psychiatrie

štítek, 79 knih


PsychiatriePsychiatrie2004, C. Höschl

Jen málo lékařských oborů prošlo v uplynulých desitiletích tak rychlým a bouřlivým rozvojem jako psychiatrie. Stále více badatelů považuje duševní nemoci nejenom za předmět vědeckého zkoumání, ale také za svým způsobem u... více


Bláznit je lidskéBláznit je lidské1999, K. Dörner

Podtitul: Učebnice psychiatrie a psychoterapie Netradiční a proslulá učebnice psychiatrie, která založila novou epochu v tradici německé psychiatrické školy. V reflexi na myšlenkové proudy 20. století autor upouští ... více


Psychiatrie dávných věkůPsychiatrie dávných věků1996, E. Vencovský

Kniha pojednává o vývoji péče o duševně choré v Evropě ve starověku přes středověk až po dnešní dobu. Podává přehled o koncepcích v přístupu k duševně nemocným a o způsobech jejich léčení. V samostatné kapitole je popsán... více


Začarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty venZačarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven2012, H. Papežová

V posledním desetiletí se ukazuje, že zátěž, kterou přináší anorexie, bulimie i psychogenní přejídání do rodiny nebo partnerského vtahu, je značná, srovnatelná se zátěží např. schizofrenie či jiných závažných poruch. Pos... více


Psychiatrické minimumPsychiatrické minimum2013, H. Kučerová

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti – nejen na lékaře (především z nepsychiatrických oborů), sestry, psychology, pedagogy, sociáln... více


O podivínech a lidech nápadnýchO podivínech a lidech nápadných1901, A. Heveroch

Obsah: Úvod. - Hranice mezi duševně normálními a abnormními - slaboši - rozbor duševních jevů: vněmy skutečné a chorobné - halucinace, iluse - paměť průměrná i šalebná - úsudkování a poruchy úsudku v tempu, jasnosti, ... více


Konání a jeho poruchyKonání a jeho poruchy1982, V. Vondráček

Učebnice psychiatrie. více


Normalita osobnostiNormalita osobnosti1972, E. Syřišťová

Sborník prací našich odborníků se snaží určit, v čem spočívá normalita osobnosti z různých aspektů speciálních disciplín. Uplatňují se zde biologické, psychologické, psychopatologické, sociálně psychologické i filozofick... více


PsychiatriePsychiatrie2003, J. Praško

Kniha mapuje obor psychiatrie. více


Konziliární psychiatrieKonziliární psychiatrie2007, J. Praško

Konziliární psychiatrie spojuje psychiatrii se somatickou medicínou. Je potřebná jak v ambulantní, tak v nemocniční péči. Tato koncepcí i rozsahem ojedinělá kniha je kompendiem moderních a do současnosti dovedených znalo... více


To každopádně! Realita, nebo show?To každopádně! Realita, nebo show?2005, R. Rohál

V současné době naši společnost doslova uhranul nový fenomén, který se dá ve zkratce shrnout pod jednotný název "reality show". Mnoho z nás vede dlouhé diskuze o smyslu tohoto fenoménu, který má mnoho nadšených... více


Psychiatrie pro sociální pracovníkyPsychiatrie pro sociální pracovníky2014, O. Pěč

Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního modelu s akcentem na vnitřní dynamiku onemocnění a environmentální faktory.... více


Ako som sa stal sám sebouAko som sa stal sám sebou2018, I. D. Yalom

Pamäti psychiatra Psychiater Irvin D. Yalom sa preslávil tým, ako sa dokázal ponoriť do životov iných. Vo svojej dlho očakávanej autobiografii sa zameral na samého seba a vzťahy s ľudmi, ktorí ho formovali ako človeka... více


Soudní psychiatrie a psychologieSoudní psychiatrie a psychologie2004, P. Pavlovský

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec rozsáhlého lékařského oboru klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Další ... více


Vzestup po úrovních vědomíVzestup po úrovních vědomí2017, D. R. Hawkins

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství a pojmenoval je podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají, a podle ener... více


1 2 3 4 5 6 >