Právo

Kriminální psychologieKriminální psychologieJ. Šejnoha

Stručné základy kriminální psychologie pro právníky a praktické kriminalisty. Psychologie individuální, sociální, subjektivní a technika výslechu. Kniha I. - IV. Nákladem redakce časopisu "Československý detektiv"....více


Zákon  o obchodních korporacích 1. díl - KomentářZákon o obchodních korporacích 1. díl - KomentářJ. Lasák

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti! S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu! Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodi...víceZákonem nechť je budována zemZákonem nechť je budována zemJ. Starý

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kn...více


Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem (1938)Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem (1938)neznámý

Dobová propaganda - Soudní zápis ve věci protisovětského "bloku pravice a trockistů" kterou projednal vojenský senát Nejvyššího soudu SSSR ve dnech 2.-13. března 1938. Původní překlad pořízen podle stenografických záznamů Průbě...více


Zbrojní průkaz: právní přepisy a testy ke zkoušce odborné způsobilostiZbrojní průkaz: právní přepisy a testy ke zkoušce odborné způsobilostiJ. Záruba

Třetí vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Dále popisuje základní bezpečnostní opatření...více


Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 SZávazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 SJ. Fiala

Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně zajištění a utvrzení dluhů a jednotlivým smluvním typům, upraveným v občansk...více


Slyšíš, jak mluví stromy?Slyšíš, jak mluví stromy?P. Wohlleben

Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou neobvyklé, originální a často velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné a téměř vždy překvapivé ...více


Dvojí občanství v českém právuDvojí občanství v českém právuF. Emmert

Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle současné české právní úpravy a také podle předchozích právních úprav, které platily na území českých zemí od vzniku institutu státního občans...více


Pracovní právoPracovní právoM. Galvas

Učebnice pracovního práva je určena zejména studentům právnických fakult České republiky. Cílem autorů bylo srozumitelnou formou seznámit studenty právnických fakult nejen se základními poznatky tohoto odvětví práva, ale i s některými probl...více


Obrana práv ženObrana práv ženM. Wollstonecraft

»Obrana práv žen« vyšla v Anglii r. 1792, tedy v době, kdy nebylo ještě organisovančho ženského hnutí, kdy otázka emancipace nebyla pokládána za veliký problém ženy — jednotlivce i celé společnosti. Obsahuje celý programm feminismu, vlastně...více


Matematika v ekonomii a ekonomiceMatematika v ekonomii a ekonomiceL. Bauer

Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit pokrývá problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, klade důraz na případové studie z ekonomické praxe, na aplikace osvojených matematických dovedn...více


Kyberkriminalita a právoKyberkriminalita a právoR. Polčák

S rozvojem moderních technologií se v naší společnosti stále častěji vyskytují nové formy kriminality. Svět počítačů a zejména pak internet jsou v tomto směru prostředkem pro páchání trestné činnosti v celosvětovém měřítku s tomu odpovídají...více


Akciová společnost a rozptýlené vlastnictvíAkciová společnost a rozptýlené vlastnictvíA. Borkovec

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností. Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v o...více


Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018P. Bezouška

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře bude ke II. čtvrtletí 2018. Bude t...více


Čistá právna náukaČistá právna náukaH. Kelsen

Hans Kelsen bol významný rakúsky teoretik práva a politiky, zakladateľ tzv. normativizmu. Jeho Čistá právna náuka patrí medzi najdôležitejšie právno-filozofické diela 20. storočia. Ide o jeho opus magnum, ktorý sa rodil postupne počas celej...více


Základy obchodního právaZáklady obchodního právaZ. Švarc

více


Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerstvíZákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerstvíM. Hrušáková

Komentované znění novelizovaného zákona o rodině a registrovaném partnerství, platnost od 1. 1. 2009.více


Počítačové právoPočítačové právoV. Smejkal

Jedna z prvních knih o právu v IT u nás. Kapitola 1: Autorské právo a práva k nehmotným statkům Kapitola 2: Pracovní poměry programátorů a jiných zaměstnanců Kapitola 3: Obchodní právo a podnikání s počítači Kapitola 4: Trestněprávní a...více


Slovník českého práva 3. rozšířené a podstatně přepracované vydání I. díl A-OSlovník českého práva 3. rozšířené a podstatně přepracované vydání I. díl A-OZ. Madar

více


Vodní zákonVodní zákonZ. Horáček

Vodní zákon s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1. 1. 2013více


Hříšní lidé města meziříčského a kraje valašskéhoHříšní lidé města meziříčského a kraje valašskéhoZ. Kment

Kniha se zabývá zločiny a tresty na Valašskomeziříčsku od 16. století do roku 1939. Je rozdělena do dvou velkých oddílů. První je věnován období zhruba do začátku 19. století a vedle stručné historie Valašského Meziříčí se věnuje především ...více


Zákoník práce s komentářem 2012Zákoník práce s komentářem 2012k. autorů

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce od 1. 1. 2012 připravil osvědčený tým autorů ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů v oblasti pracovního práva. Nově je autorský kolektiv ...více


Dopravní právoDopravní právoP. Vetešník

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu,...více


Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celkůMetodické doporučení k činnosti územních samosprávných celkůk. autorů

Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce.více


Úvod do soukromého práva: Obecná částÚvod do soukromého práva: Obecná částK. Ronovská

Studenti, kteří jsou na samém začátku své cesty za poznáním práva, mají možnost se seznámit v Obecné části s principy soukromého práva, stejně jako s jeho systematickým uspořádáním a základními pojmy a instituty. Při zpracování jednotlivýc...více


Strategie civilního procesuStrategie civilního procesuA. Rozehnal

více


Zavraždění kapitána Haniky: tragédie jednoho manželstvíZavraždění kapitána Haniky: tragédie jednoho manželstvíH. Ungar

Příběh podle skutečné události z roku 1923 odehrávající se v Boskovicích a okolí.více


Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdciNejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdciJ. Klíma

více


Nutná obranaNutná obranaR. Fico

Právna definícia nutnej obrany, konkrétne prípady u nás i zo zahraničia (Švédsko, Kanada, Francúzsko, Rakúsko, Česká republika)více


Korupce a úplatkářstvíKorupce a úplatkářstvíJ. Chmelík

Kniha Korupce a úplatkářství navazuje na předcházející publikaci "Pozornost, úplatek a korupce". Autoři zpracovali publikaci odpovídající současné době, která přináší zcela nové pohledy na korupci a dává návod na preventivní působ...více


Základy právnej komunikácieZáklady právnej komunikácieE. Abrahámová

Publikácia má pomôcť budúcim právnikom pochopiť význam efektívnej komunikácie ako jedného zo základných predpokladov úspešného osobného, spoločenského a profesionálneho života. Poskytuje interdisciplinárny pohľad na komunikáciu v oblasti pr...více


Sňatek a paragrafySňatek a paragrafyM. Hrušáková

Platnost a neplatnost manželství, zasnoubení, formy sňatku, občanský sňatek, církevní sňatek a jejich průběh, překážka příbuzenství, bigamie, duševní poruchy, svatby s cizinci a v cizině.více


Vzory rozhodnutí a úkonů soudůVzory rozhodnutí a úkonů soudůk. autorů

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení ve věcech občanskoprávních, obchodních (včetně konkursu a vyrovnání), rodinných, pracovních, dědických, exekučních, správních.více


Podnikatel a jeho právní vztahyPodnikatel a jeho právní vztahyk. autorů

Předkládaná publikace reaguje na změny, které přinese rekodifikace soukromého práva v oblasti právních vztahů, jichž se účastní podnikatel.více


Praktikum finanční právoPraktikum finanční právoR. Vybíral

Publikace si primárně klade za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oblasti finančního práva. Zároveň by měla napomoci k zatraktivnění oboru finančního práva zejména mezi studenty a k zefektivnění výuky zejména na vysokých ...více


Správní řád - komentářSprávní řád - komentářJ. Vedral

Hlavním cílem vydání komentáře je především co možná nejpodrobněji vysvětlit obsah, účel a smysl jednotlivých ustanovení zákona, a to jak s přihlédnutím k jejich teoretickým východiskům, tak s přihlédnutím k požadavkům plynoucím z praktické...více


Soudy a soudci ve ŠvýcarskuSoudy a soudci ve ŠvýcarskuJ. F. Vedlich

Publikace představuje soudní soustavy švýcarských frankofonních a dvojjazyčných kantonů (Bern, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, Ženeva) a klíčovou instituci švýcarského federálního soudnictví - Federální soud, jehož pravomoci a orga...více


Smlouvy podle nového občanského zákoníkuSmlouvy podle nového občanského zákoníkuM. Hanych

Smyslem této příručky je pomoc při vyplnění daňového přiznání, což je nejzřejmější povinnost čekající podnikatele po skončení zdaňovacího období. Ve druhé části proto rozeberu jednotlivé části daňového přiznání drobného podnikatele, který b...více


Právní myšlení. Kritika moralismuPrávní myšlení. Kritika moralismuT. Sobek

Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovan...více


Cesty k emancipaciCesty k emancipaciP. Barša

Tato kniha rozlišuje tři cesty k emancipaci – existenciální revoltu, politickou revoluci a občanské jednání. V prvních dvou lze najít mnoho podnětného, jakmile se však jedna nebo druhá začne představovat jako jediná a o sobě dostatečná odpo...více


1