mzdové účetnictví

štítky

60 knih


Jak číst účetní výkazyJak číst účetní výkazy2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více


Abeceda mzdové účetní 2017Abeceda mzdové účetní 20172017, Bořivoj Šubrt

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech. Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví zpracoval špičkový tým autorů. Výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, for... více


Zákoník práce 2011Zákoník práce 20112010, Jaroslav Jakubka

Publikace Zákoník práce přináší kromě aktuálního znění zákona č. 262/2006 Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový komentář zahrnující dosavadní poznatky s aplikací zákoníku práce v praxi s ohledem na možnost pružného řešení p... více
Abeceda mzdové účetní 2016Abeceda mzdové účetní 20162016, Bořivoj Šubrt

Srozumitelný výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale... více


Abeceda mzdové účetní 2014Abeceda mzdové účetní 20142014, Bořivoj Šubrt

Jde o rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůcku mzdových účetních a zároveň nejprodávanější publikaci na trhu odborné literatury pro zaměstnance mzdových účtáren, personalistů apod. V... více


Nemocenské pojištění v praxiNemocenské pojištění v praxi2010, Jan Přib

Znáte zákon o nemocenském pojištění? Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení zákona, vysvětlí změny schválené v průběhu roku 2009 včetně těch, které nabývají účinnosti od roku 2010, upoz... více


Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výklademZákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem2008, Jan Přib

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění včetně novel, které byly dosud přijaty. Známý odborník a spoluautor nové právní úpravy v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně j... více


Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2010Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 20102010, Petr Pelech

Příručka Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2010 podává podrobný výklad problematiky ročního zúčtování a přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ... více


Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2011Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 20112011, Eva Hofmannová

V době, kdy všichni zaměstnavatelé velmi pozorně sledují vynakládané výdaje, je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost správné aplikaci zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad. Poskytování cestovních náhrad, při sp... více


Cestovní náhrady ve 207 příkladech - 2011Cestovní náhrady ve 207 příkladech - 20112011, Karel Janoušek

V publikaci jsou uvedeny praktické příklady s podrobnými výpočty jednotlivých druhů náhrad cestovních výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, včetně výkladu jednotlivých oblastí cestovních náhrad a činno... více


Náhrada mzdy a nemocenskéNáhrada mzdy a nemocenské2011, J. Kodrová

Aktualizovaná praktická příručka Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě je určena mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v... více


Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2012Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 20122011, Jaroslav Jakubka

Již 13. vydání osvědčené, praktické publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují zn... více


Zákoník práce 2007 s výklademZákoník práce 2007 s výkladem2006, Jaroslav Jakubka

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákoníkem práce, který vstoupí v platnost k 1. 1. 2007. Znění zákona č. 262/2006 Sb. je navíc uvozeno výkladem známého odborníka – spolutvůrce zákoníku. Nový zákoník práce př... více


Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem právní stav k 1.1.2007Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem právní stav k 1.1.20072006, Jan Přib

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění. Známý odborník a spoluautor nové úpravy zákona v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně je porovnává s minulým zněním. Nový záko... více


Mzdové účetnictví 2012Mzdové účetnictví 20122012, Václav Vybíhal

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2012 v souladu se všemi novelami a odpovídá na základní otázky, se kterými se mzdová účetní každodenně potýká. Autoři se zabývají pracovním právem, veřejným zdravotním pojištěním, pojis... více


1