archivnictví

štítek, 10 knih


Slovník pro historiky a návštěvníky archivů

Slovník pro historiky a návštěvníky archivů

2005, V. Rameš

Archivář Václav Rameš připravil příručku pro všechny zájemce o historii a historické studium, pro návštěvníky archivů, muzeí a knihoven. Vysvětlují se v ní pojmy z oboru archivářského, historického, z pomocných věd histo... více


Dveře do prázdnoty

Dveře do prázdnoty

2014, V. Schwab

Mackenzie Bishopová vede dvojí život. Není pouze normální studentkou střední školy, ale také Správkyní v Archivu, v tajuplném místě, kam odcházejí spát Historie zemřelých lidí. Mac nastoupí na Hydeskou střední a snaží se... více


Archiv

Archiv

2014, V. Schwab

Představte si místo, kde mrtví odpočívají na policích jako knihy. Každé tělo má svůj příběh, život uspořádaný v sérii vzpomínek, do kterých může nahlédnout jen Knihovník. Těm tělům se říká Historie. Šestnáctiletá Macken... více


Archivy ČSR

Archivy ČSR

1974, G. Čechová

Obrazová publikace ve 210 fotokopiích archivních dokumentů z let 1057-1948 podává průřez velkým materiálovým bohatstvím, které se v průběhu staletí shromáždilo v československých archivech. Otištěné dokumenty ve zkratce ... více


Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře

Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře

1998, K. Smutná

Publikace podrobně vysvětluje zásady spisové a archivní služby. více


Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu

Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu

2003, V. Kolda

Kniha vydaná k padesátiletému výročí činnosti českobudějovického okresního archivu přibližuje vznik a nelehké počátky archivu ve druhé polovině 50 let minulého století, dále pojednává o založení a prvních letech královsk... více


Paměti z mého života

Paměti z mého života

1997, A. Sedláček

Vzpomínky autora monumentálních "Hradů, zámků a tvrzích českých". Knihu doplňují vzpomínky druhé Sedláčkovy ženy Terezy. (Vydání druhé, upravené) více


Archivnictví

Archivnictví

2013, J. Štouračová

Předkládaná učebnice bude sloužit posluchačům studia archivnictví a pomocných věd historických jak v bakalářském tak magisterském stupni studia. Je členěna do šesti základních kapitol. V první se věnuje základním pojmům ... více


České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu

České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu

2005, M. Polišenská

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moderní archivnictví v českých zemích a na Slovensku

Moderní archivnictví v českých zemích a na Slovensku

2004, kolektiv autorů

sborník příspěvků více