Alena Vrbová

česká, 1919 - 2004

Populární knihy

/ všech 36 knih

Nové komentáře u autorových knih

Utajené bitvy Utajené bitvy

Kdo by to byl řekl, že báseň o rakovině může být tak čtivá. Zajímavý průřez tvorbou básnířky, od prvních básní až po ty čerstvé. Nadhled i alegorická přímočarost.... celý text
eraserhead


V erbu lvice V erbu lvice

O Zdislavě z Lemberka jsem okrajově četla již v několika knihách a její život mě zaujal natolik, že jsem sáhla po této knize. Hradní paní Zdislava je obětavá žena, která svůj (krátký) život zasvětila pomoci druhým. Historicky je tato kniha naprosto úžasná, je zde i zmínka o Přemyslovně Mladě (první abatyše nejstaršího českého kláštera sv. Jiří na Pražském hradě). Mě osobně styl psaní nevadil, naopak jsem jej v této historické knize přímo očekávala, ale uznávám, že není pro každého.... celý text
WaN635


Když kohout dozpíval Když kohout dozpíval

Válka, kterou pozdější historici nazvou válkou třicetiletou, ničí zemi, přináší hlad, nemoci a utrpení jako ostatně každá válka. A nejenom válka, ale i nepravá víra, vyhání lidi z jejich domovů. Alena Vrbová si pro svůj historický román vybrala složitou pobělohorskou dobu, aby na osudech několika postav odlišných cílů i postavení ukázala, jak těžké bylo pro některé z nich obhájit vlastní přesvědčení, ochránit rodinu a uhájit život, zatímco jiní bezohledně tyli z utrpení bližních, přičemž jim nebylo nic vzdálenějšího než vlastní strádání. Přestože v jejím hledáčku jsou konkrétní osudy českého rytíře Jana Jiříka Haranta a jeho rodiny, ctižádostivého vašnosty Heřmana Černína, mocného generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna či prostého kameníka z Kokořova Linharta Mükena, pojímá svůj obraz doby daleko šířeji a plněji. To je současně plusem i mínusem tohoto dílka. Už od prvních stránek se totiž na nás valí nepřeberné množství jmen a vzájemných vztahů, které je těžké si zapamatovat a rozklíčovat. Notabene, když s každou další kapitolou přibývají další a další. Lavina se řítí vpřed a udržet si přehled je stále těžší a těžší. Jde to tak daleko, že je vám nakonec už jedno, kdo ke komu patří a proč dělá to, co dělá. Protestant nebo katolík? Bojuje v řadách císařských nebo proti nim? A jakou má víru? Je to úžasná historická mozaika, která však v určitou chvíli začala požírat sama sebe.... celý text
ludek.nPod kardinálskou pečetí Pod kardinálskou pečetí

O ničem, jak z historické učebnice, suché.
DominaCZ


Znova v Monte Rose Znova v Monte Rose

Ta kniha se dobře nečte. Kvituji sice s povděkem, že autorka byla také básnířka, některé obraty jako "přitéká soumrak" apod. to dokládají, ale ty útržkovité věty, soustavné míchání současnosti s minulostí, to není zrovna čtivé. Knihu jsem si vzala z poličky veřejné knihovničky v Odoleně Vodě, kde se jí někdo radostně zbavil, a do jejího dočtení jsem se musela vyloženě nutit. Mnohé ty věty mi připadají jak body osnovy, kterým rozumí jen autor sám. Navíc jsem přemýšlela, proč autorka píše často Miláda nebo Rusálka.... celý text
Jana Květoňov