daně

štítky

99 knih


FirmaFirma2000, John Grisham

Memphiská právnická firma Bendini, Lambert a Locke se specializuje na daňovou problematiku – je malá, nenápadná, ale velice úspěšná. Svým zaměstnancům nabízí možnost rychle zbohatnout, ale také si je pečlivě vybírá. Na s... více


Hrozba patriotůHrozba patriotů2016, Steve Berry

Říká se, že v lidském životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. Jak by ovšem obstálo toto rčení, kdyby vyšlo najevo, že výběr daní je ve Spojených státech nelegální? Že ústavní dodatek, který dává vládě oprávnění vyžadov... více


Daňová teorie a politikaDaňová teorie a politika2010, Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní přehled o problematice daní – od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí. Kniha se podrobně věnuje také problematice harmonizace daní v EU. Naznačuje hl... více
Jak číst účetní výkazyJak číst účetní výkazy2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více


Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmůMezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů2006, Vlastimil Sojka

Zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních příjmů českých daňových rezidentů. Legislativa, pojmy a metody zamezení dvojího zdanění, zdanění aktivních a pasivních příjmů, problémy zdaňování nadnárodních společností, spe... více


Daňové zákony 2015 - Úplná znění platná k 1. 1. 2015Daňové zákony 2015 - Úplná znění platná k 1. 1. 20152015, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015 - jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z nabytí nemo... více


Daňové zákony 2019Daňové zákony 20192019, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2019 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani da... více


Daňové a nedaňové náklady 2020Daňové a nedaňové náklady 20202020, Miloslav Hnátek

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Prob... více


Daňové zákony 2020Daňové zákony 20202020, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2020 včetně všech čísel. Pozor - všechny změny nově schváleného daňového balíčku uvnitř. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny účinné k lednu 20... více


Daňový systém 2020Daňový systém 20202020, Alena Vančurová

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již 24 let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a t... více


Správa daní pro ekonomySpráva daní pro ekonomy2012, Alena Vančurová

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. J... více


Daňové právo de lege lataDaňové právo de lege lata2014, Petra Hrubá Smržová

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti. Publikace reaguje na rekodifikaci a zároveň podává ucelený přehled o současné pod... více


Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 2018Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 20182017, kolektiv autorů

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření ... více


Daně a správa daníDaně a správa daní2015, Michal Radvan

Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právu používané, v českém právním ... více


Finanční a daňové právoFinanční a daňové právo2016, Jan Neckář

Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o fina... více


1 ...