archivnictví

štítky

21 knih


ArchivArchiv2014, Victoria Schwab

Představte si místo, kde mrtví odpočívají na policích jako knihy. Každé tělo má svůj příběh, život uspořádaný v sérii vzpomínek, do kterých může nahlédnout jen Knihovník. Těm tělům se říká Historie. Šestnáctiletá Macken... více


Dveře do prázdnotyDveře do prázdnoty2014, Victoria Schwab

Mackenzie Bishopová vede dvojí život. Není pouze normální studentkou střední školy, ale také Správkyní v Archivu, v tajuplném místě, kam odcházejí spát Historie zemřelých lidí. Mac nastoupí na Hydeskou střední a snaží se... více


ArchivnictvíArchivnictví2013, Jiřina Štouračová

Předkládaná učebnice bude sloužit posluchačům studia archivnictví a pomocných věd historických jak v bakalářském tak magisterském stupni studia. Je členěna do šesti základních kapitol. V první se věnuje základním pojmům ... více
Paměti z mého životaPaměti z mého života1997, August Sedláček

Vzpomínky autora monumentálních "Hradů, zámků a tvrzích českých". Knihu doplňují vzpomínky druhé Sedláčkovy ženy Terezy. (Vydání druhé, upravené) více


Slovník pro historiky a návštěvníky archivůSlovník pro historiky a návštěvníky archivů2005, Václav Rameš

Archivář Václav Rameš připravil příručku pro všechny zájemce o historii a historické studium, pro návštěvníky archivů, muzeí a knihoven. Vysvětlují se v ní pojmy z oboru archivářského, historického, z pomocných věd histo... více


Popelčina proměnaPopelčina proměna2012, Annie West

Je to náhoda, že nenápadná archivářka Tamsin udělala svůj "objev" ve chvíli, která byla pro zemi knížete Alarika nejméně vhodnou? A nebo má jiné cíle, které skrývá stejně tak dobře jako vlastní krásu? Alaric n... více


Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféřeSpisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře1998, Kateřina Smutná

Publikace podrobně vysvětluje zásady spisové a archivní služby. více


Archivy ČSRArchivy ČSR1974, Gabriela Čechová

Obrazová publikace ve 210 fotokopiích archivních dokumentů z let 1057-1948 podává průřez velkým materiálovým bohatstvím, které se v průběhu staletí shromáždilo v československých archivech. Otištěné dokumenty ve zkratce ... více


Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivuVznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu2003, Vlastimil Kolda

Kniha vydaná k padesátiletému výročí činnosti českobudějovického okresního archivu přibližuje vznik a nelehké počátky archivu ve druhé polovině 50 let minulého století, dále pojednává o založení a prvních letech královsk... více


Paleografická čítankaPaleografická čítanka2008, Zdeňka Hledíková

Paleografická čítanka je určena studentům archivnictví a historie a dalším zájemcům o výuku čtení starých psaných textů uložených v českých archivech a knihovnách. Přináší ukázky psaného písma s přepisy a u cizojazyčných... více


Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictvíPomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví2018, Marie Bláhová

Kniha obsahově vychází z konference „Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví“, která byla uspořádána u příležitosti 230. výročí vzniku stolice diplomatiky, numismatiky, heraldiky a starožitností,... více


České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivuČeské desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu2005, Milada Polišenská

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moderní archivnictví v českých zemích a na SlovenskuModerní archivnictví v českých zemích a na Slovensku2004, kolektiv autorů

sborník příspěvků více


Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenůČeská beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů2000, Hana Pátková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fotografický archivFotografický archiv1946, Karel Hermann

Příručka pro pracovníky letopiseckých komisí národních výborů, archiváře, vedoucí archivů různých korporací a fotografující pro archivní účely. více


1