morální teologie

štítky

17 knih


NásledováníNásledování2013, Dietrich Bonhoeffer

Jeden z nejdůležitějších teologů dvacátého století osvětluje vztah křesťana a Ježíšova učení. Co dnes znamená vzít vážně Ježíšovo slovo, jak se dnes má stát učedníkem voják, obchodník, dělník? V čem spočívá radikalita Je... více


Hermeneutika mystériaHermeneutika mystéria2010, Ctirad Václav Pospíšil

Struktury myšlení v dogmatické teologii. Tak jako jiné vědy má i dogmatická teologie vlastní metodu a způsoby řešení problémů. Do této metody nepatří jen rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné prov... více


ČesnoČesno1999, Jakub Deml

Texty věnované rodnému kraji. Soubor krátkých fejetonů, statí a úvah z počátku dvacátých let, jimiž Deml uzavírá jednu etapu své dosavadní tvorby. více
Ježíšek podává rukuJežíšek podává ruku2019, Martin Petiška

Svazek povídek nahlíží z různých úhlů na Vánoce i na naši schopnost obdarovat druhé, radovat se s nimi a nebýt lhostejný k jejich trápením. Povídky pracují s tím, co si lze vyposlechnout v rozhovorech doma i jinde. Upou... více


Teologická etikaTeologická etika2012, René Milfait

Předložená publikace vznikla původně jako učebnice pro studijní programy Pastorační a sociální práce ETF UK v Praze, VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou Jabok i pro působení v rámci jejího Centra dalšího vzdělávání. ... více


Situační etikaSituační etika2009, Joseph Fletcher

Situační etika Josepha Fletchera (1905–1991), významného amerického etika a průkopníka bioetiky, je útokem na tradiční etiku norem, která podle autora nepřihlíží ke konkrétním situacím lidského života, a proto vede ke zk... více


Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. stoletíHřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století1998, Jean Delumeau

Rozbor podstaty, vývoje a společenské funkce pocitu hříchu v západní civilizaci od 13. po 18. století. Ve 14. století se duševní prožitek pronásledování spojil s mohutným pocitem viny, což zrodilo chorobnou úzkostlivo... více


Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a eticeDokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice2010, kolektiv autorů

Tato edice tří dokumentů Mezinárodní teologické komise (MTK) vznikla jako součást širšího záměru publikovat české překlady všech prozatím v češtině nepublikovaných dokumentů tohoto grémia. více


Povolání k zodpovědné svoboděPovolání k zodpovědné svobodě2003, Lud Golz

Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Ve skutečnosti spolu souvisí a měly by se užívat a prožívat souběžně. Jejich aplikace je spojená s určitým tvůrčím napětím mezi nimi. Svoboda a zodpovědnost nás mohou krok za kr... více


Otázky o cnostech II.Otázky o cnostech II.2014, Tomáš Akvinský

Láska a naděje. / Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dl... více


Otázky o ctnostech IIIOtázky o ctnostech III2014, Tomáš Akvinský

Kardinální ctnosti. / Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. více


Otázky o ctnostech I.Otázky o ctnostech I.2012, Tomáš Akvinský

O ctnostech obecně. / Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí „vědu o dobrém životě“ na základě ctností. Etika pro něj tedy... více


Ujištění ... ukazatele cesty podle desateraUjištění ... ukazatele cesty podle desatera2012, Elisabeth Jünemann

Ujištění... ukazatele cesty podle desatera - s miniaturami Dietera Ziegenfeutera. Kniha je primárně určena pracovníkům charit jako impuls k hledání toho, co nás spojuje, jaké jsou naše společné hodnoty a postoje - poslán... více


Zachránit lidi od hříchůZachránit lidi od hříchů2018, Dominik Opatrný

Etika v teologii mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaží vstoupit do myšlení, které formovalo jeho činy. H... více


Klaudia Arviseneta: Navedení jinochů k pravé moudrostiKlaudia Arviseneta: Navedení jinochů k pravé moudrosti1901, Claude D'Arvisenet

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1