Zmrzlí v čase

recenze

Erebus - Příběh ztracené lodi (2019) 5 z 5 / a.k
Erebus - Příběh ztracené lodi

K jedné z největších záhad polárních expedic patří zmizení lodí HMS Erebus a HMS Terror v polovině 19. století. Britský nadšenec do cestopisných dokumentů Michael Palin se pokusil ve své knize Erebus nabídnout čtenáři ucelený přehled o historii této lodi od prvního spuštění na vodu až po její konec, o kterém se doposud neví zdaleka vše.

Hned v úvodu sledujeme počátky zlaté éry výzkumných plaveb, které začaly těsně po Waterloo. Autor nás seznamuje se situací po napoleonských bitvách, kdy pro námořní válečné lodě už není uplatnění. Společnost je otevřena novým objevům. Historie původně bombardovací lodi Erebus začíná rokem 1826 v Pembroke, kdy byla spuštěna na hladinu. V této době se vedou žhavé debaty o budoucnosti Královského námořnictva. Loď zprvu hlídkuje v oblasti Středomoří a později pluje na svou pouť s cílem dosažení severního magnetického pólu. V roce 1839 začíná její více jak čtyřletá vědecká expedice za objevením cesty k jižnímu magnetickému pólu. S doprovodnou lodí Terror v zádech vyráží 128 mužů na palubách za velkým antarktickým dobrodružstvím. Úspěchem expedice bylo množství nových poznatků, posádka mapovala oceánské proudy, zaměřovala se na vědní disciplíny jako meteorologie, geologie, zoologie a další. Dostala se až do oblastí, které dříve nikdo nenavštívil, objevili a pojmenovali novou pevninu a ostrovy, objevili Velkou jižní bariéru. Admiralita shledala jejich výpravu jako úspěšnou, avšak jediným selháním zůstalo, že nedokázali dosáhnout jižního magnetického pólu.

V povědomí široké veřejnosti je daleko známější tragický osud lodi, který se odehrál při výpravě za objevením Severozápadní cesty, tedy při hledání průjezdu spojující Atlantský a Tichý oceán. HMS Erebus se pod vedením kapitána Franklina ztratil spolu s doprovodnou lodí HMS Terror a po značném úsilí byl vrak objeven teprve až po 170 letech.

Ve své knize Erebus se autor pokusil vytvořit ucelený obraz historie nejen této lodi, ale především námořníků, kteří spojili své životy s dobrodružstvím při expedicích do neznámých končin zahalených do sněhu a ledu, s primitivním vybavením a bez jistoty, že se vrátí v pořádku domů. Autor k sestavení příběhu využil mnoha zdrojů, od deníkových zápisků, novinových článků té doby, osobní korespondence účastníků expedic, pojednání životopisců, vědeckých závěrů. Vyprávění není faktickým výčtem informací, ale je působivě zpracované do kompaktního celku, který působí místy až beletristicky. Tomu hodně pomáhá fakt, že v textu jsou citace z dopisů a deníků vloženy přímo do úst jednotlivých reálných postav. Lehce poté můžeme podlehnout pocitu, že jde o román. K tomu přispívá i věrně zachycená atmosféra. Námořníci se nám svěřují o vyhrocených momentech na rozbouřeném moři. Jak je krušné, když při sněhových bouřích a poryvech jejich lodičky poskakují na neklidné vodě, v okolní tmě se tyčí ledovce několikanásobně vyšší než stěžeň na jejich lodi, jsou bičovaní ledovými větry a sněhovými bouřemi. Nemohou nikam utéct. K jejich několikaměsíčnímu životu patří jen nepohodlí a drsné podmínky. Na svých cestách námořníci navštívili spoustu míst a formou cestopisu sledujeme jejich zážitky z jednotlivých destinací. K tomu všemu autor sám mnoho míst osobně navštívil a přidává do vyprávění i své postřehy, porovnává, jak oblast vypadá nyní a jakou atmosféru mělo místo v dobách, kdy zde kotvil Erebus s doprovodnou lodí Terror.

Příběh plyne v přímé časové ose. Především na začátku je prokládaný ještě historickými souvislostmi, které vedly k prvním námořním výpravám. V závěru knihy se autor dotkl i problematiky pátrání po vracích lodí a zmiňuje i jejich objevení. Součástí publikace jsou i dvě sady fotopříloh, na kterých najdeme dobové fotografie, malby, plánky. Putování lodí jednotlivých expedic je znázorněné na několika mapách.

Kniha není výčtem historických ani technických specifik. Nečekejte ani odpovědi a spekulace o příčinách a průběhu zkázy obou lodí. Zde uvedené poznatky z Franklinovy expedice se opírají pouze o doložitelné informace.

Michael Palin se věnuje natáčení cestopisných dokumentů po celém světě a na svém spisovatelském kontu už má řadu publikací. I když není námořní historik, dokázal velmi bravurně zpracovat příběh, který se opírá o historickou skutečnost a i laikovi srozumitelně otevírá nové obzory. Autor není ani námořník, ale jak sám prohlašuje, moře ho přitahuje. A toto pouto je z knihy cítit. Je vynikající vypravěč. Kniha Erebus není román, ale životní osudy námořníků si váš přesto získají. Kniha je jedno velké dobrodružství a potěší každého nadšence cestopisů, nebezpečných expedic a otevřených ledových dálek.

Děkuji nakladatelství značky Pangea za poskytnutí recenzního výtisku.
Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Dobrovský.


Erebus - Příběh ztracené lodi Erebus - Příběh ztracené lodi Michael Palin

Loď Jejího Veličenstva Erebus byla jednou z prvních velkých průzkumných lodí, veteránka z přelomových plaveb na kraj světa. V roce 1848 zmizela v Arktidě a její osud se stal záhadou. V roce 2014 byla nalezena. Toto je její pří... více


Komentáře (0)

Přidat komentář