Sympatická detektivka ze středověku

recenze

Kdo vraždí v Černých lesích (2024) 5 z 5 / a.k
Kdo vraždí v Černých lesích

Jednotvárnost řeholního života bratra Kryštofa ze Zbraslavského kláštera naruší nečekaná návštěva velitele stráží Pražského hradu Blahoty z Lítožnice. Sama královna Anna Přemyslovna se dala slyšet, že jediný Kryštof může pomoci objasnit útoky a smrt bohatých pražských měšťanů, které se v zemi nekontrolovaně rozmohly.

Kryštof má radost ze shledání s Blahotou. Jsou tomu už tři léta, co z královského pověření vyřešili první společný případ a stali se tak dobrými přáteli. Za poslední roky se ale spousta věcí změnila. Království se potýká s důsledky špatného panování Jindřicha Korutanského, který není schopný řešit politické problémy, ani narůstající nepokoje v zemi. Také Zbraslavský klášter není příznivcem pasivního krále. Přesto Kryštof získá svolení svého představeného Oty Durynského, aby se vypravil za královnou Annou.

Vyšetřování smrti přivádí naši dvojici do lesů nedaleko Prahy. Rozsáhlou oblast, známou jako Černé lesy, uchvátilo jakési zlo. Kolují tu zvěsti o podivných zjeveních a mrtvých měšťanů je hned několik. Lidé už se sem bojí chodit. Hledání motivů všech zjištěných vražd je složité a velkou záhadou. I ty nejodvážnější hypotézy se Kryštofovi s Blahotou postupujícím pátráním rozpadají.

Kniha „Kdo vraždí v Černých lesích“ je druhou epizodou série „Meč a pergamen“. S předchozím příběhem však kromě hlavních postav nemá vůbec nic společného. Nijak na něj nenavazuje, takže ho bez obav můžete číst i samostatně. Chronologicky dokonce první knihu předchází. Sice není nikde přesná datace zmíněna, ale podle použitých historických reálií bych ji časově řadila na podzim 1309. Veliký rozdíl mezi knihami je i v konceptu. Tentokrát nečekejte střídání časových linek mezi archeologickým výzkumem v současnosti a nosným příběhem ve středověku. Celé vyprávění se odehrává pouze v minulosti.

Hlavní devizou příběhu je ústřední dvojice Blahota – Kryštof. Z jejich četných dialogů přímo sálá upřímné přátelství i smysl odpovědnosti ke svěřenému úkolu. Celé vyprávění je pojaté vytvářením hypotéz vycházejících ze zjištěných výpovědí zainteresovaných osob a vývoje událostí.

Kniha se čte dobře a moc mě bavila. Velkou zásluhu na tom měla především ústřední dvojice sympatických chlapíků, která si nenechala ujít žádnou příležitost, aby přišla celé té záhadě na kloub. Děj se odvíjí poměrně rychle, zápletka není nijak překombinovaná, ale zároveň ani extra průhledná. Čtenářům, kteří hledají nenáročný příběh s detektivní zápletkou z historicky složité doby, určitě knihu ráda doporučím.


Kdo vraždí v Černých lesích Kdo vraždí v Černých lesích Jiří Dobrylovský

V Českém království vládne Jindřich Korutanský, kterého již nikdo nebere vážně, zemí zmítají nepokoje, a aby toho nebylo málo, někdo začal vraždit významné představitele městského stavu, jejichž statky se nacházejí v oblasti tzv. ... více


Komentáře (0)

Přidat komentář