mzdové účetnictví

štítky

61 knih


Jak číst účetní výkazy 65% Jak číst účetní výkazy 2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více


Abeceda mzdové účetní 2017 90% Abeceda mzdové účetní 2017 2017, Bořivoj Šubrt

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech. Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví zpracoval špičkový tým autorů. Výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, for... více


Zákoník práce 2011 60% Zákoník práce 2011 2010, Jaroslav Jakubka

Publikace Zákoník práce přináší kromě aktuálního znění zákona č. 262/2006 Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový komentář zahrnující dosavadní poznatky s aplikací zákoníku práce v praxi s ohledem na možnost pružného řešení p... více
Abeceda mzdové účetní 2016 100% Abeceda mzdové účetní 2016 2016, Bořivoj Šubrt

Srozumitelný výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale... více


Abeceda mzdové účetní 2014 80% Abeceda mzdové účetní 2014 2014, Bořivoj Šubrt

Jde o rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůcku mzdových účetních a zároveň nejprodávanější publikaci na trhu odborné literatury pro zaměstnance mzdových účtáren, personalistů apod. V... více


Mzdové účetnictví 2012 0% Mzdové účetnictví 2012 2012, Václav Vybíhal

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2012 v souladu se všemi novelami a odpovídá na základní otázky, se kterými se mzdová účetní každodenně potýká. Autoři se zabývají pracovním právem, veřejným zdravotním pojištěním, pojis... více


Zákoník práce 2011 0% Zákoník práce 2011 2011, Jiří Kocourek

Publikace je doplněna i vybranými prováděcími předpisy. Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. více


Exekuce srážkami ze mzdy - 2014 0% Exekuce srážkami ze mzdy - 2014 2014, Jan Breburda

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace „Exekuce srážkami ze mzdy“ vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě us... více


Mzdové účetnictví 2018 0% Mzdové účetnictví 2018 2018, Václav Vybíhal

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracová... více


Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2010 0% Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2010 2010, Petr Pelech

Příručka Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2010 podává podrobný výklad problematiky ročního zúčtování a přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ... více


Zákoník práce - komentář s judikaturou 0% Zákoník práce - komentář s judikaturou 2012, Antonín Kottnauer

Komentář s judikaturou podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné od 1. dubna 2012. Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 3... více


Zákoník práce 2006 0% Zákoník práce 2006 2006, Jaroslav Jakubka

Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelami ... více


Mzdové účetnictví 2015 praktický průvodce 0% Mzdové účetnictví 2015 praktický průvodce 2015, Václav Vybíhal

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2015 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejn... více


Mzdy 2020 0% Mzdy 2020 2020, kolektiv autorů

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuni... více


Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2011 0% Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2011 2011, Eva Hofmannová

V době, kdy všichni zaměstnavatelé velmi pozorně sledují vynakládané výdaje, je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost správné aplikaci zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad. Poskytování cestovních náhrad, při sp... více


Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závisle činnosti v roce 2011 0% Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závisle činnosti v roce 2011 2011, Petr Pelech

Základní osnova příručky vychází z ustanovení zákona o daních z příjmu a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo nebo nepřímo procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti. více


Průvodce mzdovou problematikou k 1.1.2013 0% Průvodce mzdovou problematikou k 1.1.2013 2013, kolektiv autorů

Tato publikace se zabývá kompletní mzdovou a personální problematikou s právní účinností od 1.1.2013. Kniha je určena pro mzdové a personální pracovníky, je rozdělena do podrobných kapitol s příklady a vzory (pracovněprá... více


Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce 0% Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce 2016, Václav Vybíhal

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2016 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejn... více


Mzdové účetnictví 2020 0% Mzdové účetnictví 2020 2020, Václav Vybíhal

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracová... více


Cestovní náhrady ve 207 příkladech - 2011 0% Cestovní náhrady ve 207 příkladech - 2011 2011, Karel Janoušek

V publikaci jsou uvedeny praktické příklady s podrobnými výpočty jednotlivých druhů náhrad cestovních výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, včetně výkladu jednotlivých oblastí cestovních náhrad a činno... více


Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012 0% Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2012 2012, Petr Pelech

Výklad publikace vychází z ustanovení zákona o daních z příjmu ...... Autoři zdůrazňují rozdíly oproti postupu v roce 2011 ... více


Pracovní doba podle zákoníku práce 0% Pracovní doba podle zákoníku práce 2009, Antonín Kottnauer

Publikace je zaměřena zejména na délku pracovní doby (stanovená týdenní pracovní doba), začátek a konec pracovní doby, rozvržení pracovní doby (rovnoměrné a nerovnoměrné), pružnou pracovní dobu, konto pracovní doby, přes... více


Abeceda mzdové účetní 2009 0% Abeceda mzdové účetní 2009 2009, Bořivoj Šubrt

Publikace je zaměřena na pracovněprávní problematiku, zpracování mezd, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadům práce a jejich vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ... více


Náhrada mzdy a nemocenské 0% Náhrada mzdy a nemocenské 2011, J. Kodrová

Aktualizovaná praktická příručka Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě je určena mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v... více


Zaměstnanecké benefity 0% Zaměstnanecké benefity 2010, Ivan Macháček

Publikace se věnuje objasnění poskytování zaměstnaneckých benefitů v současných podmínkách české ekonomiky, a to z pohledu zákoníka práce, zákona o daních z příjmu a z hlediska odvodu pojistného na sociální a zdravotní p... více


Pracovní doba podle zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů 2012 0% Pracovní doba podle zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů 2012 2012, Radana Gogová

Řešená problematika Publikace je zaměřena zejména na délku pracovní doby (stanovená týdenní pracovní doba), začátek a konec pracovní doby, rozvržení pracovní doby (rovnoměrné a nerovnoměrné), pružnou pracovní dobu, kon... více


Abeceda mzdové účetní 2021 % Abeceda mzdové účetní 2021 2021, Bořivoj Šubrt

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech. Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítk... více


Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2012 0% Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2012 2011, Jaroslav Jakubka

Již 13. vydání osvědčené, praktické publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují zn... více


Zaměstnanecké benefity a daně 0% Zaměstnanecké benefity a daně 2008, Ivan Macháček

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů ... 2., aktualizované a doplněné vydání. více


Mzdové účetnictví 2014 0% Mzdové účetnictví 2014 2014, Václav Vybíhal

Praktický průvodce. Publikace je aktualizována k 1. 1. 2014 v souladu s novelami zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky,... více


Exekuce srážkami ze mzdy - 2015 0% Exekuce srážkami ze mzdy - 2015 2015, Jan Breburda

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě... více


Zákoník práce 2007 s výkladem 0% Zákoník práce 2007 s výkladem 2006, Jaroslav Jakubka

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákoníkem práce, který vstoupí v platnost k 1. 1. 2007. Znění zákona č. 262/2006 Sb. je navíc uvozeno výkladem známého odborníka – spolutvůrce zákoníku. Nový zákoník práce př... více


Zákoník práce v otázkách a odpovědích 0% Zákoník práce v otázkách a odpovědích 2010, Alena Chládková

Kniha nabízí 143 odpovědí na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci ... více


ÚZ č. 1002 - Cestovní náhrady, mzdové a platové předpisy 0% ÚZ č. 1002 - Cestovní náhrady, mzdové a platové předpisy 2014, neznámý - neuveden

Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použití motorových vozidel, průměrné ceny pohonných hmot) a pro zahraniční... více


Exekuce srážkami ze mzdy - 2016 0% Exekuce srážkami ze mzdy - 2016 2016, Jan Breburda

Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce sráž... více


Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem 0% Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem 2008, Jan Přib

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění včetně novel, které byly dosud přijaty. Známý odborník a spoluautor nové právní úpravy v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně j... více


Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem právní stav k 1.1.2007 0% Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem právní stav k 1.1.2007 2006, Jan Přib

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění. Známý odborník a spoluautor nové úpravy zákona v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně je porovnává s minulým zněním. Nový záko... více


Zákoník práce s judikaturou 0% Zákoník práce s judikaturou 2008, Petr Bukovjan

Publikace zahrnuje aktuální text zákoníka práce a především ucelený soubor starší i nejnovější judikatury vyšších soudů k jeho jednotlivým paragrafům. více


Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce 0% Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce 2014, Eva Janečková

Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelů... více


Mzdové účetnictví 2019 0% Mzdové účetnictví 2019 2019, Václav Vybíhal

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledn... více