trestní právo

štítky

95 knih


Paměti kata MydlářePaměti kata Mydláře2004, Josef Svátek

Výbor ze čtyřsvazkového cyklu J. Svátka Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze. Připravila a text literárně upravila Jana Štefánková. Kati vždy patřili k rozporuplným, opomíjeným osobnostem české společnosti. Knížka b... více


Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zlaEichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla1995, Hannah Arendt

Kniha pojednává o soudním procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě v roce 1961. Eichmann byl 11. května 1960 unesen z Argentiny, kde žil od konce války a dopraven do Izraele. Eichmann byl obviněn j... více


Katovny a mučírnyKatovny a mučírny1993, Vlastimil Vondruška

Reálie, spojené s výkonem trestního práva a institucemi, které byly za tímto účelem zřízeny. více
Legendy kriminalistikyLegendy kriminalistiky2018, Miroslav Vaňura

Zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů divokých 90. let. Knižní podoba dokumentárního krimiseriálu České televize o novodobých zločinech především z období divokých 90. let. Autor nabízí pohled do zákulisí vyšetřo... více


Kati a popravy v českých dějináchKati a popravy v českých dějinách2013, Vladimír Liška

Jak se vyvíjelo katovské řemeslo a jak se měnilo postavení katů od středověku po nedávnou minulost? Kniha předkládá přehled nejznámějších a nejvýraznějších poprav. Za co byli lidé odsouzeni k trestu smrti a jak byl tento... více


Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní částTrestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část2006, Jiří Jelínek

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty nového trestního zákoníku a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou u... více


Cesta na popraviště - Příběhy z EvropyCesta na popraviště - Příběhy z Evropy2013, Vladimír Šindelář

Obraz justice na evropském kontinentu od středověku až po nepříliš vzdálenou minulost přibližuje Vladimír Šindelář souborem příběhů nejen ze sousedního Německa či revoluční Francie, ale i z Anglie, Itálie, států Pyrenejs... více


Trestní právo procesníTrestní právo procesní2001, Jiří Jelínek

Oblíbená vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. více


PromlčeníPromlčení2008, Scott Turow

Detektivní román z právnického prostředí o vině zřetelné i méně zřetelné, o zločinu promlčeném i nepromlčitelném a o pochybách nad spravedlností. Autor se zde vrací ke svému tématu i hrdinovi, soudci Georgu Masonovi. Můž... více


Zločin a sex v českých dějináchZločin a sex v českých dějinách2000, Jindřich Francek

Práce z oblasti českých kulturních dějin zabývající se trestněprávní problematikou - manželským právem a mravnostními delikty v českých novověkých dějinách. Publikace nám přibližuje manželské vztahy a v souvislosti s ni... více


Od žaláře k oltářiOd žaláře k oltáři2012, Jan Seidl

Téma homosexuality v minulosti českých zemí je v českém dějepisectví posledních let jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí bádání. Kolektivní monografie Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemíc... více


Trestní právo hmotnéTrestní právo hmotné2003, Jiří Jelínek

Obecná část 4. přepracované vydání více


Trestní právo procesníTrestní právo procesní2008, Jaroslav Fenyk

Kolektiv autorů tvořený teoretiky i významnými zástupci právnické praxe předkládá odborné veřejnosti páté, jubilejní, koncepčně i obsahově zcela přepracované vydání vysokoškolské učebnice trestního práva procesního. Těži... více


Rozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátůRozhodnutí ve věcech trestních: se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů2008, Jiří Jelínek

Učebnice podrobně vykládá všechny otázky, které souvisí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Její druhé, aktualizované a podstatně přepracované vydání navazuje na práci, která vyšla v roce 1999. ... více


Extremismus a společnostExtremismus a společnost2013, Barbora Vegrichtová

Publikace je určena jako základní studijní materiál studentům vysokých škol bezpečnostně právního zaměření, pracovníkům bezpečnostní složek, kteří se touto problematikou zabývají a rovněž široké veřejnosti. První část te... více


1 ...