Právo

Kapitoly z penologie IKapitoly z penologie IJan Sochůrek

Úvod do teorie trestu a trestánívíce


Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?Barbara Havelková

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku...více


Rodičovství a partnerství gayů a leseb v českém právuRodičovství a partnerství gayů a leseb v českém právuKateřina Burešová

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specifick...víceNutná obranaNutná obranaRobert Fico

Právna definícia nutnej obrany, konkrétne prípady u nás i zo zahraničia (Švédsko, Kanada, Francúzsko, Rakúsko, Česká republika)více


Obrana asistované smrti - Filozofické argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomoci lékařeObrana asistované smrti - Filozofické argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomoci lékařeTomáš Hříbek

Kniha Tomáše Hříbka je první monografií v českém jazyce, jež nabízí filozofickou obhajobu eutanazie a sebeusmrcení za asistence lékaře. Autor vysvětluje zdroje současné diskuse, definuje základní pojmy a analyzuje argumenty pro asistované s...více


Právo pro střední školyPrávo pro střední školyRadovan Ryska

Učebnice Právo pro střední školy i vhodně doplňuje příklady z právní praxe.víceTrestní právo hmotné: obecná částTrestní právo hmotné: obecná částEva Brucknerová

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy...více


Civilné právo procesnéCivilné právo procesnéMarek Števček

Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania. Pridanou hodnotou v ...více


Právní dějinyPrávní dějinyLadislav Vojáček

Publikace je rozvržena do tří na sebe navazujících částí. V první z nich je obsažen výklad dějin vybraných nejdůležitějších států z období starověku. Hlavní důraz byl kladen na státní a právní dějiny starověkého Řecka a Říma. Druhá část pod...více


Obchodní společnosti pohledem Corporate GovernanceObchodní společnosti pohledem Corporate GovernanceLucie Andreisová

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů ...více


Vymezení závislé a nelegální práceVymezení závislé a nelegální práceMartin Štefko

Kniha se zabývá vymezením závislé a nelegální práce. Vedle obšírného historického pojednání je podstatná pozornost věnována též komparaci s dalšími státy. Autor podrobně analyzuje jednotlivé znaky závislé a nelegální práce. ...více


O duchu zákonůO duchu zákonůCharles Louis Montesquieu

Reprint původního vydání z r. 1947 včetně tit. s. Upravila Markéta Šálená. Montesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku. Našel je v promyšleném zákonodárství. to...více


Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkemNový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkemKarel Eliáš

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jedno...více


Moc, peníze a právoMoc, peníze a právoJan Sokol

Moderní společnosti fungují jinak, než jak jsme byli až do roku 1989 zvyklí. Přitom předpokládají, že každý občan tomuto fungování rozumí a že se v něm nějak vyzná. Kde se bere moc a jak souvisí se svobodou? Jak vnikly peníze, jak fungují a...více


Zločin a trest v českých dějináchZločin a trest v českých dějináchJindřich Francek

Příběhy z dějin zločinnosti a českého trestního práva od středověku do konce dvacátého století. Objemná práce o nejrůznějších druzích závažné kriminality na našem území,stíhání a trestání jejích nositelů, o měnícím se pohledu na zločin a t...více


CyberSecurityCyberSecurityJan Kolouch

Kniha CyberSecurity se primárně věnuje problematice kybernetické bezpečnosti. Prezentovány jsou základní principy, které by každá osoba, která využívá informační a komunikační technologie, měla respektovat a případně si je měla modifikovat ...více


Zákoník práce s komentářemZákoník práce s komentářemLadislav Jouza

více


Pozemkové právoPozemkové právoIvana Průchová

Publikace je zaměřena na specifika právních vztahů k pozemkům, zohledněny jsou soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty předmětné... problematiky ve vazbě na platnou právní úpravu s důrazem na rekodifikaci soukromého práva a s nezbytnými vývo...více


Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. září 2001Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. září 2001Břetislav Dančák

více


KriminologieKriminologieGünther Kaiser

Kniha známého německého kriminologa, doporučována studentům právních a jiných společenských věd a také pracovníkům působícím v oblasti justice, policie, sociální práce a vězeňství.více


Procházky pamětí aneb advokát na cestáchProcházky pamětí aneb advokát na cestáchVáclav Král

více


Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a právaEutanazie z pohledu medicíny, filozofie a právaPavel Pafko

více


Kontrolní řád - komentářKontrolní řád - komentářJosef Vedral

Komentář podává podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového kontrolního řádu, a to jak pokud jde o samotný obsah těchto ustanovení, tak pokud jde o jejich vztahy k dalším součástem právního řádu, které s právní úpravou kontroly nějak sou...více


Právo vnějších vztahů Evropské uniePrávo vnějších vztahů Evropské uniePavel Svoboda

Komplexně zpracovaná publikace se zabývá výkladem mezinárodní subjektivity Společenství a Evropské unie, vnějšími pravomocemi EU, systémem vnějších smluv EU a mezinárodních smluv uzavřených členskými státy. Velkou pozornost autor věnuje spo...více


Občanské právo hmotné - Obecná částObčanské právo hmotné - Obecná částLenka Dobešová

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený př...více


Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republikyJak se u nás podvádělo: za monarchie i za republikyMarie Macková

Podvod je delikt, jehož definice existovala ve všech moderních právních systémech a zůstává určený až do dnešní doby. Kromě toho jde o jednání, které je vnímáno a také diskutováno v širokém obecně společenském, ne jenom striktně právním vym...více


Korupce a úplatkářstvíKorupce a úplatkářstvíJan Chmelík

Kniha Korupce a úplatkářství navazuje na předcházející publikaci "Pozornost, úplatek a korupce". Autoři zpracovali publikaci odpovídající současné době, která přináší zcela nové pohledy na korupci a dává návod na preventivní působ...více


Obce a kraje: podle reformy veřejné správy v roce 2001Obce a kraje: podle reformy veřejné správy v roce 2001Zdeněk Koudelka

Právní příručka přibližuje současnou úlohu obcí a krajů z hlediska reformy veřejné správy v roce 2001. Kniha je velmi podrobným výkladem zákonů o obcích, krajích a okresních úřadech. Je rozdělena do čtyř dílů. V prvním dílu jsou osvětleny...více


Nebo peklo politikaNebo peklo politikaMichal Vaľo

Spoveď generálneho prokurátora Boli udalosti z novembra 1989 „zamatovou revolúciou“? Kto zavliekol prezidentovho syna a zavraždil Remiáša? Sú kauzy „Technopol“ a „Triptych“ vymyslené? To sú otázky, na ktoré odpovedá generál Michal Vaľo, ...více


Hlediska udržitelnosti a kvality života v manažerském a občanském rozhodováníHlediska udržitelnosti a kvality života v manažerském a občanském rozhodováníJan Hejda

Hlediska udržitelnosti a kvality života v manažerském a občanském rozhodování.více


Společnost s ručením omezenýmSpolečnost s ručením omezenýmIvana Štenglová

více


Cizinecké právoCizinecké právoPavel Čižinský

Tato kniha je první odbornou publikací přinášející průřez nejrůznějšími právními otázkami, se kterými se cizinci žijící v ČR setkávají ve svém praktickém životě. Výběr konkrétních témat provedli autoři na základě svých dlouholetých zkušenos...více


Správní právo hmotné: obecná částSprávní právo hmotné: obecná částEva Horzinková

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fu...více


Zákoník práce. KomentářZákoník práce. KomentářMargerita Vysokajová

Páté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší. Tyto změny se týkají především právní úpravy náhrady škody (majetkové a nemajetkové újmy), k níž došlo v ...více


Chrestomatie ke studiu filosofie právaChrestomatie ke studiu filosofie právaIgnác Antonín Hrdina

Antologie právně filosofických textů je určena ke studiu filosofie a teorie práva.Obsahuje české překlady textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Texty jsou řazeny chronologicky a pro přehlednost i dle názorové blízko...více


Trestní právo hmotné 1.+.2.+3. dílTrestní právo hmotné 1.+.2.+3. dílOto Novotný

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného, která má své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jedná se o dílo autorského týmu katedry trestního práva Prá...více


Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktůMediace. Způsob řešení mezilidských konfliktůLenka Holá

Kniha seznamuje se základními charakteristikami mediace, s jejími teoretickými východisky, principy, vztahy a samotným procesem mediace, informuje i různých mediačních přístupech, stylech a mediačních technikách, pozornost je věnována roli ...více


Praktikum civilního procesuPraktikum civilního procesukolektiv autorů

Publikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe. Každá kapitola obsahuje v úvodu výklad k řešené...více


Obecné správní právoObecné správní právoVladimír Sládeček

Publikace se zabývá stěžejními otázkami obecné části správního práva jako výukového předmětu na právnických fakultách v České republice. Kniha vymezuje základní pojmy oboru věnuje pozornost mj. pramenům správního práva, tvorbě práva ve veře...více


Poškozený a adhezní řízení v České republicePoškozený a adhezní řízení v České republiceFrantišek Púry

Publikace představuje ucelené zpracování vybraných otázek vztahujících se k problematice poškozeného v českém trestním procesu - tj. v rámci předsoudního stadia trestního procesu a stadia projednání trestní věci v řízení před soudem. Zaměřu...více


1 ...