Jeguda Leib Švarcman

Lev Isaakovič Šestov, Lev Šestov · pseudonymy

ruská, 1866 - 1938

Populární knihy

/ všech 6 knih

Nové komentáře u autorových knih

Kierkegaard a existenciální filosofie Kierkegaard a existenciální filosofie

Esej(e) "proti rozumu" aneb jak si přebrat zkušenosti s nimiž se nelze pomocí spekulativní filosofie smířit, poněvadž sahají mimo lidskou schopnost kategorizace a racionalizace. Počátkem (existenciální) filosofie je existenční "zoufalství" a pouze lidská schopnost "věřit" s to se postavit tomu, co tento fenomén přináší.... celý text
Yummymoon


Athény a Jeruzalém Athény a Jeruzalém

Lev Šestov ve všech svých knihách rozvíjí pouze jediné téma a to téma prvotního hříchu. Prvotní hřích je hřích myšlení, přesněji, když se myšlení postaví na první místu před víru. Na rozdíl od vlády klíčů, kde je lepší poznámkový aparát a cizojazyčné citáty jsou pod čarou, v Aténách je překlad citátu pouze jednou a zpětně se těžko dohledává.... celý text
JP71


Lev Šestov čili Filosofie tragedie Lev Šestov čili Filosofie tragedie

Nejde o knihu od Šestova. Ako je uvedené, ide o preklad zrejme francúzskej štúdie; v knihe však nie je uvedený pôvodný autor textu. Text je štúdiou o Šestovovej filozofii s citátmi z jeho tvorby.... celý text
JurajDragašekApoteóza vykořeněnosti Apoteóza vykořeněnosti

"Filozofia musí zanechať pokusy nájsť večné pravdy. Jej úlohou je naučiť človeka žiť v neznáme - človeka, ktorý sa naviac bojí neznáma a schováva sa pred ním za rôzne dogmy. Skrátka: úlohou filozofie nie je ľudí uspokojovať, ale znepokojovať." autor... celý text
Mimir


Moc kľúčov Moc kľúčov

"Filozof, za ktorého každou myšlienkou sa skrývala hlboká bolesť a ktorého jediným cieľom bolo rozplakať triezve a čoraz nezodpovednejšie 20. storočie. To bol Lev Šestov, najvášnivejší filozof nášho storočia, hlboko zúfalý existencialista, a predsa prorok plný viery, ktorý žil súčasne v 20. storočí a vo svete Starého zákona. Radikálny mysliteľ, ktorý rovnako prudko kritizoval svoju dobu ako Heidegger, s ktorým sa navzájom vážili, ale ktorý sa - na rozdiel od Heideggera - prepracoval k filozofii nielen tragédie, ale aj viery. Bol filozofom paradoxov a bol filozofom zázraku, ktorý svoju dráhu začal divým útokom na idealizmus, aby sa napokon dostal k viere prorokov. Podobne ako pred ním Nietzsche, aj on filozofoval pomocou kladiva. Nie preto, aby ničil a všetko zmenil na púšť, ale aby ľudskú dušu zachránil pred bezducho deformovaným racionalizmom." Toto napísal o ruskom existencialistovi maďarský filozof László Foldényi v stati venovanej jeho pamiatke a jeho filozofii. Môj príspevok by pravdepodobne nedokázal vystihnúť originalitu jeho tvorby, pretože je to prvý krát, čo som sa vo filozofii stretol s takým duchaplným obvinením racionality a ak sa Vám zdá, že spojenie "duchaplné obvinenie racionality" je oxymoron, tak začínate chápať filozofiu paradoxov, filozofiu Leva Šestova. "Skúsený človek ani v biedach nestráca nádej, a v šťastí nezabúda na menlivosť osudu."... celý text
Mimir