Mojmír Svoboda

česká, 1941

Populární knihy

/ všech 8 knih

Nové komentáře u autorových knih

Psychopatologie a psychiatrie Psychopatologie a psychiatrie

Kniha poskytuje komplexní přehled o problematice, zabývá se členěním poruch, problémy s jejich rozlišením, možnostmi terapie - zkrátka téměř ideální příručka. Jen je trochu čtenářsky nepřátelská. Zasloužila by si lepší jazykovou úpravu i korektury, protože množství tiskových chyb je poměrně velké. Také by nebyl od věci nějaký závěr, zvlášť proto, že poslední kapitolky se úplně nepovedly - rozbory příčin nebo řešení mezinárodního terorismu byly evidentně nad síly autorů a udělali by lépe, kdyby se soustředili jen na přístup k PTSP. Ale celkově je to rozhodně kniha, kterou si v odborné knihovničce ponechám.... celý text
Maanna


Psychodiagnostika dospělých Psychodiagnostika dospělých

Nástin historie psychodiagnostiky a aktualizovaný výčet nejpoužívanějších psychodiagnostických metod. Ideální pro získání přehledu a pro přípravu na všeliké zkoušky na profesní dráze (klinického) psychologa. A nepřehledné (zejm. u testů osobnosti) je to tedy dost.... celý text
karaliene


Psychodiagnostika dětí a dospívajících Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Skvost mezi naučnou literaturou, která je zaměřená na psychologii dětí a dospívajících a diagnostiku. Kapitoly jsou přehledné a srozumitelné, samozřejmostí je i úvod do problematiky, takže se v žádném případě nejedná o pouhý výčet různých diagnostických metod, právě naopak - kniha je velmi pestrá, zajímavá a využijí ji hlavně studenti psychologie (protože v knize je hodně zajímavostí, které vám třeba na hodinách tak úplně nezmínili). Jak název napovídá, učebnice je zaměřená na psychologii dětí a dospívajících, takže je to místy taková kombinace "Dětské klinické psychologie" od nakladatelství Grada a obsáhlejší psychodiagnostiky. Diagnostických metod je tu nespočet a samozřejmostí jsou i kapitoly ohledně např. emočních a úzkostných poruch u dětí, pervazivních poruch a poruch schizofrenního spektra či školní zralost a její diagnostika.... celý text
hu_87Psychodiagnostika dospělých Psychodiagnostika dospělých

Absolutně hrozná kniha (hned vysvětlím). Je vyčerpávající, obsáhlá, zahrnující kompletní přehled nejrůznějších testů - ať už osobnostních, projektivních nebo výkonových. Dosud je to jenom dobrý. Akorát kniha má jeden zásadní nedostatek - absolutní nepřehlednost, chaos všech chaosů. Mám na mysli to, že vzhledem k tuně informací bych uvítala četnější tučná zvýraznění. Takhle to značně ztěžuje vyhledávání v textu. Ale jinak dobrý. Jsem ráda, že jí mám doma.... celý text
hu_87


Biologie pro psychology a pedagogy Biologie pro psychology a pedagogy

Ačkoliv kniha velmi dobře pokrývá biologii, tak má jeden zásadní problém. Pro úplného laika je jen velmi těžce čitelná a čtenáře zahltí obrovskou hromadou pojmů, jejichž význam si může jen domýšlet. Na druhou stranu chápu ambice autorů, které jsou ušlechtilé, ale ocenil bych větší srozumitelnost na úkor odbornosti, či alespoň vysvětlovat (ideálně etymologicky) pojmy, se kterými biologie pracuje.... celý text
Dyaebl