Mojžíš

štítky

13 knih

SiporaSipora2006, Marek Halter

Sipora, dcera významného kněze Jetra, se stala Mojžíšovou manželkou. Rodina pocházela z Midjánu, ze země, která na severu hraničila s Egyptem. Tím, že se Sipora vdala za Mojžíše, který prchal před faraonovým hněvem, mu v... více


MojžíšMojžíš2000, Gerald Messadié

Autor popisuje cestu Mojžíše od vysokého egyptského úředníka, uvědomujícího si útlak Hebrejců (Apiruů), až po osnovatele židovského exodu a vojenského a náboženského vůdce židovského národa. více


Pět knih MojžíšovýchPět knih Mojžíšových2012, Karol Sidon

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998–2012 vytvořil vr... více
Mojžiš a monoteizmusMojžiš a monoteizmus1995, Sigmund Freud

Vo svojom poslednom diele sa zakladateľ psychoanalýzy Sigmund Freud (1856 – 1939) vracia k problematike náboženstva, tentoraz však z iného, menej kritického aspektu, ako v predchádzajúcich prácach. Svoju pozornosť sústre... více


ZákonodárceZákonodárce2014, Herman Wouk

Jak to vypadá, když se jeden australský miliardář rozhodne natočit fi lm o Mojžíšovi? Přemluví producenta, sežene nadějnou mladou režisérku a scenáristku v jedné osobě a všichni se můžou pustit do práce. Tedy až najdou n... více


Princ EgyptskýPrinc Egyptský1998, Jane Yolen

Kniha vypráví o povstání Hebrejců vedených Mojžíšem a jejich útěku z egyptského zajetí. Jedná se o knižní přepis stejnojmenného slavného filmu studia DreamWorks z roku 1998 s animacemi Walta Disneyho, jimiž je opatřena i... více


Dětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákonDětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákon2013, Martina Drijverová

Příběhy Starého i Nového zákona převyprávěné tak, aby jim porozuměly i malé děti. Adam a Eva Archa Noemova Babylonská věž Jonáš a velryba Příběh Ježíše a další vyprávění, která by měli znát všichni již od dětství.... více


Tóra. 101 otázok a odpovedíTóra. 101 otázok a odpovedí2001, Roland E. Murphy

Táto knižka svetovo uznávaného odborníka v biblickej teológii ponúka široký pohľad na všetky témy Tóry od stvorenia sveta, cez dejiny patriarchov, cez rolu Mojžiša, Exodus, udalosti na púšti až po Mojžišovu smrť. Na otáz... více


Tři svědkovéTři svědkové1995, Jan Heller

Mojžíš. Izajáš. Žalmista. více


Lide můj, vyjdi z EgyptaLide můj, vyjdi z Egypta1996, Carlo Maria Martini

Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti rozjímáních osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní cestu na biblických postavách Mojžíše a Petra. První byl povolán Bohem žít s vyvoleným národem a druhého pak povol... více


ExodusExodus2013, kolektiv autorů

Tretia kniha zo série Komentárov k Sterému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má vynimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael .... více


Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II.Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II.2017, Jiří Hoblík

Dvoudílná monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k ni... více


Lest cestou k požehnání?Lest cestou k požehnání?2002, Josef Hřebík

Autor z různých úhlů pohledu analyzuje část textu z První knihy Mojžíšovy (Gn 27, 1-45). Obsahem autorova rozboru je vyprávění o Jákobově lsti, pomocí níž získal s podporou své matky Rebeky od svého otce Izáka požehnání ... více