Koupit knihy

Jiří Jelínek

česká, 1955

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (26)


Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty)

Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty)2015 (1. vydání)
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019
Digitální archivnictví

Digitální archivnictví2019 (1. vydání)
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018
O novém trestním zákoníku

O novém trestním zákoníku2009 (1. vydání)
Obhájce v trestním řízení

Obhájce v trestním řízení2011 (1. vydání)
Písemné vyhotovení rozsudku v trestních věcech

Písemné vyhotovení rozsudku v trestních věcech1993 (1. vydání 1984)
Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu2012 (1. vydání)
Praktikum z trestního práva: klauzurní práce s řešením

Praktikum z trestního práva: klauzurní práce s řešením2009 (1. vydání 2005)
Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů2008 (1. vydání 1999)
Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie2018
Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob2007 (1. vydání)
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017
Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie2019
Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné2003 (1. vydání)
Trestní právo hmotné 1. Obecná část

Trestní právo hmotné 1. Obecná část1997
Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část

Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část2010 (1. vydání 2003)
Trestní právo procesní

Trestní právo procesní2001 (1. vydání)
Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022

Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 20222021 (1. vydání 2001)
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost

Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016
Trestní zákon a trestní řád

Trestní zákon a trestní řád2004
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou2011
Ústavněprávní limity trestního práva: K odkazu Jiřího Herczega

Ústavněprávní limity trestního práva: K odkazu Jiřího Herczega2019
Základní zásady trestního řízení

Základní zásady trestního řízení2016
Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou

Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou2013 (1. vydání)
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob2013 (1. vydání 2012)