legendy o Faustovi

štítek, 10 knih


Kniha o FaustoviKniha o Faustovi1982, R. Grebeníčková

Významný ediční počin Mladé fronty: komplexní zpracování faustovského mýtu v celé jeho historické šíři. Pojednání o tom, jak vznikla pověst o doktoru Faustovi, kdy a za jakých okolností se zrodil mýtus, rozsáhlá kapitola... více


Výklad Goethova FaustaVýklad Goethova Fausta1982, F. T. Bratránek

Dílo napsal F. A. Bratránek v roce 1842 ve Lvově, kde působil na univerzitě. V tísnívé atmosféře Haliče, v intelektuální izolaci, podnikl pokus o aplikaci Hegelovy identitní filozofie na Goethovo stěžejní dílo. Kniha ... více


Mistr a MarkétkaMistr a Markétka1969, M. A. Bulgakov

Bulgakovovo vrcholné a poslední dílo, které autorovi právem získalo světovou proslulost. V Bulgakovově groteskním mnohavrstevném mystériu se rozvíjí a prolíná více rovin: je stejně tak fantaskním a symbolickým obrazem do... více


FaustFaust1973, J. W. Goethe

Faust. 1. díl, Tragédie. Jedno z největších děl světové literatury ve skvělém, dnes již klasickém překladu vynikajícího českého překladatele, literárního historika a básníka Otokara Fischera. Goethův Faust ztělesňuje dra... více


Doktor FaustusDoktor Faustus1986, T. Mann

Román vypráví o osudech hudebního skladatele Adriana Leverkühna. Historie skladatele, trpícího zákeřnou chorobou, která na čas vybičuje jeho duševní schopnosti na samu hranici možností, aby z něj pak tím rychleji uděl... více


Faust a MarkétkaFaust a Markétka1982, J. W. Goethe

Přes půlstoletí uplynulo od Goethovy smrti, když byl objeven rukopis první verze jeho Fausta, u níž se později vžil název Prvotní Faust, německy Urfaust. Bezprostřednost tohoto textu je dodnes neobyčejně působivá. Cítíme... více


Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzikaSkutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika1996, A. Jarry

Mezi Jarryho druhé nejvýznamnější souborné dílo patřily Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika, které bylo vydáno až posmrtně (na Jarryho přání, aby kniha vyšla až v době, která ji bude s to pochopit) a které pat... více


Tragická historie života a smrti doktora FaustaTragická historie života a smrti doktora Fausta1969, C. Marlowe

Brilantní tragikomedie Shakespearova současníka o Faustovi, který se upíše ďáblu výměnou za to, že se mu dostane neomezeného vědění. Marlowe vychází ze staré německé legendy o muži, který tvrdil, že si osvojil veškeré zn... více


Faustovy dětiFaustovy děti2008, J. Bažant

Děj románu se odehrává v blízké budoucnosti v Praze, kam při svém nekonečném bloudění znovu přichází Faust s Mefistofelem. Faust tu nalézá dvě děti – Davida a Markétku, o nichž se domnívá (o Davidovi neprávem), že je pře... více


Historia o životu doktora Jana FaustaHistoria o životu doktora Jana Fausta1927, Č. Zíbrt

Historia o životu doktora Jana Fausta, znamenitého čaroděje, též zápisích ďábelských i čářích a hrozné smrti jeho. více