Stati o Máchovi činí zkušenost básníka předmětem filosofické reflexe a zjišťují, že se tvorba toh... více


Poutník MáchaPoutník Mácha2006, Jan Čáka

Pro Karla Hynka Máchu nebyla láska k rodné zemi jen něčím, co naplňovalo obecný romantický kánon a osobnost Máchy-básníka si bez Máchy-poutníka nelze představit. Kniha Jana Čáky o jeho poutích a cestách se nechce řadit m... více


Karel Hynek Mácha - Dílo 2: prózy, zápisníky, deníkyKarel Hynek Mácha - Dílo 2: prózy, zápisníky, deníky1986, Karel Hynek Mácha

Druhý svazek Díla Karla Hynka Máchy přináší soubor Máchových prací prozaických, jak dokončených, tak i torz; mimo jiné torzo románové čtveřice Karlův Tejn - Valdek - Vyšehrad - Křivoklad, Sen, Pouť krkonošská, Obrazy ze... více


Tajemná tvářTajemná tvář2011, Aleš Česal

Záhady a tajemství v životě a díle Karla Hynka Máchy. Osobnost romantického rozervance Karla Hynka Máchy zůstává dodnes opředena množstvím záhad a tajemství. Kam básník putoval? Koho miloval? O čem skutečně vypráví „M... více


Můj MáchaMůj Mácha2003, Josef Kroutvor

Kniha je osobním pohledem autora na osobnost K. H. Máchy. Kroutvorova kniha obsahuje šest esejí. Všímá si v nich Máchových poutnických cest, při nichž objevoval nejen českou zemi, ale absolvoval také i velmi náročný pě... více


Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdamiJiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami1996, Miroslav Ivanov

Autoři spolu rozebírají životní osudy dvou významných postav českých dějin, K. H. Máchy a B. Němcové. Luba Skořepová z hlediska astrologie a Miroslav Ivanov na základě doložených historických pramenů.... více


Píseň o zemiPíseň o zemi1994, Bedřich Fučík

Autorovy kritické texty věnované převážně české poezii z let 1945-84. více


Prokletý hrad Houska aneb Hynkovo tajemstvíProkletý hrad Houska aneb Hynkovo tajemství2007, Dušan Ospalík

Neuvěřitelný tragický příběh K. H. Máchy, který ve své době zoufale hledá dívku, kterou za záhadných okolností potkal v první polovině 20. století. www.ospalik.cz více


Literární pouť Karla Hynka MáchyLiterární pouť Karla Hynka Máchy2004, Pavel Vašák

Kniha Literární pouť Karla Hynka Máchy, sestavená dnes nejvýznamnějším máchovským badatelem Pavlem Vašákem, je od svého prvního vydání dodnes základní příručkou pro studenty, literární historiky a všechny vážné zájemce o... více


1