judikatura

štítky

39 knih


Judikatura a právní argumentace 90% Judikatura a právní argumentace 2013, Michal Bobek

Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury při formování práva, a to zejména v České republice... více


Insolvenční zákon (s poznámkami a judikaturou) 80% Insolvenční zákon (s poznámkami a judikaturou) 2014, Jolana Maršíková

Insolvenční zákon byl již několikrát novelizován, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají prá... více


Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou 100% Zákon o obětech trestných činů: Komentář s judikaturou 2013, Jiří Jelínek

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytn... více
Pracovní úrazy v judikatuře 80% Pracovní úrazy v judikatuře 2013, Zdeněk Šenk

Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokát... více


Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů 60% Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů 2012, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž prv... více


Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou 0% Zákon a státním zastupitelství s komentářem a judikaturou 2010, František Vondruška

Publikace přináší zcela nový komentář k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Autoři, kteří působí na Nejvyšším státním zastupitelství, dílo zpracovali tak, aby bylo formou i obsahem co nejpřístupnější čtenář... více


Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva 0% Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva 2014, Edmund Horváth

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých... více


Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou 0% Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou 2011, Eva Horzinková

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Ve druhém vydání by... více


Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví 0% Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví 2010, Michal Králík

Tento Přehled nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které v praxi přináší značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastni... více


Fenomén judikatury v právu 0% Fenomén judikatury v právu 2010, Ondrej Hamuľák

Olomoucké debaty mladých právníků pořádané již od roku 2007 jsou konferencí mladých vědeckých pracovníků, studentů a začínajících praktiků v oblasti práva a právní vědy z regionu Visegrádské čtyřky. Představují prostor p... více


Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov 0% Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov 2008, Edmund Horváth

V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Samozrejme, z dôvodu zmi... více


Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních: Vznik, změna a skončení prac. poměru 0% Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních: Vznik, změna a skončení prac. poměru 2010, Jiří Doležílek

Tento Přehled judikatury navazuje na první úspěšné vydání titulu z roku 2005. Je zde zařazena jak relevantní judikatura z období platnosti původního zákoníku práce s doplněnými odkazy na aktuální ustanovení, tak je publi... více


Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek 0% Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek 2011, Vilém Podešva

Snahou autorů publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. více


Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru 0% Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru 2014, Jozef Harajdič

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základných pracovnoprávnych vzťahov a zároveň hlavným predmetom záujmu indivi... více


Přehled judikatury: soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany 0% Přehled judikatury: soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany 2011, Ludvík David

Přehled dvaapadesáti soudních rozhodnutí z oblasti soudní ochrany člena občanského sdružení, církví a politické strany. více


Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva 0% Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva 2008, Edmund Horváth

Prvá a na Slovensku ojedinelá publikácia, ktorá mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a pre prax využiteľná. Súbor obsahuje viac než 160 rozho... více


Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČR 0% Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČR 2010, Ondrej Hamuľák

Ústavnímu soudu ČR se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství ČR v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, na kontury české ústavnosti a na posu... více


Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov 0% Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov 2012, Edmund Horváth

V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého právnika a študenta práva, sme sa rozhodli zaradiť ako ďalšiu tému výber judikatúry k súdnym poplatkom. Záko... více


Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. 0% Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. 2011, Lenka Matyášová

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (tzv. technické novely) nově stanoví pravidla pro správu daní. Publikace přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy s důrazem na je... více


Obchodní společnosti 0% Obchodní společnosti 2015, Jan Dědič

Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komandit... více