Koupit knihy

Dominik Opatrný

česká


Nahrávám...

Životopis

ThLic. Dominik Opatrný absolvoval r. 2005 katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře biblických věd diplomovou prací Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově. Nyní pokračuje postgraduálním studiem, obor Biblická teologie, zaměření Nový Zákon.(zdroj životopisu: http://revue.theofil.cz/revue-redakce.php)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: