Koupit knihy

Ladislav Chvátal

česká


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Ladislav Chvátal

Oblasti vědeckého zájmu:
antická filosofie; pozdní antika; novoplatonismus a křesťanství; patristika; dějiny křesťanské filosofie a teologie; raná byzantská filosofie (5.-.9. stol. n.l.).

Vzdělání

únor 2007 státní rigorózní zkouška na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor: filozofie (PhDr.)

2005-2006 Faculté des Lettres, Université de Fribourg (Suisse), Département de philosophie, postgraduální studium Certificat de spécialisation ve filosofii a klasické filologii „Filosofie a pozdní antika“ (Philosophie et Antiquité Tardive)

od 2003 Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, prezenční postgraduální studium, obor: filosofie

1998-2003 Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, obor: katolická teologie (Mgr.)

1993-1995 Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor: německý jazyk - tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

1989-1993 Gymnázium v Třebíči(zdroj životopisu: http://www.chvatall.eu/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968