morální teologie

štítky

21 knih


Následování 96% Následování 2013, Dietrich Bonhoeffer

Jeden z nejdůležitějších teologů dvacátého století osvětluje vztah křesťana a Ježíšova učení. Co dnes znamená vzít vážně Ježíšovo slovo, jak se dnes má stát učedníkem voják, obchodník, dělník? V čem spočívá radikalita Je... více


Hermeneutika mystéria 95% Hermeneutika mystéria 2010, Ctirad Václav Pospíšil

Struktury myšlení v dogmatické teologii. Tak jako jiné vědy má i dogmatická teologie vlastní metodu a způsoby řešení problémů. Do této metody nepatří jen rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné prov... více


Česno 88% Česno 1999, Jakub Deml

Texty věnované rodnému kraji. Soubor krátkých fejetonů, statí a úvah z počátku dvacátých let, jimiž Deml uzavírá jednu etapu své dosavadní tvorby. více
Ježíšek podává ruku 100% Ježíšek podává ruku 2019, Martin Petiška

Svazek povídek nahlíží z různých úhlů na Vánoce i na naši schopnost obdarovat druhé, radovat se s nimi a nebýt lhostejný k jejich trápením. Povídky pracují s tím, co si lze vyposlechnout v rozhovorech doma i jinde. Upou... více


Situační etika 93% Situační etika 2009, Joseph Fletcher

Situační etika Josepha Fletchera (1905–1991), významného amerického etika a průkopníka bioetiky, je útokem na tradiční etiku norem, která podle autora nepřihlíží ke konkrétním situacím lidského života, a proto vede ke zk... více


Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století 100% Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století 1998, Jean Delumeau

Rozbor podstaty, vývoje a společenské funkce pocitu hříchu v západní civilizaci od 13. po 18. století. Ve 14. století se duševní prožitek pronásledování spojil s mohutným pocitem viny, což zrodilo chorobnou úzkostlivo... více


Teologická etika 50% Teologická etika 2012, René Milfait

Předložená publikace vznikla původně jako učebnice pro studijní programy Pastorační a sociální práce ETF UK v Praze, VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou Jabok i pro působení v rámci jejího Centra dalšího vzdělávání. ... více


Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě, Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoffera 60% Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě, Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoffera 2010, Noemi Bravená

Předložená publikace pojednávající o teologii zastoupení významného německého teologa Dietricha Bonhoffera byla obhájena v září 2009 jako disertační práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Text, ... více


Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice 80% Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice 2010, kolektiv autorů

Tato edice tří dokumentů Mezinárodní teologické komise (MTK) vznikla jako součást širšího záměru publikovat české překlady všech prozatím v češtině nepublikovaných dokumentů tohoto grémia. Svazek obsahuje texty: Kře... více


Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? 100% Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? 2019, Jindřich Šrajer

Realita rodin - životní a pastorační výzvy. Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukázal, jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě potřebné je spojovat věrnost eva... více


Povolání k zodpovědné svobodě 80% Povolání k zodpovědné svobodě 2003, Lud Golz

Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Ve skutečnosti spolu souvisí a měly by se užívat a prožívat souběžně. Jejich aplikace je spojená s určitým tvůrčím napětím mezi nimi. Svoboda a zodpovědnost nás mohou krok za kr... více


Následovat člověka do Božího království 100% Následovat člověka do Božího království 2022, Dominik Opatrný

Kniha chce ukázat, jak křesťanská etika vyrůstá z bible a jaké obtíže při tom musí překonávat. Nastiňuje dějinný vývoj křesťanských mravů. A konečně se věnuje i hlavním tématům katolické etiky, jako je svědomí, přirozený... více


Všeobecná morální teologie 100% Všeobecná morální teologie 1998, Helmut Weber

V této knize dostáváme skutečně pokoncilní učebnici morální teologie. Autor, který svůj obor přednáší v Trevíru po tři desetiletí, prožil s osobní účastí toto období důkladné revize, intenzivního zkoumání základů a pokus... více


Otázky o ctnostech III 0% Otázky o ctnostech III 2014, Tomáš Akvinský

Kardinální ctnosti. / Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. více


Otázky o ctnostech I 0% Otázky o ctnostech I 2012, Tomáš Akvinský

O ctnostech obecně. / Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí „vědu o dobrém životě“ na základě ctností. Etika pro něj tedy... více


Klaudia Arviseneta: Navedení jinochů k pravé moudrosti 0% Klaudia Arviseneta: Navedení jinochů k pravé moudrosti 1901, Claude D'Arvisenet

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ujištění ... ukazatele cesty podle desatera 0% Ujištění ... ukazatele cesty podle desatera 2012, Elisabeth Jünemann

Ujištění... ukazatele cesty podle desatera - s miniaturami Dietera Ziegenfeutera. Kniha je primárně určena pracovníkům charit jako impuls k hledání toho, co nás spojuje, jaké jsou naše společné hodnoty a postoje - poslán... více


Zachránit lidi od hříchů 0% Zachránit lidi od hříchů 2018, Dominik Opatrný

Etika v teologii mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaží vstoupit do myšlení, které formovalo jeho činy. H... více


Otázky o cnostech II 0% Otázky o cnostech II 2014, Tomáš Akvinský

Láska a naděje. / Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dl... více


Donum vitae % Donum vitae 2006, Květoslav Šipr

Sborník studií o etických aspektech začátku individuálního lidského života. Obsahuje instrukce Kongregace pro nauku víry o respektování počínajícího lidského života a důstojnosti plození - odpovědi na některé aktuáln... více