městské knihy

štítky

8 knih


Topografie města Českých Budějovic 1540–1800Topografie města Českých Budějovic 1540–18001973, Jaroslav Kubák

Z ucelené řady trhových knih dochovaných v městském archivu se autorovi podařilo sestavit přehledy majitelů jednotlivých domů v průběhu více než 250 let. Kromě jejich jmen a povolání a případných příbuzenských vztahů uvá... více


Paměti vodňanských domů I : 1480-1654Paměti vodňanských domů I : 1480-16542003, Pavla Stuchlá

Autorka se v knize zabývá domovní zástavbou města Vodňany v 15. - 17. století. Čerpá z archeologických průzkumů a z nejstarších trhových knih města Vodňany, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Strakonice. Údaj... více


Paměti vodňanských domů II/1 : 1648-1857Paměti vodňanských domů II/1 : 1648-18571999, Jiří Louženský

Kniha zaznamenává stavební a majetkový vývoj domů ve Vodňanech v letech 1648-1857 a je druhým dílem retrospektivní vodňanské topografie. Údaje jsou rozděleny podle čísel popisných a doplněny zajímavou obrazovou přílohou.... více
Paměti vodňanských domů II/2 : 1648-1857Paměti vodňanských domů II/2 : 1648-18571999, Jiří Louženský

Třetí a závěrečný díl retrospektivní topografie města Vodňany pokračuje informacemi o předměstí, samotách a domech, které se autorům nepodařilo blíže zařadit. Kromě obrazové přílohy je v knize obsáhlý jmenný rejstřík ke ... více


Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434Berní knihy Starého Města pražského 1427-14341996, Hana Pátková

Odborná edice rukopisu č. 20 Archivu hl. m. Prahy – berního rejstříku staroměstského z 2. čtvrtiny 15. století provázená úvodní statí v českém, německém a latinském jazyce a rejstříkem. více


Najstaršia mestská kniha Ružomberka: Prothocolon Maius 1527-1701Najstaršia mestská kniha Ružomberka: Prothocolon Maius 1527-17012021, Tomáš Pastucha

Ružomberok, sídelné mesto univerzity, získal prvé mestské výsady v roku 1318. Niekoľko desaťročí sa vyvíjal ako kráľovské mesto, avšak koncom 14. storočia sa stal súčasťou panstva hradu Likava. I keď v stredoveku a novov... více


Najstaršia jelšavská mestská knihaNajstaršia jelšavská mestská kniha1976, Darina Lehotská

Prísevok do historiografie mestečka Jelšava a detailný rozbor najstaršej mestskej knihy, písanej prevažne po slovensky od polovice 16. storočia do začiatku 18. storočia. více


Najstaršia kniha mesta Nitry 1681-1693Najstaršia kniha mesta Nitry 1681-16932018, Peter Keresteš

Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta. více