fosilie

štítky

19 knih


Darwinův omyl 64% Darwinův omyl 2008, Hans-Joachim Zillmer

Archeologické vykopávky dokazují: Lidé a dinosauři žili ve stejné době Opravdu proběhla evoluce? Jak je doopravdy Země stará? Proč byla Antarktida v minulosti bez ledu, jak dokazují antické mapy, a odkud se vzalo zrez... více


Ryba v nás 87% Ryba v nás 2009, Neil Shubin

O objevu 375 milionů let staré přechodové formy mezi rybou a obojživelníkem v odlehlém koutě arktické Kanady i o tom, že v každém z nás je skryta ryba, byť v zastřené a pozměněné podobě, o tom, jak se postupně měnilo ryb... více


Dějiny antropologie 92% Dějiny antropologie 2004, Václav Soukup

Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie. Mimořádně rozsáhlá publikace je rozdělena do tří tématických okruhů, v nichž autor postupně sleduje vývoj myšlení od ... více
Omyly v dějinách Země 75% Omyly v dějinách Země 2003, Hans-Joachim Zillmer

Poušť místo Středozemního moře, prales na Sahaře a světová nadvláda dinosaurů: pravěk byl včera. ... Tato kniha patrně změní vaše vědomí, nebot' předkládá materiál, který zpochybňuje základní pilíře našeho vědeckého o... více


Lovci dinosaurů: O rivalitě vědců a objevování prehistorického světa 92% Lovci dinosaurů: O rivalitě vědců a objevování prehistorického světa 2004, Deborah Cadbury

Kniha sleduje objevy anglické geologie a paleontologie v první polovině 19. století a zrod evoluční vývojové teorie. Práce britské novinářky nás zavádí do Anglie na počátku 19. století. V té době pracovalo v Sussexu ... více


Prehistorie rodu Homo 100% Prehistorie rodu Homo 2015, Václav Soukup

Kniha Prehistorie rodu Homo se pokouší odpovědět na nadčasovou otázku spjatou s existencí lidského rodu: “kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme”. Hlavními hrdiny této encyklopedicky koncipované vědecké monografie jsou předci ... více


Kapesní atlas zkamenělin 80% Kapesní atlas zkamenělin 1983, Vladimír Habětín

V úvodní části seznamuje s vědou o zkamenělinách, se vznikem, výskytem, sběrem a preparací zkamenělin i s problematikou jejich pojmenování a podává přehled o hlavních etapách vývoje rostlin a živočichů v geologické minul... více


Lživé kameny z Marrákeše 80% Lživé kameny z Marrákeše 2011, Stephen Jay Gould

Gould se v knize zabývá počátky paleontologie od 16. do 18. století, ukazuje snahu pochopit fosilie, zabývá se historickými omyly při výkladu nálezů fosilií (včetně samotného Galilea). Další eseje věnuje nejvýznamnějším ... více


Zkamenělý svět 77% Zkamenělý svět 1989, Rudolf Prokop

Nad klidným nehlubokým zálivem teplého silurského moře opět vyšlo slunce a jeho paprsky prozařovaly vodu. Trilobit poraněný klepety různorepa je již nespatřil, ale jeho tělo se nám dochovalo přes propast času a spolu s n... více


Skameneliny 100% Skameneliny 1997, Karl Beurlen

562 farebných fotografií - 197 kresieb - charakteristika a určovacie znaky - metódy zberu a preparácie - register slovenských a latinských mien více


Velká obrazová encyklopedie Dinosauři 92% Velká obrazová encyklopedie Dinosauři 2002, David Burnie

Tato bohatě ilustrovaná encyklopedie dinosaurů je zdrojem informací nejen o této skupině živočichů obývajících souši, ale i o dalších druhohorních plazech,tehdy hojně rozšířených ve vodě i ve vzduchu, jejichž svět jako b... více


Fosilie 90% Fosilie 1998, kolektiv autorů

Nejzajímavější ukázky fosílií zachovaných v kamenech a jantaru. U každé fotografie popiska. Stručný atlas zkamenělin rostlin a živočichů s pokyny pro sběratele. "O něčem tak starém mluvíme jako o ""fosilii"", avšak pr... více


Encyklopedie zkamenělin 100% Encyklopedie zkamenělin 2001, Stanislava Hrdličková

Publikace obsahuje krátký úvod o historii, sběru a systematickém dělení živočichů a roslin. Dále následuje stěžejní část publikace, která je věnována přehledu zkamenělin. Přehled je uspořádán systematicky (tj. podle skup... více


Dávný svět zkamenělin 100% Dávný svět zkamenělin 2004, Martin Košťák

Tento průvodce přírodou přináší nejmodernější poznatky o zkamenělinách, jež jsou nejen estetickými přírodnimami, ale hlavně základními kameny, z nichž se skládá stále se doplňující mozaika poznání vývoje života na Zemi. ... více


Pračlověk 100% Pračlověk 1923, Jaroslav Petrbok

Kniha má seznámit českého čtenáře, který nemá k dispozici cizojazyčné spisy, s aktuálním stavem povšechného bádání v oboru palaeontologie člověka, řešená z pohledu stratigrafie a palaeontologie (živočišné) plistocaenu. Ú... více


Dinosauři 100% Dinosauři 2018, Heather Alexander

100 otázek a 70 odklápěcích okének. Svět dinosaurů je tak fascinující! Pojď do něj nahlédnout. Tato interaktivní kniha obsahuje 100 nejčastějších otázek a odpovědí o dinosaurech, většina odpovědí se skrývá pod odklápěcím... více


Paleozoikum Barrandienu 100% Paleozoikum Barrandienu 1992, Ivo Chlupáč

- Kniha souborně zpracovává barrandienské paleozoikum. Kromě úvodních kapitol jsou zde popsány jednotlivé stratigrafické jednotky od spodního kambria do středního devonu, dále jsou popsány barrandienské sedimentární a vu... více


Zkameněliny Středočeského kraje 0% Zkameněliny Středočeského kraje 1981, Jan Němec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Early modern humans from Předmostí 0% Early modern humans from Předmostí 2008, Jana Velemínská

Podtitul: A new reading of old documentation. Cílem publikace je zpřístupnit odborné veřejnosti a jiným zájemcům dokumentaci kosterních pozůstatků významných nálezů fosilního člověka z Předmostí na Moravě. Po ztrátě v... více