Detektivka ze středověké Prahy

recenze

Prahu rdousí strach (dvojkniha 1. a 2. díl) (2018) 4 z 5 / DraculasLady
Prahu rdousí strach (dvojkniha 1. a 2. díl)

Co nejrychleji pospíchala směrem k pile na březích Vltavy. Náhle někde blízko sebe zaslechla zrychlený dech. Měla sice pro strach uděláno, ale přece jen se trochu polekala. Zdálo se jí, že pár kroků od ní se v černočerné tmě pohybuje nějaké velké zvíře. Že by pes nebo vlk? Nesmysl, co by dělal vlk ve městě? Vtom se ozvalo táhlé zasyčení. Kateřina, místo aby zrychlila krok nebo se rovnou dala do běhu, se zastavila. Zajímalo ji, kdo je tu s ní v té tmavé uličce. Pak se znovu zpod černých mraků vynořil měsíc a jeho stříbřité světlo ozářilo vysokou postavu, mnohem vyšší než Kateřina. Dívka zděšeně vykřikla: "Kdo je to?"


Praha... město s tajemnou minulostí... město záhad... město sta věží, které jen tiše shlížejí na podivné osudy jeho obyvatel... město, které si od počátku své existence udržuje jistou míru mystičnosti, o kterou se nikdy nenechalo připravit. A pověsti a příběhy ze středověku tomu jak se patří pomáhají.

Středověk byl doba zlá a temná a činy proti lidskosti byly na denním pořádku. Ale přeci jen... vražda, byla něco specifického. Člověk vztáhl ruku na člověka s cílem připravit ho o život. Proč?
Důvodů bylo spousta. A příběhy, které pan Bauer v knize vypráví, nám ukáží přesně dva, takové základní důvody...

Oběma příběhy nás bude provázet ne zrovna typická trojice "detektivů". Za normálních okolností by se zřejmě nikdy nespojily, ale právě toto zvláštní spojení je nakonec přivede k tomu pravému vrahovi.
Rychtář Nového Města, františkánský mnich a nevěstka se snaží odhalit, kdo vraždí mladé a krásné dívky. Otázkou však také je - proč?

A tady přichází první z mnoha důvodů k vraždě - pro očistu světa od hříšných duší... Docela chvályhodný důvod, že? Tedy pokud Vás Vaše víra naplno pohltí, zrovna jako pražského rozparovače, nestanovíte si vlastní řád a nebudete se snažit vypořádat s jeho porušováním po svém. Jde o víru značně pokroucenou... o chorou mysl člověka, který v páchání vražd vidí vlastní spasení... Kolik dívek musí padnout za oběť šílenci, než ho naši tři přátelé odhalí? I jim při tom půjde o život, jelikož s nožem nezachází zrovna nezkušený párač.

Tehdy byly pražské ulice v noci prázdné a tiché... skrývat se ve stínu domu nikým nepoznán nebylo těžké...

Ani po dopadení vraha "nečistých" dívek však není v na Novém Městě klid. Pověrčivost tehdejších obyvatel zapříčiňuje, že se po pražských ulicích šíří pověst o vampýrovi - nemrtvém, vstávajícím z hrobu, který saje lidem krev... Na obětech jsou jasné stopy... dva otvory na krku... jako od kousnutí... racionálně smýšlející člověk, jakým je i pan rychtář, však brzy odhalí, že o zuby nejde... Vampýři přeci existují jen v pověstech a říkačkách...

Proč ale vše nasvědčuje tomu, že se toto mýtické stvoření toulá po Praze a likviduje jen určité obyvatele Prahy?

A kdo je tím, co všechny oběti záhadného vampýra spojuje?

Proč umírají jen ti, co vědí?

Proč?

Důvod číslo dvě - majetek...


"Boží mstitel!" ozvalo se ze tmy. "Zemřeš, ty děvko!" Pak se v rukou temné postavy cosi zalesklo a Kateřina vykřikla bolestí. Její krev vystříkla do všech stran a odnášela s sebou její duši...

Komentáře (0)