Emil Jakub Frída

Jaroslav Vrchlický pseudonym

česká, 1853 - 1912 statistiky

Nahrávám...

Nová kniha

Své milence - listy a básně pro Justýnu Vondroušovou

Své milence - listy a básně pro Justýnu Vondroušovou - Emil Jakub Frída

Korespondence Jaroslava Vrchlického s Justýnou Vondroušovou z let 1904–1908 rozkrývá inspirační zázemí Vrchlického vrcholné tvůrčí etapy. Oba protagonisté si pro korespon... detail knihy

TIP: Jakmile váš oblíbený autor vydá novou knihu, upozorníme vás!

Populární knihy

/ všech 128 knih

Komentáře (7)

Přidat komentář
Kuža007
02.05.2018

Nejlepší představitel českého kritického realismu. Navíc historik, milovník žen a v posledních letech svého života bohužel i zlomený člověk.

intelektuálka
10.09.2017

Něco pěkného do nového týdne:
Za trochu lásky šel bych světa kraj
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý
šel v ledu ale v duši věčný máj
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy
šel pouští a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten kdo zpívá u dveří a prosí.

Jaruš7
30.04.2016

J. Vrchlický -E.F. básník něžných lyrických veršů, ale i dramatik , jeho mistrně napsané dílo s náročným tématem z řeckých bájí a pověstí Hipodamie , má v sobě obsažný shakespearovský náboj . Jeho verše mají široké spektrum a provází jej po celém období života . Lze v nich najít krásu přírody, lásky, zklamání, životní drama, i radost a nadšení.
Mé vyznání-
Když je mi třeba něžných vět, otevřu v eknize jeho svět, v intimním soukromí, háje mi zašumí, a věřte mi pocit toť blahý, jako bych zhlížela z Mléčné té dráhy.

Bonda
05.02.2016

Často se říká, že byl tezovitý básník, ale mě se zdá, že např. v Barevných střepech (už ten název!), ale i ve verších pracoval moderním způsobem – sugerováním složité atmosféry zkratkou (střepem), vyvoláním smyslového dojmu, vznícením, otevřením prostoru pro představu.

RÁNO

Má ráno půvab svůj,
jak nedotknutá miska alabastru,
když stojí před tebou
tak svěží, dýchá, voní,
že dvě jen holubice,
Ticho a Požehnání,
z ní pijí.

Jich neplaš, dál jdi, nejsi-li jich hoden;
jen čistá duše muže oceniti
ten čistý, svěží, nedotknutý, svatý
půvab rána.

dobsa0682
15.05.2014

jaroslava vrchlickeho sem přečet 3krat eklogy a pisně originalu nadherna poezie

WEIL
13.11.2011

Na obsažné dílo Jaroslava Vrchlického, jeho pročtení, je třeba moc času.

Já ho věnuji raději jiným autorům, kteří mě sice taky stojí dost času, ale k nimž cítím silnou přitažlivost.

Nicméně, Jaroslav Vrchlický je pozoruhodný člověk a kolik literární práce vykonal, to je obdivuhodné.

anyzek
18.02.2011

Odkaz národu Jaroslava Vrchlického v jeho básních je nepopiratelný a svědčí o básníkově lásce k rodné zemi, odkaz, který je v mnohém poplatný i pro dnešní hektickou dobu.
Dcera Jaroslava Vrchlického Eva Vrchlická uspořádala Básně - výbor, roku 1953, ke které sama napsala předmluvu (doslovná citace):
"Letošního roku uplynulo sto let od narození velkého klasika české literatury - básníka Jaroslava Vrchlického (1853 - 1912). Skromným výborem z jeho básní, který Státní nakladatelství dětské knihy klade do rukou naší mládeže, snažíme se jí přiblížit velkou osobnost, která celý svůj život a všechny svoje schopnosti věnovala vznešené a neúnavné práci pro národ a lidstvo. Ve svých básních dovedl Jaroslav Vrchlický vyzpívat nejen všechnu svou lásku k člověku, ale tvrdě promluvit proti pánům. Hlavně v jeho Selských baladách, z nichž některé ve výboru uvádíme, slyšíme přímo revoluční strunu jeho poesie.
Tak jako Vrchlický miloval svou rodinu, tak oslavoval přírodu, opěvoval starobylou Prahu a hluboce se kořil a obdivoval našim slavným historickým postavám, v nichž našel a z nichž čerpal sílu pro život svůj i víru ve šťastnou budoucnost našeho pokořeného národa.

V době buržoasní republiky byl Vrchlický zatlačován a hlavně jeho sociální básně, v nichž oslavoval dělníkovu práci i revoluční tradice českého národa, byly buď mylně vykládány a zatemňovány, nebo zřídka kdy vydávány. Dnes, kdy náš lid je svobodný a hrdě se hlásí ke svým pokrokovým tradicím, je dílo Jaroslava Vrchlického znovu vydáváno, kriticky hodnoceno a ceněno.

I my chceme, aby se naše mladá generace blíže seznámila s dílem Jaroslava Vrchlického, které do výboru uspořádala dcera básníka Eva Vrchlická. Náš výbor, který je doprovázen portrétem Jaroslava Vrchlického od národního umělce Maxe Švabinského, je prvním krůčkem na této cestě, na níž se naše mládež potěší slunnou lyrikou tohoto básníka a zároveň ještě tvrději se spolu s básníkem postaví proti všemu temnému a nespravedlivému. A spolu s básníkem si bude znovu a znovu opakovat:

Na každém jest jedině chtít,
pak budeš žít!
Nesmíš dát v plen v t e ř i n ě,
co má v ě č n é být!
Sílo dědů, kouzlo vnuků,
písně mé skaň do souzvuku:
vítězit - neb mřít! "