...zabíjejí tady své vládce...

recenze

Sny umírají s králi (2003) 5 z 5 / DraculasLady
Sny umírají s králi

Divná země jsou ty Čechy. Nechtěl sem, ale otec tak rozhodl. Prý je to jedinečná možnost, jak rozšířit rodovou državu. České království je bohaté... Trpce se usmál. Kdysi snad bývalo, ale teď ani král nemá vlastní střechu nad hlavou a nuzuje se v měšťanském domě v podhradí. Hrad nad řekou Vltavou je vypálen a nese mnoho stop po bojích nedávných let.
Teď mají na dohled Olomouc, místo přemyslovské tragédie. Jan si uvědomuje zvláštní hru života a smrti; nebýt vraha, který ukončil život bezdětného Přemyslovce, nestal by se on sám králem. Přesto... divná země jsou ty Čechy. Zabíjejí tady své vládce...


O vymření rodu Přemyslovců nám ve školních lavicích navykládali naši učitelé nemnoho. Všichni jsme byli rádi, že si toho o Václavovi III. nemusíme moc pamatovat, jelikož ho někdo docela rychle po jeho nástupu na trůn zavraždili. Marně si ale vybavuji, že by nám k téhle události kdokoliv poskytl více informací.
\"Zapíchli ho v posteli. Konec. Rod vymřel po meči. Otočme list.\"
Středověké vraždy, a zejména ty politické, měli velký vliv na vývoj naší země. Těžko dnes spekulovat o tom, co by se s Českým královstvím dělo, kdyby Přemyslovci nevymřeli. Pokračoval by úspěšný rod dál v rozvoji své milované země? Těžko říci...

Ale teď k věci.
Na Václava III. byl ještě před úspěšným pokusem o vraždu spáchán atentát. Ten naštěstí ale nevyšel dle představ, jelikož otrávené víno omylem vypil jeden s králových sloužících. Vrah tedy už nechtěl nechat nic náhodě a uchýlil se k jednoduššímu řešení - zamordovat bezdětného českého vládce dýkou.
Celé politické pozadí vraždy, která značně rozvířila boj o český trůn, se snaží odhalit právě pan Jindra ve svém historickém románu Sny umírají s králi.

S Václavem ale jeho sen nezemřel. Zůstal živ v srdci jeho mladší sestry Elišky Přemyslovny, která se po smrti svého bratra stává cenou relikvií pro vyjednávání o dalším osudu Českého království. Eliška ale byla velice cílevědomá žena, na což ani pan Jindra nezapomněl. Ovšem láska k lucemburskému princi, který záhy získal díky svému otci, císaři Svaté říše římské Jindřichovi VII, vládu nad českými zeměmi, mnohé změnila.

To, že se tu Jan neuměl chovat, nám naši dějepisáři samozřejmě nezatajili. Už jen proto, aby zřejmě zdůraznili kontrast mezi ním a jeho synem, Karlem IV. I Eliška záhy pochopila, jak těžko si bude prosazovat svou přes tak tvrdý oříšek, jakým Jan bezpochyby byl. To, že porušil vše, co české šlechtě slíbil, a vykrádal naše království, z něj prostě nemůže dělat kladnou postavu. Přesto jsem z něj měla po přečtení příběhu pana Jindry najednou mnohem lepší pocit.

Zřejmě z lásky k Elišce a z touhy odhalit příčinu toho, proč Češi zabíjejí své krále, se Jan pouští do rozsáhlého vyšetřování vraždy Přemyslovce. Sítě jsou rozvleklé. Podezřelá je nejenom Václavova manželka Viola, ale i macecha Eliška Rejčka. Brzy ale vyjde najevo, že za celou příhodou stojí někdo úplně jiný. A není jen jeden. Je jich mnoho. Jsou všude a Jan postupně najde správnou cestu k zodpovězení všech důležitých otázek.

Proč musel Václav III. zemřít? Proč Eliška Přemyslovna musel převzít jeho těžký úděl?
A umřel tedy nakonec společně s králem i jeho sen?
Byl Jan Lucemburský jiný, než jak nám ho naservírovali na školní tabuli?
Kde skončila posedlost a nekonečné hledání pravdy?

Milovat a vládnout... Dva zdánlivě neslučitelné sny...
Nebo ne?

Jestli se vcítíte stejně jako já do královny Elišky a z hloubi duše budete chtít společně s Janem Lucemburským odhalit pozadí královraždy, třeba knížka odpoví i na mnoho dalších Vašich otázek, které Vám při hodinách dějepisu nedali spát...

"V Čechách je místo jen pro jednoho krále!" vykřikl Jan.
"Sám jsi řekl,,, Nebudeš ale sedět na trůně věčně. Jednou na něj opět usednu já."
"Jsi přece mrtvý!"
"Nejvyšší rozhodl, že se vrátím v podobě kralevice Václava. Tvého syna. Vyber si tedy. Celá Evropa spolu se všemi jejími vládci bude klečet u nohou jednoho z nás. Chceš být Otcem vlasti?"


Sny umírají s králi Sny umírají s králi Jaromír Jindra

Kdo zavraždil posledního přemyslovského krále? Jaké k tomu měl důvody? Tak se ptá Jan Lucemburský, když se setká s domnělým útočníkem Konrádem z Botenštejna na jeho tvrzi v německém Mulhově. Nevědomky tak rozehrává dramatický boj ... více


Komentáře (0)

Přidat komentář