Mojmír Svoboda životopis

česká, 1941

Životopis

prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (*12.5.1941 v Brně) je profesor psychologie, vedoucí Psychologického ústavu Masarykovy univerzity a soudní znalec v oboru klinická psychologie a psychologie dospělých a dospívajících.

Vzdělání a akademická kvalifikace:
1993: profesor klinické psychologie
1990: habilitace, docent obecné psychologie, "Hypnotické chování"
1982: CSc., psychologie, "Typy hypnózy"
1969: PhDr., doktor filozofie v oboru psychologie
1967: FF, obor psychologie
1960: PedF, obor matematika fyzika

Přehled zaměstnání:
1968 FF MU
1967-68: Psychologická výchovná klinika Brno
1966-67: Psychiatrická léčebna Kroměříž
1963-66: ZŠ Brno
1962-63: ZŠ Hořepník

Pedagogická činnost:
- Psychopatologie
- Psychodiagnostika dospělých
- Psychoterapie
- Úvod do Rorschachovy metody
- Speciální psychoterapie
- vedení diplomových prací během 40 let práce na fakultě
- školitel PGS od počátku zavedení tohoto typu studia

Vědeckovýzkumná činnost:
- Psychodiagnostika - projektivní metody,objektivní metody
- Psychoterapie - skupinová psychoterapie, imaginativní psychoterapie
- Forenzní psychologie
- Vzdělávání v psychologii
- Etické otázky psychodiagnostiky a psychoterapie (zdroj životopisu: http://www.katalogznalcu.cz; https://www.muni.cz)

Ocenění