Ján Kollár citáty

Čechobrat Protištúrsky · pseudonym

slovenská, 1793 - 1852

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (11)

Bláznovství jest chtíti nemistrovnou rukou měřit běhy měsíční.


Láska je u zrodu všech velkých činů.


Láska jest všech velkých skutků zárod, a kdo nemiloval, nemůže ani znáti, co je vlast a národ.


Ne z mutného oka, z ruky pilné náděje kvitne. Tak jen i zlé může státi se ještě dobrým.


Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.


Nic se nestyď jazykem starého a po všem světě rozšířeného národu co Slovenka mluviti. A ač řeč tá, někdy oblíbená, nyní v tvé vlasti jest potupená, však nestyď se po slovensku zníti.


Pravda nemá ustoupit zlobě.


Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou.


Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem


Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrců, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil.


Život má být dílo vlastní duše.