daně

štítky

95 knih


FirmaFirma2000, John Grisham

Memphiská právnická firma Bendini, Lambert a Locke se specializuje na daňovou problematiku – je malá, nenápadná, ale velice úspěšná. Svým zaměstnancům nabízí možnost rychle zbohatnout, ale také si je pečlivě vybírá. Na s... více


Hrozba patriotůHrozba patriotů2016, Steve Berry

Říká se, že v lidském životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. Jak by ovšem obstálo toto rčení, kdyby vyšlo najevo, že výběr daní je ve Spojených státech nelegální? Že ústavní dodatek, který dává vládě oprávnění vyžadov... více


Jak číst účetní výkazyJak číst účetní výkazy2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více
Daňová teorie a politikaDaňová teorie a politika2010, Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní přehled o problematice daní – od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí. Kniha se podrobně věnuje také problematice harmonizace daní v EU. Naznačuje hl... více


Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmůMezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů2006, Vlastimil Sojka

Zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních příjmů českých daňových rezidentů. Legislativa, pojmy a metody zamezení dvojího zdanění, zdanění aktivních a pasivních příjmů, problémy zdaňování nadnárodních společností, spe... více


Daňové zákony 2015 - Úplná znění platná k 1. 1. 2015Daňové zákony 2015 - Úplná znění platná k 1. 1. 20152015, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015 - jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z nabytí nemo... více


Daňové zákony 2020Daňové zákony 20202020, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2020 včetně všech čísel. Pozor - všechny změny nově schváleného daňového balíčku uvnitř. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny účinné k lednu 20... více


Správa daní pro ekonomySpráva daní pro ekonomy2012, Alena Vančurová

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. J... více


Daňové právo de lege lataDaňové právo de lege lata2014, Petra Jánošíková

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti. Publikace reaguje na rekodifikaci a zároveň podává ucelený přehled o současné pod... více


Daně a správa daníDaně a správa daní2015, Michal Radvan

Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právu používané, v českém právním ... více


Daňové zákony 2019Daňové zákony 20192019, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2019 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani da... více


Finanční a daňové právoFinanční a daňové právo2016, Jan Neckář

Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o fina... více


Daňové zákony 2021Daňové zákony 20212020, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změn... více


Kdo, jak a kdy vyplňuje daňová přiznáníKdo, jak a kdy vyplňuje daňová přiznání1993, Václav Boněk

Publikace soustřeďuje jednotlivé formuláře, s kterými se s nástupem nového daňového systému dříve nebo později setká každý z nás. Navíc je v publikaci obsažen návod, jak složitější z formulářů vyplnit. (daň z přidané hod... více


Nemovité věci v podnikáníNemovité věci v podnikání2015, Jiří Vychopeň

V knize naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podl... více


1 ...