klinická psychologie

štítky

5 knih


Základy klinické psychologieZáklady klinické psychologie2001, Bohumila Baštecká

Klinická psychologie studuje nástroje porozumění psychice konkrétního jedince, zejména člověka nějakým způsobem trpícího, a rozvíjí možnosti psychologické pomoci a psychosociální podpory.Předkládaná práce představuje v č... více


NeuropsychologieNeuropsychologie2003, Petr Kulišťák

Autor stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje širokou čtenářskou veřejnost se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Zároveň v knize představuje současné metody studia nervového systé... více


Komunikační pasti v medicíněKomunikační pasti v medicíně1997, Radkin Honzák

Praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Publikace je zpracována z hlediska lékaře. Často podceňovaná součást práce zdravotníka - umění naslouchat, slyšené analyzovat, umění klást otázky. více
Klinická psychologieKlinická psychologie2014, Jan Mach

Klinické psychologii je přes sto let. Vztahuje se k člověku v nemoci i ve zdraví a ke zdravotnickým systémům, které o něj pečují. Pohled na to, co zdraví, nemoc a kvalitní systém je, se ale v důsledku společenských změn ... více


Klinická psychologie a somatická psychoterapie I.Klinická psychologie a somatická psychoterapie I.2002, Lubomír Vašina

Autor knihy Doc. Vašina je přední psycholog a přednáší na MU Brno. Kniha popisuje základy psychologie, přes terapii, psychofarmakoterapii, somatickou psychoterapii, obrany Já a obranné charakterové struktury až po kazuis... více