zákoník práce

štítky

57 knih


Zákoník práce 2017Zákoník práce 20172017, Ladislav Trylč

Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých ucelených oblastí pracovněpr... více


Zákoník práce s komentářem 2012Zákoník práce s komentářem 20122012, kolektiv autorů

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce od 1. 1. 2012 připravil osvědčený tým autorů ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů v oblasti pracovního práva. Nově j... více


Zákoník práce 2011Zákoník práce 20112010, Jaroslav Jakubka

Publikace Zákoník práce přináší kromě aktuálního znění zákona č. 262/2006 Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový komentář zahrnující dosavadní poznatky s aplikací zákoníku práce v praxi s ohledem na možnost pružného řešení p... více
Vyznejte se v pracovním právuVyznejte se v pracovním právu2014, Martin Machač

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


Pracovní doba v praxiPracovní doba v praxi2003, Václav Sládek

V návaznosti na novelu zákoníku práce (v souladu se směrnicemi ES) došlo i v oblasti pracovní doby k zásadním změnám. Cílem výkladu je poskytnout návod na řešení rozsáhlé problematiky pracovní doby a doby odpočinku a při... více


Zákoník práce v praxiZákoník práce v praxi2020, Jakub Tomšej

Všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2020 na jednom místě. Autor čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související o... více


Zákonník práce. KomentárZákonník práce. Komentár2019, Helena Barancová

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a j... více


Zákoník práce 2006Zákoník práce 20062006, Jaroslav Jakubka

Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelami ... více


Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2012Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 20122011, Jaroslav Jakubka

Již 13. vydání osvědčené, praktické publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují zn... více


Zákoník práce 2007 s výklademZákoník práce 2007 s výkladem2006, Jaroslav Jakubka

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákoníkem práce, který vstoupí v platnost k 1. 1. 2007. Znění zákona č. 262/2006 Sb. je navíc uvozeno výkladem známého odborníka – spolutvůrce zákoníku. Nový zákoník práce př... více


Zákoník práce - KomentářZákoník práce - Komentář2011, Margerita Vysokajová

Zásadní novela zákoníku práce a související novela zákona o zaměstnanosti přiníší do pracovněprávních vztahů od 1.ledna 2012 řadu významných změn. Nový komentář k zákoníku práce je dílem autorského týmu, jehož členové se... více


Zákoník práce v otázkách a odpovědíchZákoník práce v otázkách a odpovědích2010, Alena Chládková

Kniha nabízí 143 odpovědí na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci ... více


Zákoník práce - komentář s judikaturouZákoník práce - komentář s judikaturou2012, Antonín Kottnauer

Komentář s judikaturou podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné od 1. dubna 2012. Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 3... více


Zákoník práce s judikaturouZákoník práce s judikaturou2008, Petr Bukovjan

Publikace zahrnuje aktuální text zákoníka práce a především ucelený soubor starší i nejnovější judikatury vyšších soudů k jeho jednotlivým paragrafům. více


Zákoník práce 2013 v praxiZákoník práce 2013 v praxi2013, Jaroslav Jakubka

Publikace přináší praktické informace po novelách pro rok 2013, ale vychází také z praxe nového zákoníku práce, kterou po obrovských změnách přinesl rok 2012. Zahrnuje rovněž změny v návaznosti na ostatní pracovněprávní ... více


1