judikatura

štítky

38 knih


Judikatura a právní argumentaceJudikatura a právní argumentace2013, Michal Bobek

Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury při formování práva, a to zejména v České republice... více


Insolvenční zákon (s poznámkami a judikaturou)Insolvenční zákon (s poznámkami a judikaturou)2014, Jolana Maršíková

Insolvenční zákon byl již několikrát novelizován, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají prá... více


Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturouZákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou2013, Jiří Jelínek

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytn... více
Pracovní úrazy v judikatuřePracovní úrazy v judikatuře2013, Zdeněk Šenk

Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokát... více


Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodůPřehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů2012, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž prv... více


Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení prac. poměruPřehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení prac. poměru2010, Jiří Doležílek

Tento Přehled judikatury navazuje na první úspěšné vydání titulu z roku 2005. Je zde zařazena jak relevantní judikatura z období platnosti původního zákoníku práce s doplněnými odkazy na aktuální ustanovení, tak je publi... více


Zákoník práce - komentář s judikaturouZákoník práce - komentář s judikaturou2012, Antonín Kottnauer

Komentář s judikaturou podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné od 1. dubna 2012. Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 3... více


Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářemAktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem2012, Petr Hůrka

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela akt... více


Zákoník práce s judikaturouZákoník práce s judikaturou2008, Petr Bukovjan

Publikace zahrnuje aktuální text zákoníka práce a především ucelený soubor starší i nejnovější judikatury vyšších soudů k jeho jednotlivým paragrafům. více


Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 3.dílPrůvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 3.díl2005, Richard Pomahač

Průvodce je prvním českým souborným vydáním komentovaných rozsudků a stanovisek Soudu Evropské unie. Publikace přibližuje českým zájemcům o evropské právo rozsáhlou činnost soudu Evropské unie. Bude vycházet v řadě svazk... více


Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 4.dílPrůvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 4.díl2006, Richard Pomahač

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průvodce judikaturou evropského soudního dvora, 1. dílPrůvodce judikaturou evropského soudního dvora, 1. díl2000, Richard Pomahač

Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora je prvním českým souborným vydáním komentovaných rozsudků a stanovisek Soudu Evropské unie. Publikace přibližuje českým zájemcům o evropské právo rozsáhlou činnost soudu Evr... více


Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 2. dílPrůvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 2. díl2001, Richard Pomahač

Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora je prvním českým souborným vydáním komentovaných rozsudků a stanovisek Soudu Evropské unie. Publikace přibližuje českým zájemcům o evropské právo rozsáhlou činnost soudu Evr... více


Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb.Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb.2011, Lenka Matyášová

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (tzv. technické novely) nově stanoví pravidla pro správu daní. Publikace přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy s důrazem na je... více


Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturouZákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou2010, František Vondruška

Publikace přináší zcela nový komentář k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Autoři, kteří působí na Nejvyšším státním zastupitelství, dílo zpracovali tak, aby bylo formou i obsahem co nejpřístupnější čtenář... více


1