Jaroslav Lorman

česká, 1973

Nahrávám...

Životopis

2008 obhájena rigorózní práce Láska je pramenem vší ctnosti – Ověření konceptu autonomní morálky v díle Augustina Zippeho, udělen titul ThLic.
od r. 2006 doktorandské studium na KTF UK, obor spirituální teologie – teologická etika
2004 – 2006 dva roky doktorandského studia antropologie na FHS UK Praha
2004 – 2005 člen doktorandského kolegia při FHS UK a Universität Saarbrücken Životní směry a komunikační struktury ve středoevropské společnosti od 16. do 19. století
2006 – udělena cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů rektorem UK
SZZK 2006, téma diplomové práce: „Milovat život je pravá bohoslužba“ – analýza vybraných morálně-teologických josefinských traktátů
2000 – 2006 KTF UK Praha
SZZK: germanistika (1996), psychologie, pedagogika (1997) latina (1999), téma diplomové práce: Paulus Orosius – křesťanský interpret dějin
1991 – 1999 FF UK Praha

Zdroj životopisu: Katolická teologická fakulta