Peter Keresteš knihy

slovenská, 1981

Knihy (9)

Kostoľany pod Tribečom: Monografia obce 2013


Lexikón erbov šľachty na Slovensku IV : Nitrianska stolica 2010


Medzi starým a novým - život dolnonitrianskeho mestečka Urmín v 18. a prvej polovici 19. storočia 2006


Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja 2018


Najstaršia kniha mesta Nitry 1681-1693 2018


Najstaršie dejiny Mojmíroviec - monografia dejín obce od najstarších čias do roku 1711 2008


Pečate a ich používatelia 2007


Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2019 - 2020 2022 (1. vydání )


Židia v dejinách Nitry a okolia 2023