Ján Kollár

Čechobrat Protištúrsky · pseudonym

slovenská, 1793 - 1852

Populární knihy

/ všech 34 knih

Nové komentáře u autorových knih

Slávy dcera Slávy dcera

Frajer
Karel745


Slávy dcera Slávy dcera

Chápu, jaký to mělo význam pro Čechy v 19. století, ale číst to teď je formou sebepoškozování.
RonnieSmithx


Slávy dcera Slávy dcera

SM: "Pouhý nehřích, bratře, ještě k cnosti Chrámu nenáleží skvoucímu, On jen peklu ujde žhoucímu, Ale v nebi nemá oučastnosti; Člověk loupí jestli nerozdává, Nemluvíli pravdu, zlořečí, Zločincem se nečiněním stává."... celý text
nevermore3Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku

Pôvodne šlo o dve knihy vydané v Pešti v roku 1823 a 1827 (Písně světské lidu slovenského v Uhřích, 1. a 2. zvazok). Okrem nádherných svojráznych piesní je veľmi zaujímavý i úvod. O používaní latiny (ako dnes anglicizmov): Mnohí Slováci „svou materčinu římskými drobty schválně przní, tak, že to nic nového není i za pluhem polovic slovenských, polovic latinských slov slyšeti.“... celý text
Ivan53


Staroitalia slavjanská aneb Objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájesloví Staroitalia slavjanská aneb Objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájesloví

V antikvariátoch už nedostupná kniha (stačí mi napísať Váš email a pošlem knihu v PDF). Ako prameň podávajúci svedectvo o dobe svojho vzniku z hľadiska jazyka, jazykovedy i dejepisectva 5/5, samotný obsah, pravda, pokrivkáva. Túto knihu som neprečítal celú, lebo má takmer 900 strán, a... čitateľ pochopí, ak bude čítať. Dielo sa vezie na podobnej vlne ako HORÁK, Antonín: O Slovanech úplně jinak (kde je i uvádzaná v zozname použitej spisby), či ŠAVLI, Jožko – BOR, Matej – TOMAŽIČ, Ivan: Veneti. First Builders of European Community. Tracing the History and Language of Early Ancestors of Slovenes. „Europo, dej sobě již jednou říci: otevři a obrať již jednou své oči na Slavjanstvo, věř, že tvá historie dotud nebude úplná a pravdivá, pokud to neučiníš.“ Osobne by som ocenil, keby nejaká skupina uznávaných slovenských a/alebo českých jazykovedcov a slavistov rozobrala toto dielo po obsahovej stránke, a konečne dala bodku za všetkými vyjadreniami neodborníkov, ktorí dielo predskúsenostne abože hania, abo velebia (pretože je mi jasné, že mnohé Kollárove závery sú pritiahnuté za vlasy, iba niektoré zistenia môžu byť podnetné pre ďalší výskum).... celý text
Ivan53