Exodus

Exodus
https://www.databazeknih.cz/img/books/15_/155080/bmid_exodus-HvZ-155080.jpg 5 3 3

Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael, ktorému Boh zjaví svoje meno, tu sa odohrá zásadná udalosť, v ktorej sa PÁN prejaví ako vysloboditeľ a ochranca svojho ľudu, a tu Izrael dostáva zákonodarstvo, ktoré konštituuje jeho náboženský život. Vyslobodenie z Egypta sa stáva základom pre vierovyznanie novoutvoreného národa a je len prirodzené, že prorok Ezechiel prezentuje túto udalosť ako konštitučnú pre vzťah PÁNA a Izraela, ako keby celé predošlé dejiny boli len poznámkou pod čiarou. Napokon, práve na podklade zmluvy uzavretej na Sinaji vyhlasuje prorok Jeremiáš, že PÁN uzatvorí s národom novú zmluvu, ktorá sa v kresťanskej tradícii stotožňuje so zmluvou Nového zákona.... celý text

Přidat komentář

Starmoon
28.10.2021 5 z 5

Kniha, ktorá sa bežnému čitateľovi zrejme nedá čítať od prvej po poslednú stránku a ktorá zrejme vždy ostane „nedočítaná“. Kto má však záujem pochopiť konkrétne časti (často dokonca verše či slová) knihy Exodus, bude nadšený. Veľmi kvalitný, dôkladný a reprezentatívny komentár. Vďaka nemu sa mi svet Exodu otváral do naozaj najmenších detailov a veľmi nečakaných súvislostí.