daně

štítky

105 knih


Firma 86% Firma 2000, John Grisham

Memphiská právnická firma Bendini, Lambert a Locke se specializuje na daňovou problematiku – je malá, nenápadná, ale velice úspěšná. Svým zaměstnancům nabízí možnost rychle zbohatnout, ale také si je pečlivě vybírá. Na s... více


Hrozba patriotů 81% Hrozba patriotů 2016, Steve Berry

Říká se, že v lidském životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. Jak by ovšem obstálo toto rčení, kdyby vyšlo najevo, že výběr daní je ve Spojených státech nelegální? Že ústavní dodatek, který dává vládě oprávnění vyžadov... více


Daňová teorie a politika 84% Daňová teorie a politika 2010, Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní přehled o problematice daní – od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí. Kniha se podrobně věnuje také problematice harmonizace daní v EU. Naznačuje hl... více
Jak číst účetní výkazy 65% Jak číst účetní výkazy 2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více


Daňové zákony 2019 93% Daňové zákony 2019 2019, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2019 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani da... více


Daňové zákony 2015 93% Daňové zákony 2015 2015, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015 - jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z nabytí nemo... více


Daňové a nedaňové náklady 2020 67% Daňové a nedaňové náklady 2020 2020, Miloslav Hnátek

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Prob... více


Daňové zákony 2020 93% Daňové zákony 2020 2020, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2020 včetně všech čísel. Pozor - všechny změny nově schváleného daňového balíčku uvnitř. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny účinné k lednu 20... více


Daňový systém 2020 93% Daňový systém 2020 2020, Alena Vančurová

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již 24 let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a t... více


Daňové zákony 2021 100% Daňové zákony 2021 2020, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změn... více


Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů 87% Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů 2006, Vlastimil Sojka

Zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních příjmů českých daňových rezidentů. Legislativa, pojmy a metody zamezení dvojího zdanění, zdanění aktivních a pasivních příjmů, problémy zdaňování nadnárodních společností, spe... více


Daně a správa daní 100% Daně a správa daní 2015, Michal Radvan

Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právu používané, v českém právním ... více


Správa daní pro ekonomy 80% Správa daní pro ekonomy 2012, Alena Vančurová

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. J... více


Daňové právo de lege lata 90% Daňové právo de lege lata 2014, Petra Hrubá Smržová

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti. Publikace reaguje na rekodifikaci a zároveň podává ucelený přehled o současné pod... více


Finanční a daňové právo 80% Finanční a daňové právo 2016, Jan Neckář

Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o fina... více


Daňové zákony 2018 100% Daňové zákony 2018 2017, kolektiv autorů

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření ... více


Kradmá ruka: Patológie vlády a ich liečba 80% Kradmá ruka: Patológie vlády a ich liečba 2000, Andrei Shleifer

V mnohých krajinách inštitúcie verejného sektoru neprimerane zaťažujú hospodárstvo. Vysoké a svojvoľné dane brzdia investície, reguláciami sa obohacujú skorumpovaní úradníci. Korupcia, klientelizmus, byrokracia, zneužíva... více


Nemovité věci v podnikání 80% Nemovité věci v podnikání 2015, Jiří Vychopeň

V knize naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podl... více


Daňové a nedaňové náklady 2017 80% Daňové a nedaňové náklady 2017 2017, Miloslav Hnátek

V novém vydání aktualizované publikace předkládají autoři čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu z... více


Odvodový bonus – Zmena paradigmy 80% Odvodový bonus – Zmena paradigmy 2006, Richard Sulík

ODVODOVÝ BONUS JE JEDINÝ UCELENÝ A PODROBNE PREPRACOVANÝ SYSTÉM, KTORÝ KOMPLEXNE RIEŠI NEEFEKTÍVNU, ZLOŽITÚ A NEUDRŽATEĽNÚ SOCIÁLNU POLITIKU SLOVENSKA. Súčasný komplikovaný sociálny a odvodový systém by mohol byť nahr... více