Miroslav Tyrš, 1832-1884

štítky

30 knih


Věnec vavřínový 94% Věnec vavřínový 1987, František Kožík

Protagonistou tohoto Kožíkova biografického románu je Dr. Miroslav Tyrš, estetik a výtvarný kritik, zakladatel a první náčelník tělovýchovné organizace Sokol.Věnec vavřínový líčí Tyršův život od let dětství až po tragick... více


Co v průvodcích o Praze nebývá 93% Co v průvodcích o Praze nebývá 2010, Stanislava Jarolímková

V knize se dozvíte mnoho zajímavostí. Například jak si pohledný živel Josef Václav Frič vydělával na živobytí obchodem s lihovinami, což mu někteří vlastenci vyčítali. Jak K.J.Erben vystudoval jen díky sbírce úředníkú z ... více


Sporty a sportoviště: Počátky tělovýchovy a sportu v Praze 85% Sporty a sportoviště: Počátky tělovýchovy a sportu v Praze 2011, Zdeněk Míka

Další svazek tematické řady edice Zmizelá Praha představuje čtenářům počátky sportování v Praze, které jsou spojené s druhou polovinou 19. století. V té době se na prázdných prostranstvích objevily dřevěné brány a party ... více
Miroslav Tyrš 75% Miroslav Tyrš 2012, Robert Sak

Životopis jednoho ze zakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše, představitele ,,věčně mladé" generace osobností české kultury a společnosti 50. let 19. století. Sokolské hnutí se za 150 let od svého vzniku v roce 1862 stalo... více


Miroslav Tyrš – Prohry a vítězství 100% Miroslav Tyrš – Prohry a vítězství 1989, Zora Dvořáková

Vzpomínky na významnou českou osobnost Miroslava Tyrše. více


Tyršovské přeháňky 60% Tyršovské přeháňky 1994, Petr Král

Svazek obsahuje skladby a eseje, které jsou inspirovány Miroslavem Tyršem, zakladatelem a vůdčí osobností sokolského hnutí. Texty pocházejí ze 60. let a jako básník spatřuje Král v Tyršovi přímo magickou postavu, jež svo... více


Dr. Miroslav Tyrš a naše národní obrození 100% Dr. Miroslav Tyrš a naše národní obrození 1930, Ladislav Jandásek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tyršovo slovanství 100% Tyršovo slovanství 1947, Ladislav Jandásek

Autor vychází z roku 1848 a ukazuje, které události ovlivňovaly slovanské snahy Tyršovy, jak jeho Sokol pronikal do zemí slovanských a konečně snahy Tyršovy o jednotnou organisaci slovanského Sokolstva, která se neuskute... více


A vyšel rozsévač 60% A vyšel rozsévač 1948, Jan Petrus

Život dra Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola více


Život dr. Miroslava Tyrše 0% Život dr. Miroslava Tyrše 1932, Ladislav Jandásek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Miroslav Tyrš : stručný nástin života a působení jeho % Miroslav Tyrš : stručný nástin života a působení jeho 1884, Josef Eugen Scheiner

Dr. Josef Scheiner o svém učiteli, Dru. Miroslavu Tyršovi, několik týdnů po jeho tragické smrti více


Dopisy Dr. Miroslava Tyrše Ctiboru Helceletovi 0% Dopisy Dr. Miroslava Tyrše Ctiboru Helceletovi 1940, Ladislav Jandásek

Z rodinného archivu Mojmíra Helceleta k tisku připravili bratři Vladimír Groh, Antonín Krejčí a Ladislav Jandásek. více


Dr. Miroslav Tyrš – jeho život a dílo 0% Dr. Miroslav Tyrš – jeho život a dílo 1931, Jan Pelikán

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Památce Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše 0% Památce Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše 1930, Josef Eugen Scheiner

Velikých sokolských otců vzpomíná jejich následovník a žák. více


Miroslav Tyrš 0% Miroslav Tyrš 1947, Věnceslav Havlíček

Životopis české kritika, historika umění, estetika, profesora dějin na UK a na ČVUT v Praze, předsedy výtvarného odboru Umělecké besedy a člena poroty pro sochařskou výzdobu Národního divadla německého původu. Podílel se... více


Dr. Miroslav Tyrš 0% Dr. Miroslav Tyrš 1931, Ladislav Jandásek

K stému výročí jeho narozenin dne 17. září 1932. více


Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš 0% Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš 2021, Martin Bojda

Kniha přináší novou celkovou interpretaci hlavních myšlenkových tahů, hodnot a snah českého obrození s ohledem na jejich kulminaci a reálný tvar ve stavbě Národního divadla. Je opožděným zhodnocením 150. výročí položení ... více


Sokol mezi obrazy: Teorie umění, estetika a umělecká kritika Miroslava Tyrše % Sokol mezi obrazy: Teorie umění, estetika a umělecká kritika Miroslava Tyrše 2023, Karel Stibral

Monografie se věnuje teorii a dějinám umění, estetice a umělecké kritice Miroslava Tyrše (1832–1884), který je sice všeobecně znám jako zakladatel a vedoucí osobnost Sokola, ale byl také historikem umění a kultury, estet... více


Dr. Miroslav Tyrš 0% Dr. Miroslav Tyrš 1924, Ladislav Jandásek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Miroslav Tyrš - jeho osobnost a dílo (I. díl) 0% Miroslav Tyrš - jeho osobnost a dílo (I. díl) 1932, Renata Tyršová

Podle zápisků, korespondence, rukopisné pozůstalosti a mých vzpomínek více


Sokol v životě národa 0% Sokol v životě národa 1990, Jan Novotný

Po 40 letech komunistické diktatury se ve svobodném Československu mohl stát zázrak, byla obnovena Československá obec sokolská. Organisace, jejíž osudy byly a jsou těsně spjaty s osudy národa, se pomalu probouzela k živ... více


Dr. Miroslav Tyrš - učitel demokracie 0% Dr. Miroslav Tyrš - učitel demokracie 1931, Ladislav Jandásek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O Tyršově díle I. 0% O Tyršově díle I. 1932, Karel Weigner

Soubor přednášek, proslovených při oslavě Tyršově, pořádané 25. června 1932 Karlovou univerzitou , Českou akademií věd a umění a Vysokým učením technickým ve velké aule Karlovy univerzity. 1. Projev rektora Karlovy... více


Dr. Miroslav Tyrš: (Osvobozenský smysl jeho díla) 0% Dr. Miroslav Tyrš: (Osvobozenský smysl jeho díla) 1946, Albert Pražák

Je to obraz Tyršova života a práce ve zkratce, úhrnné dějiny jeho díla, v dalším průběhu vyvrcholené Josef Scheinerem a Jindrou Vaníčkem a přesvědčivý důkaz, že Sokolstvo je skutečným národním vojskem a přispělo k našemu... více


Miroslav Tyrš: Výbor z jeho úvah, řečí a spisů 0% Miroslav Tyrš: Výbor z jeho úvah, řečí a spisů 1932, Ladislav Jandásek

Uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil br. Jandásek více


Národní energie: Úvahy o Tyršově díle 0% Národní energie: Úvahy o Tyršově díle 1923, Richard Russ

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Manželka, matka, tchyně: Dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové 0% Manželka, matka, tchyně: Dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové 2018, Jitka Schůtová

Odborná historická publikace zveřejňuje osobní korespondenci Kateřiny Fügnerové - manželky Jindřicha Fügnera a tchyně Miroslava Tyrše. Přibližuje lidský rozměr osobností, které stály u zrodu největšího českého tělovýchov... více


Význam Dra. Miroslava Tyrše v přípravě našeho osvobození 0% Význam Dra. Miroslava Tyrše v přípravě našeho osvobození 1929, Ladislav Jandásek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Miroslav Tyrš % Miroslav Tyrš 1986, Jaroslav Krejčí

Miroslav Tyrš : filozof, pedagog a estetik českého tělocviku Exilové pojednání o zakladateli Sokola z hlediska filosofického, pedagogického a estetického více


Vzpomínky na Dr. Mir. Tyrše 0% Vzpomínky na Dr. Mir. Tyrše 1934, Ladislav Jandásek

Vzpomínky našich význačných osobností na Dra Tyrše sestavil a k tisku připravil br. Jandásek. více